AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Reklama
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Organizacja czasu wolnego

Przez czas wolny rozumie się na ogół ten czas, który pozostaje człowiekowi do jego swobodnej dyspozycji po wykonaniu czynności związanych z zaspokojeniem potrzeb biologicznych i higienicznych (sen, jedzenie, toaleta) oraz czynności obowiązkowych (praca, nauka, obowiązki rodzinne, dojazd do miejsca pracy lub nauki). Jest to czas, w którym człowiek ma większe możliwości wyboru czynności, które są dobrowolne, niezarobkowe i przyjemne.

Rzeczywiste wzory zachowań dzieci i młodzieży w czasie wolnym są zdaniem K. Przecławskiego, kształtowane przez rodzinę i nieformalne grupy rówieśnicze. Wyniki badań wskazują jednak, że oddziaływanie rodziców ma najczęściej charakter incydentalny i interwencyjny. Prawie połowa (44%) rodziców, uczniów szkół podstawowych nie pomaga dziecku w organizacji czasu wolnego. Pozostali (56%) doradzają lub kontrolują sposób spędzania tego czasu [10].

Dzieci mają więcej czasu wolego niż młodzież i dorośli. Występują tu jednak duże różnice indywidualne. Niekorzystnie jest, gdy ilość tego czasu jest zbyt mała ( nadmierne obciążenie pracą i obowiązkami) oraz zbyt duża (zwykle towarzyszy temu nuda). Ze względów zdrowotnych, dla zrekompensowania wielogodzinnego uruchomienia uczniów w zamkniętych, często przeludnionych pomieszczeniach, szczególnie zalecaną formą spędzania czasu wolnego jest przebywanie na powietrzu oraz aktywność ruchowa.

Czas przebywania na powietrzu zależy od pory roku i wieku dziecka. W okresie jesieni i zimy większość uczniów w wieku 7 - 14 lat przebywa na powietrzu do 2 godzin dziennie, ale aż 30% tylko 1 godzinę i krócej.

Wiosną i latem prawie co drugie dziecko przebywa na powietrzu 4 - 5 godzin, a 17% dzieci 3 godziny krócej. Pobyt na powietrzu w ciepłych porach roku uczniów młodszych jest dłuższy niż starszy; różnic zależnych od wieku nie ma jesienią i zimą. Zbyt krótkie przebywanie na powietrzu nie sprzyja hartowaniu organizmu. Jest to jedna z przyczyn dużej zapadalności na choroby dróg oddechowych, głównie o podłożu przeziębieniowym.

Aktywność ruchowa w czasie wolnym większości dzieci, podobnie jak dorosłych, jest bardzo mała. Niedostatki aktywności ruchowej dzieci są uwarunkowane różnymi przyczynami. Jedną z nich jest brak w rodzinie wzorców aktywności ruchowej w czasie wolnym.

Spędzanie czasu przed ekranem telewizora, a obecnie i komputera, zajmuje najwięcej czasu wolnego dzieci i młodzieży. Telewizja, wideo i komputery pełnią ważną rolę edukacyjną, prezentują również pozytywne wzorce, łączą ludzi na całym świecie. Jednakże w wielu krajach, coraz częściej, zwraca się uwagę na negatywny wpływ tych mediów na zdrowie i rozwój dzieci. Dotyczy to nie tylko dodatkowego unieruchomienia.

Zaspakajanie potrzeb psychologicznych i fizycznych rozwijającego się organizmu dziecka w młodszym wieku szkolnym należy do priorytetowych powinności nauczyciela. Rozbieżności między potrzebami i oczekiwaniami dziecka, a możliwościami ich urzeczywistnienia w systemie edukacji wczesnoszkolnej rodzi konflikty wewnętrzne i napięcia emocjonalne. Te zaś z kolei powodują zaburzenia w rozwoju psychologicznym, a także wewnętrznych układów fizycznych rozwijającego się dziecka. Ma to istotny wpływ nie tylko na poziom rozwoju psychologicznego, ale także poziom zdrowotności dziecka. Tak więc praca pedagogiczna z dzieckiem w młodszym wieku szkolnym jest działalnością leczniczą i terapeutyczną.

Przedmiotem moich marzeń jest to, aby szkoła stała się w pełni zdrowa, "uśmiechnięta" do której uczniowie będą chodzić z radością. Uważam, że szkoła nie może wiązać się tylko z uciążliwą i nudną pracą, lecz z przygodą, rozrywką, odkrywaniem nowych, interesujących spraw. Uczeń powinien pracę, naukę wiązać z urozmaiconym wypoczynkiem. Racjonalne organizowanie czasu pracy i wypoczynku jest bardzo ważne w młodszym wieku szkolnym.

Największym problemem jest brak umiejętności organizowania czasu pracy i wypoczynku. Rodzice nie są zadowoleni w jaki sposób ich dzieci organizują sobie czas wolny w młodszym wieku szkolnym. Nie posiadają odpowiedniej wiedzy na dany temat. Aby usunąć dany problem należy rodzicom i uczniom uświadomić konieczność racjonalnego organizowania czasu pracy i wypoczynku. Nauczyciele wspólnie z rodzicami powinni organizować wiele imprez.

Bibliografia:

Zdrowie i szkoła - pod redakcją B. Woynarowskiej.
Czas wolny dzieci i młodzieży - K. Przecławski.

 

Opracowanie: Zofia Ciemcioch


 
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 3.89Ilość głosów: 44

Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Najczęściej zadawane pytania
Zasady publikacji 
Zobacz jak wygląda zaświadczenie o publikacji Twoich materiałów
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam