AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Katarzyna Chmiel
Język polski, Scenariusze

Jak to napisać? - scenariusz zajęć języka polskiego

- n +

Jak to napisać?

SCENARIUSZ ZAJĘĆ JĘZYKA POLSKIEGO

Czas realizacji: 2 x 45 min.

Cel ogólny:
Doskonalenie umiejętności korzystania ze słownika ortograficznego.

Cele operacyjne:
Uczeń:
- zna budowę słownika ortograficznego;
- potrafi dostrzegać problemy ortograficzne i zgłębiać je poprzez praktyczne działanie;
- potrafi zapisywać poprawnie wyrazy zawierające trudność ortograficzną;
- rozwija umiejętność współpracy w grupie.

Metody:
- eksponujące
- praktycznego działania
- problemowe

Formy pracy:
- indywidualna
- grupowa

Środki dydaktyczne:
Kolorowe kartoniki, kartoniki z wyrazami zawierającymi trudność ortograficzną, słowniki ortograficzne, teksty dyktand, wyrażenia z lukami, szary papier.

Przebieg zajęć:

1. Podział klasy na grupy.

Uczniowie wchodząc do klasy losują kartonik, wylosowany kolor oznacza miejsce ucznia przy identycznie oznaczonym stoliku (powstają cztery grupy).

2. Rozwiązanie zagadki (praca w grupach) i odczytanie odpowiedzi na forum klasy.

Po tę książkę starszy i młodszy sięga,
Gdy problem:
Jak napisać poprawnie wyraz? go nęka.

Hasło-słownik ortograficzny

3. Podanie tematu lekcji.

4. Budowa słownika ortograficznego:
- kolejność haseł;
- znaczenia wyrazów i kwalifikatory;
- znaczenie skrótów występujących w słowniku;
- odmiana wyrazów;
- dzielenie wyrazów;
- przykłady użycia wyrazów.

5. Na tropach ortografii - ćwiczenia.

- Uzupełnianka

Grupy otrzymują kartoniki, które zawierają wyrażenia z brakującymi literami.
Zadanie polega na wpisaniu brakujących liter. Podczas pracy uczniowie korzystają ze słowników ortograficznych.
r...da wiewi...rka (ó, u)
k...ykliwy b...dąc (rz, ż)
gr...by k...charz (ó, u)
ż...łta r...ża (ó, u)
p...ystojny ryce... (rz, ż)
r...żowa s...kienka (ó, u)
grze...otka... aliny (h, ch)
...aftowana... ustka (h, ch)
- Słownik

Grupy otrzymują kartoniki z wyrazami, które należy ułożyć w porządku alfabetycznym i przykleić na szary papier. Zawieszone na tablicy plansze są porównywane i omówione.

mierzeja, maluch, mustang, stłuczka, Chiny, mróz, mech, żongler, schludny, marzenie, szczaw, ochotnik, okrążyć, chichot, brzeg, żółtko, fujarka, grządka, futerał, jastrząb, grzechotnik, rząd, waży.

- Dyktando

Uczniowie otrzymują tekst z lukami - brakującymi literami. Korzystając ze słowników uzupełniają tekst i następnie samodzielnie go poprawiają, porównując z tekstem zamieszczonym na tablicy.

6. Podsumowanie zajęć- wybór klasowego "Mistrza ortografii".
Uczniowie, którzy biorą udział w konkursie losują kartoniki z wyrazami zawierającymi trudność ortograficzną i odpowiadają na pytanie: Jak to napisać?. Uczeń, który poda największą ilość prawidłowych odpowiedzi wygrywa i zostaje "Mistrzem ortografii".
 

Opracowanie: Katarzyna Chmiel

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 7120


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 4.5Ilość głosów: 2