AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Reklama
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Przykładowy zestaw ćwiczeń kształtujących koordynację ruchową (zręczność, zwinność) oraz szybkość.


Koordynacja ruchowa ściśle wiąże się ze zwinnością i zręcznością, a także z równowagą. Koordynacja ruchowa jako wewnętrzny stan dyspozycji fizjologicznych mechanizmów nerwowo-mięśniowych objawia się w konkretnych działaniach ruchowych i dopiero na podstawie tego, na ile ruch jest wykonywany precyzyjnie, elastycznie i w odpowiednim rytmie, w sposób zharmonizowany, ekonomiczny i celowy, wnioskujemy o poziomie koordynacji ruchowej. Można dla potrzeb praktyki przyjąć, iż zewnętrznym przejawem koordynacji ruchowej jest zwinność i jej odmiany, jak: zręczność i równowaga.
Z uwagi na bliskoznaczność czynności ruchowych określających zręczność i zwinność możemy ćwiczenia kształtujące te cechy fizyczne omawiać równocześnie, podkreślając jednocześnie nieznaczne różnice strukturalne obu cech w definicjach .

Zwinność jest to zdolność opanowywania nowych ruchów i szybkiego dostosowywania działalności ruchowej do nowych warunków, umiejętność dokładnego i szybkiego zmieniania kierunków, czyli stanowi synonim koordynacji ruchowej oraz sumę szybkości, zręczności i obszerności (amplitudy) ruchów warunkujących odpowiednią zmianę pozycji i postaw ciała.

Największe tempo rozwoju zwinności występuje w młodszym wieku szkolnym, uzyskując najwyższą wartość bezwzględną u 10- letnich chłopców i 9- letnich dziewcząt. W następnych latach następuje systematyczne obniżanie się jej przyrostów. U chłopców obniżają się wartości bezwzględne do 17, a u dziewcząt do 15 roku życia.

W gimnastyce z pojęciem zwinności łączą się przede wszystkim ćwiczenia zwinnościowo-akrobatyczne: wykonywanie obrotów wokół poprzecznej ( przewroty-zwijanie się) i podłużnej osi ciała, jak również ze skutecznym pokonywaniem różnych przeszkód, w tym także skoków przez przyrządy. Również ćwiczenia na przyrządach gimnastycznych cechują się wysokim stopniem zwinności ( koordynacji) .

Przez zręczność, jako swoistą odmianę zwinności, rozumie się dobrą koordynację ruchów rąk, a także głowy i stóp. Ruchy zręczne nie są ruchami wielkimi ( całego ciała, jak w zwinności lecz precyzyjnymi przejawiającymi się dokładnym zestrojeniem ruchów manipulacyjnych rąk w posługiwaniu się różnymi narzędziami i przyborami w tym sportowymi. Odgrywa ona bardzo dużą rolę w gimnastyce artystycznej, w której wymagana jest wysoka sprawność w manipulowaniu przyborami oraz nabiera coraz większego znaczenia w życiu codziennym ze względu na dynamiczny rozwój techniki, elektroniki i komputeryzacji, wymagających coraz lepszej sprawności manualnej. Chociażby z tego względu należy coraz większą uwagę zwracać na ćwiczenia zręcznościowe w zajęciach wychowania fizycznego.

Przykładowe ćwiczenia kształtujące zwinność i zręczność:
1. Przewroty w tył i w przód z różnych pozycji wyjściowych (postawa, przysiady, klęki, leżenia, siady) do różnych pozycji końcowych.
2. Podskoki obunóż, jednonóż i naprzemianstronnie w miejscu, w marszu i w biegu.
3. Podrzuty i chwyty różnych przyborów z obrotami, podskokami, przysiadami itp.
4. Stanie na głowie z różnych pozycji wyjściowych (nożyce, wznosy, opusty).
5. Stanie na rękach i przedramionach (nożyce pionowe i poprzeczne, wznosy, opusty).
6. Przerzuty bokiem (na dwóch rękach, na jednej ręce), przodem.
7. Siady równoważne, z odprowadzaniem rąk i nóg w bok.
8. Przenoszenie i przekładanie przyborów pod nogami, tułowiem w postawie, siadzie lub leżeniu (przodem, tyłem) .
9. W parach wytrącanie z równowagi w przysiadzie, w pozycji stojącej na jednej nodze.
10. W parach postawa przodem-uniki rąk w bok, w dół, w górę, oraz uniki nóg.
Oceny poziomu zwinności dokonuje się w oparciu o takie testy, jak:
- Bieg zwinnościowy po "kopercie" (3x5m)
- Zwinnościowy bieg z przewrotem (w teście Denisiuka)
- Zwinnościowy tor przeszkód
- Bieg wahadłowy (Eurofit, ICSPFT)
- Wyskok z obrotem (test Matorina).

Oceny poziomu zręczności dokonuje się na podstawie precyzji operowania określonym przyborem i przy pomocy specjalnych testów, takich jak: tappina, punktowanie, nawlekanie koralików itp.

Szybkość jest to zdolność wykonywania dużej ilości ruchów w minimalnym odcinku czasu. Cecha ta zależy od: czasu reakcji prostej, prędkości i częstotliwości ruchu. Charakteryzuje ją krótki cykl rozwojowy i zmienność tępa rozwoju. Największe przyrosty występują w latach 7-11. Są zbliżone u chłopców i dziewcząt z nieznaczną przewagą u dziewczyn. U chłopców obniżanie się tępa przyrostów szybkości zaznacza się już po 16 roku życia, a u dziewcząt po12.roku życia. Rozwój szybkości kończy się u dziewcząt w 15, a u chłopców w 18 roku życia.

Środkami kształtowania szybkości są ćwiczenia, które można wykonywać z maksymalną prędkością. Przy kształtowaniu szybkości ważnym warunkiem jest optymalny stan pobudzenia układu nerwowego, który można osiągnąć tylko wówczas, kiedy ćwiczący nie jest zmęczony.

Przykładowe grupy ćwiczeń o charakterze szybkościowym:
1. Reagowanie na sygnały wzrokowe lub słuchowe.
2. Starty z różnych pozycji wyjściowych, zmiany kierunku biegu, starty do toczących się piłek, do podrzucanych przedmiotów.
3. Szybki bieg w miejscu i na krótkich odcinkach.
4. Szybki rzuty i chwyty drobnych przedmiotów, np.: woreczków, piłeczek, kółek ringo, itp.
5. Szybkie przewroty i obroty wzdłuż długiej osi ciała.
6. Wyścigi w rzędach-sztafety, sztafety wahadłowe.
7. Zabawowe formy ćwiczeń szybkościowych np. Berek.

Oceny poziomu szybkości dokonuje się na podstawie testów, takich jak: miara szybkości biegu na krótkim dystansie, a także w formie pomiarów szybkości pojedynczego ruchu.

Opracowanie: Marek Milczarek


 
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 4.5Ilość głosów: 2

Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Najczęściej zadawane pytania
Zasady publikacji 
Zobacz jak wygląda zaświadczenie o publikacji Twoich materiałów
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam