Awans Informacje Forum Dla nauczyciela Dla ucznia Korepetycje Sklep
  [ Zaloguj się ]   [ Załóż konto ]
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Krystyna Kapela
Język angielski, Sprawdziany i testy

Sprawdzian wiadomości z języka angielskiego kl IV-VI

- n +

Sprawdzian wiadomości z języka angielskiego kl. IV- VI

I. Przeczytaj tekst. Napisz, które zdania są prawdziwe (T), a które fałszywe (F), następnie odpowiedz na pytania.

Charles Dickens was a famous English writer. He was born in Portsmouth, England on 7th February, 1812. He went to school at age of nine but he didn't finish his education. In 1824, he worked at a shoe polish factory and went back to school a year later. He took a job as a legal clerk in 1827 and enjoyed success as a reporter two years later.

Dickens married Catherine Hogarth in 1836. He wrote 'The Pickwick Papers' that same year. The book made him famous. He wrote many popular books and was considered to be England's finest writer.

He died on 9th June, 1870. They buried him in Westminster Abbey.

Czy podane zdania są prawdziwe czy fałszywe?

1. Charles Dickens came from England.....................
2. He finished his education.....................
3. He didn't write 'The Pickwick Papers'....................
4. He was buried in Westminster Abbey.....................
Score _______/ 4 points

Odpowiedz na pytania - wybierz prawidłową odpowiedź

1. Charles Dickens was born in:
a) London
b) Glasgow
c) Oxford
d) Portsmouth

2. He worked at:
a) hospital
b) a shoe polish factory
c) school
d) a shop

3) He became:
a) a reporter
b) a doctor
c) a teacher
d) a singer

4) He wrote:
a) many popular books
b) many poems
c) many dictionaries

Score_______/ 4 points

II. W puste miejsca wpisz "am", "are", "is"

My name...................... Maria. I live with my parents and my sister and brother. I................ a schoolgirl. My sister.................younger than me and my brother ....................older. My parents................... doctors. They work at hospital. My father................... a very tall man. I................tall too. My sister and brother.....................very nice. My mother................a really pretty woman. We.................. happy family
Score ______ / 5 points

III. W puste miejsca wpisz "was", "were"

1........................ you at the sport centre last night?
2. In 1980 I................... ten years old.
3. My parents.................... in London two years ago.
4. We.................. very busy yesterday.
5..................... she at school last Monday? Score ______ / 5 points

IV. Poniższe liczby napisz słownie

7................................
39...............................
41...............................
11...............................
78...............................
Score ______ / 5 points

V. Przetłumacz na język angielski

Język angielski -........................................
Historia -................................................
Sztuka -..................................................
Geografia -..............................................
W - F -...................................................
Score _______ / 5 points

VI. Kolory. Uporządkuj litery

ronwb -.............................
tiewh -..............................
eulb -...............................
reneg -..............................
pkni -............................... Score _______ / 5 points


VII. Wpisz brakujące litery - członkowie rodziny

__ o u __ i n n i __ __ e f __ __ h __ r

g __ __ n __ m __ t __ e r __ r __ t __ e r s __ __ t __ r

Score ________ / 6 points

VIII. Wpisz brakujące litery - przybory szkolne

__ __g p __ __ c i __ __ u l e __

p __ n __ a s __ __ o t e __ o __ k d __ __ k

Score ________ / 6 points


IX. Stopniowanie przymiotników. Uzupełnij tabelę.
Stopień równy Stopień wyższy Stopień najwyższy
wide    
  more different  
fat    
    the highest
    the most beautiful
Score ________ / 5 points

X. Do podanych rzeczowników dopisz liczbę mnogą

finger -.............................
dress -.............................
woman -...........................
foot -..............................
mouse -............................
Score ________ / 5points

XI. W podanych zdaniach podkreśl właściwą formę czasownika

1. I meet / met Susan yesterday.
2. She is watching / watches TV at the moment.
3. Hannah and Sarah learns / learn Spanish.
4. George visited / visits Paris a week ago.
5. My parents go / are going to the park now.

Score ________ / 5 points

XII. W puste miejsca wpisz czasowniki w czasie past simple lub past cotinuous
1. I..................... (do) my homework when the telephone........................ (ring).
2. While we............................ (have) dinner we........................... (see) her on TV.
3. He........................ (write) a letter when the neighbour........................... (knock).

Score ________ / 6 points

XIII. W puste miejsca wpisz 'do', 'does', 'did', 'don't', 'doesn't' lub 'didn't'

1................................. Jim read a book yesterday?
2. I.............................. stay at home last night.
3. He........................... go to school every day.
4................................ you like school?
5. We.......................... work very hard.

Score ________ /5 points

XIV. Czasowniki w nawiasach podaj w czasie present simple, present continuous lub past simple

1. John................................... (read) a newspaper yesterday.
2. I....................................... (do) my homework now.
3. He often.............................. (play) the piano.
4. Laura................................. (become) a dentist two years ago.
5. Sarah and Tim............................... (look) for a flat at the moment.

Score ________ /5 points

XV. Uzupełnij zdania odpowiednim przyimkiem (on, in, at)

1. He gets up at seven o'clock......................... the morning.
2. Is the show......................... Saturday?
3. The match starts....................... three o'clock.
4. They go on holiday........................ August.
5. We often visit our grandparents........................ the weekend.

Score ________ / 5 point

XVI. W ciągu liter znajdź ukryte nazwy dni tygodnia lub miesiąca

FHVNGHWEDNESDAYHDGFBG

GDJHJHNUSEPTEMBERHFJGBA

HDFRFEBRUARYGDLHJUOEVX

HFBGJNMONDAYVDGFBHUAB

GFYRHFBAUGUSTNCGFBGHOO

Score ________ / 5 points
XVII. Przetłumacz na język angielski

Idź prosto -.................................
Skręć w lewo -..............................
Światła uliczne -............................
Przejdź obok -................................
Na rogu -....................................

Score ________ / 5points

XVIII. Które z poniższych rzeczowników są policzalne (C), a które niepoliczalne (U)

tomato -..............
onion -...............
cheese -..............
meat -................
apples -...............

Score _________ / 5 points

XIX. W puste miejsca wstaw wyrażenia: 'How much' lub 'How many'

1..................................... forks are there on the table?
2..................................... money do you have?
3..................................... milk is there in the glass?
4..................................... eggs do you need?
5..................................... carrots are there on the plate?

Score _________ / 5 points

XX. Uzupełnij zdania wyrażeniami: 'have got' lub 'has got'

1. Brandon................................... two dogs.
2. They..................................... a big garden.
3. I.......................................... a new radio.
4. She....................................... three brothers.
5. George and I........................... wonderful parents.

Score _________ / 5 points

XXI. Wstaw przedimek 'the' lub '-'

1............................ Tower of London
2............................ 10 Downing Street
3............................ Westminster Bridge
4............................ River Thames
5............................ Greenwich Park

Score _________ / 5 points

TOTAL _____________ / 111 points

 

Opracowanie: Krystyna Kapela

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 11764
 
   Komentarze
 • martek, 2006-05-15

  bardzo przyjemny teścik, ciekawe, nietuzinkowe zadania :)

 • wiki, 2015-05-26

  wrzyciu tego nie napisze • Dodaj komentarz
    Barometr
  1 2 3 4 5 6  
  Średnia ocena: 3.87  Ilość głosów: 15
    Publikacje

  Nowe zasady publikacji
  Szukaj autora i tytuł
  Ostatnio dodane materiały
  Ranking publikacji 
  Najczęściej zadawane pytania
    Twoje konto
  Zaloguj się
  Załóż konto
  Zapomniałem hasła
    Forum
  Nauczyciel - awans zawodowy
  Matura
  Korepetycje
  Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam


  O Profesorze - Napisz do Nas - Reklama - Polityka prywatności - Najczęściej zadawane pytania - Zgłoś błąd

  2000-2016