AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Reklama
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

ANALIZA PRZYPADKU

"wymiana doświadczeń jest jedną z lepszych form doskonalenia"

Zgodnie ze zmianą Rozporządzenia MENiS z dnia 29.05.2002r., dodatkowym wymaganiem niezbędnym do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego jest - 5. ust. 2 pkt 4 który mówi, że nauczyciel dyplomowany powinien posiadać (...) "umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony"(...)

Jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych i pracuję z młodzieżą szkół zawodowych. W większości jest to wychowawczo trudna młodzież i problemów mamy bardzo dużo. Tylko pytanie, który z tych problemów nadaje się na głębszą analizę opisową.

W dniu 1 września 2000r. rozpoczęłam staż na nauczyciela dyplomowanego, w związku z tym zmiana w rozporządzeniu dotyczy także mnie. A więc ja mam problem. Zdecydowałam się na poszerzenie swojej wiedzy na warsztatach zorganizowanych przez ZNP Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych Filia w Katowicach p.t. "Opis i analiza przypadków edukacyjnych, wychowawczych i innych".

Uzyskanymi na kursie informacjami chcę podzielić się z osobami zainteresowanymi.

Już wiem, że przypadkiem który mogę poddać analizie może być:
-konkretna osoba lub grupa osób,
- konkretne wydarzenia,
- wymagania edukacyjne,
- porównanie własnej praktyki z praktyką innych lub konfrontowanie jej z teorią.

Do pierwszej kategorii możemy przyporządkować:
- uczeń zdolny, dla którego inaczej organizujemy pracę na zajęciach,
- uczeń sprawiający trudności wychowawcze lub edukacyjne, któremu musimy poświęcić więcej uwagi,
- klasa o dużym zróżnicowaniu wiedzy i umiejętności,
- zespół przedmiotowy,
- grupa kolonijna,
- "trudni" rodzice.

Do wydarzeń krytycznych również zaliczyć możemy:
- agresja w klasie wychowawczej,
- systematyczne nie przygotowywanie się uczniów do zajęć,
- występowanie patologii w klasie lub szkole.

Do pozostałych możemy dołączyć:
- włączenie umiejętności kluczowych do procesu kształcenia,
- wprowadzenie nowej metody prowadzenia zajęć,
- włączenie technologii komputerowej do kształcenia uczniów,
- zmiana programów nauczania pod kątem nowej matury,
- realizacja ścieżek edukacyjnych,
- rozwiązania strukturalno-systemowe w szkole.


Problemów w szkole mamy bardzo dużo i zależą one od typu i rodzaju szkoły w której pracujemy.

Analiza przypadku pozwoli na określenie przyczyn i skutków danego zdarzenia, spowoduje, że zmienimy nasz pogląd na sytuację. Pomoże nam podważyć swoje nawyki i zmienić je na lepsze, poprawniejsze. Ułatwi dostrzeżenie problemu oraz uzyskanie odpowiedzi na pytanie "jak postąpić dla dobra ucznia, grupy lub danego problemu". Umożliwi wyciągnięcie pozytywnych wniosków na przyszłość, a więc zasada (...)"uczyć się przez doświadczenie"(...) ma tutaj zasadne zastosowanie.

Analiza przypadku powinna być przedstawiona w formie opisowej. Konspekt opisu powinien zawierać:

- identyfikację problemu (należy określić problem, nazwać go, przedstawić co się zdarzyło, kto jest uczestnikiem bezpośredni i pośrednim, jakie są odczucia i opinie uczestników zdarzenia, dlaczego zwróciłaś uwagę na ten problem),
- geneza i dynamika zjawiska (po rozmowach z rodzicami, koleżankami, pedagogiem szkolnym, psychologiem szkolnym na temat problemu lub po sięgnięciu do literatury fachowej, może dodatkowe warsztaty, uzupełniamy opis o dodatkowe informacje, przyczyny powstania problemu, jak przebiegał, czy zmieniał się w czasie),
- znaczenie problemu (dla grupy w której wystąpił, dla ucznia lub dla dalszego funkcjonowania szkoły),
- prognoza (jaki przewidujesz wynik rozwiązania problemu pod wpływem twoich działań, co może się stać jeżeli zlekceważysz problem),
- propozycje rozwiązań (przedstaw zadania naprawcze lub profilaktyczne, określ plan działania),
- wdrażanie oddziaływań (co robisz i jakie są tego skutki, opisz swoje oddziaływania),
- efekty oddziaływań (opisz skutki zamierzone i niezamierzone, porównaj prognozę z uzyskanymi efektami, zaproponuj zmiany na przyszłość).

Podczas już określonego problemu, należy użyć odpowiedniej metody do jego rozwiązania. Ale o metodach analizy problemu to może w innym artykule.
Powyżej przedstawiłam moje, krótkie spostrzeżenia jak powinno wyglądać opisywanie i analizowanie problemów edukacyjnych. Osoby zainteresowane odsyłam do Biblioteczki OUPiS - ZNP Katowice lub na stronę www.oupiskat.znp.edu.pl

Życzę owocnej pracy nad opisem przypadku i pozytywnych rozwiązań.


Opracowanie: Wanda Olewicz
Zespół Szkół Zawodowych nr 3
Sosnowiec


 
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 3.5Ilość głosów: 4

Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Najczęściej zadawane pytania
Zasady publikacji 
Zobacz jak wygląda zaświadczenie o publikacji Twoich materiałów
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam