AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Reklama
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Życie i budowa dżdżownicy - scenariusz lekcji przyrody w klasie VI

Cel ogólny: Prowadzenie obserwacji żywego zwierzęcia i dokonywanie jej opisu.

Cele operacyjne:
Wiadomości. Uczeń potrafi:
- wyjaśnić pojęcie pierścienice,
- wskazać na okazach dżdżownic części ciała u nich występujące segmenty-pierścienie, siodełko, odcinek głowowy, tylny, szczecinki,
- opisać niektóre czynności życiowe dżdżownicy ruch, reakcja na bodźce, odżywianie,
- wskazać środowisko życia dżdżownicy.
Umiejętności. Uczeń potrafi:
- rozpoznać dżdżownicę,
- wykazać zależność między budową dżdżownicy a jej środowiskiem życia,
- założyć i prowadzić hodowlę dżdżownicy,
- przeprowadzić i zinterpretować prosty eksperyment,
- określić rolę dżdżownicy w glebie.
Postawy. Uczeń:
- wykazuje postawę badawczą,
- współdziała w grupie przy wykonywaniu zadań,
- wykazuje szacunek dla zwierząt.

Środki dydaktyczne:

- zakonserwowane okazy dżdżownic,
- tablica ilustrująca budowę zewnętrzną dżdżownicy,
- hodowle dżdżownic założone kilka dni wcześniej
wg instrukcji:
w szerokim szklanym słoiku ułóż warstwami ziemię ogrodową, piasek i butwiejące liście. Wpuść kilka dżdżownic. Słoik przykryj przedziurawionym wieczkiem. Całość okryj czarnym papierem. Lekko skrop ziemię i utrzymaj jej średnią wilgotność.
- lupy, igły preparacyjne, kartki białego papieru, bibuła zwilżona octem,
- rozsypanka,
- karty ćwiczeń do uzupełnienia.

Metody:

- praktyczne obserwacje, doświadczenia
- słowne pogadanka, gry dydaktyczne

Formy pracy:

- grupowa, zbiorowa, indywidualna.

Tok lekcji:

Faza wprowadzająca

- Przypomnienie wiadomości z poprzedniej lekcji na temat robaków obłych.
- Objaśnienie celów lekcji i podanie jej tematu.
- Zwrócenie uwagi uczniom, aby nie mylili glisty z dżdżownicą dlaczego dżdżownicy nie możemy nazywać glistą?

Faza realizacyjna

- Podział klasy na 4 grupy, przydział ról w grupie lidera, sekretarza, sprawozdawcy
- Każdy zespół otrzymuje kartkę z instrukcją i materiały do pracy hodowle dżdżownic, zakonserwowane okazy dżdżownic, lupy, igły preparacyjne, kartki papieru, gr. III- bibułę z octem
- Zwracamy uwagę dzieciom na etyczne postępowanie w stosunku do obserwowanych zwierząt.

Instrukcja

I zespół
1. Wymień niezbędne warunki do życia dżdżownicy.
2. Wyjmij dżdżownicę z hodowli, połóż ją na białym papierze, obserwuj gołym okiem i przez lupę. Zwróć uwagę na budowę ciała i wielkość pierścieni.
3. Obserwuj dżdżownicę poruszającą się po papierze, postaw na jej drodze przeszkodę. Zwróć uwagę na jej zachowanie.

II zespół
1. Zwróć uwagę na sposób mieszania liści oraz gleby ogrodowej z piaskiem.
2. Wyjmij dżdżownicę z hodowli, połóż ją na białym papierze, obserwuj gołym okiem i przez lupę. Zaobserwuj kształt i barwę ciała. Odszukaj zgrubienie po stronie grzbietowej siodełko.
3. Dotknij delikatnie dżdżownicę igłą preparacyjną, zwróć uwagę na jej zachowanie.

III zespół
1. Wyjaśnij dlaczego po długiej ulewie na ścieżkach i chodnikach można spotkać olbrzymie ilości dżdżownic.
2. Wyjmij dżdżownicę z hodowli, połóż ją na białym papierze, obserwuj gołym okiem i przez lupę. Przyjrzyj się dokładnie stronie brzusznej. Dotykaj delikatnie palcem strony brzusznej. Co odczuwasz?
3. Dotknij dżdżownicę bibułą zwilżoną octem. Zaobserwuj zachowanie się
dżdżownicy.

IV- zespół
1. Wyjmij dżdżownicę z hodowli, połóż ją na białym papierze. Wskaż przystosowania dżdżownicy w budowie zewnętrznej do życia w glebie.
2. Obserwuj dżdżownicę poruszającą się po papierze. Zwróć uwagę na pracę mięśni, wsłuchaj się w delikatny odgłos przesuwającego się ciała.
3. Zaobserwuj czy po przesunięciu się ciała pozostaje na papierze ślad?

- Prezentacja wyników pracy zespołów.
- Wskazanie przez nauczyciela części ciała dżdżownicy na tablicy ilustrującej budowę zewnętrzną.
- Wyjaśnienie pojęcia: pierścienice.
- Pogadanka na temat wpływu dżdżownicy na strukturę gleby zwrócenie uwagi na sposób odżywiania się dżdżownicy.

Faza podsumowująca

- Uczniowie otrzymują konturowy rysunek dżdżownicy, ilustrujący kształt
ciała i wykonują polecenie, wklejają rysunek do zeszytu.

Polecenie:

Na rysunku wrysuj pierścienie i siodełko.
Podpisz: pierścienie, siodełko, płat głowowy. Zaznacz i podpisz szczecinki.

Uczniowie otrzymują tekst z luką do uzupełnienia.

Uzupełnij poniższy tekst a następnie wklej notatkę do zeszytu.


Dżdżownica żyje w wilgotnej.................. Na powierzchni pojawia się zwykle w nocy i po.............. Ciało dżdżownicy jest.............., zbudowane z pierścieni. Pierścienie są dobrze....................., dzięki czemu mogą się kurczyć i rozkurczać powodując.................... się zwierzęcia. W poruszaniu oprócz.............. uczestniczy śluz i .................. Dżdżownica należy do zwierząt odżywiających się ........................... ze.............................. Jest więc ................................ - glebożercą.

Uczniowie w grupach otrzymują do rozwiązania rozsypankę.


Odczytaj rozwiązanie zdania po właściwym ułożeniu sylab rozrzuconych w poszczególnych kratkach pierwsza sylaba znajduje się na początku rozsypanego zdania

// NIE / BEZ / DŻDŻO / NISZCZ / MYŚL / NIE / WNIC //

Rozwiązanie rozsypanki: Nie niszcz bezmyślnie dżdżownic.

Praca domowa:


-Wyjaśnij dlaczego dżdżownice należy chronić.
- Niektóre gospodarstwa rolne prowadzą hodowlę dżdżownic, w jakim celu?
 

Opracowanie: Urszula Żak


 
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 4.9Ilość głosów: 10

Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Najczęściej zadawane pytania
Zasady publikacji 
Zobacz jak wygląda zaświadczenie o publikacji Twoich materiałów
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam