AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Mirosława Hejna
Wychowanie fizyczne, Scenariusze

Scenariusz rozgrywek sportowych na wesoło z okazji Dnia Dziecka

- n +

Propozycja rozgrywek sportowych na wesoło z okazji dnia dziecka

Zajęcia są zorganizowane dla klas IV-V szkoły podstawowej Odbywają się one z podziałem na grupy wiekowe. W rozgrywkach biorą udział reprezentacje klas. Celem rozgrywek było uaktywnienie jak największej uczniów bez względu na posiadane przez nich umiejętności sportowe.

KLASA IV

Uczniowie biorący udział w rozgrywkach siedzą w trzech rzędach. Naprzeciw każdego rzędu w odległości 10 metrów znajdują się pachołki.

1 konkurencja

Na sygnał pierwsi z każdego rzędu wybiegają trzymając przed sobą talerzyk, którym mają podbijać piłeczkę do tenisa stołowego. Po obiegnięciu pachołka to samo robią w drodze powrotnej i przekazują talerzyk i piłeczkę następnemu z rzędu, który robi to samo. Wygrywa drużyna w której wszyscy zawodnicy jako pierwsi wykonają zadanie.

2 konkurencja

Pytanie z przygotowanego wcześniej quizu.

3 konkurencja
Rozbierz, włóż

Uczniowie biorący udział w rozgrywkach siedzą w trzech rzędach. Naprzeciw każdego rzędu w odległości 10 metrów znajdują się pachołki.
Pierwszy z każdego rzędu trzyma w ręku koszulkę sportową. Na sygnał ubiera ją i biegnie do pachołka gdzie ją zdejmuje z siebie i zostawia. Następnie biegnie do swojego rzędu. Następna osoba dobiega do pachołka, ubiera koszulkę i biegnie w niej do swojego rzędu. Tam ją zdejmuje i przekazuje kolejnej osobie. Wygrywa rząd w który wszyscy wykonają zadanie jako pierwsi.

4 konkurencja

Pytanie z przygotowanego wcześniej quizu.

5 konkurencja
Łowienie rybek

Każdy rząd otrzymuje wyciętą z papieru rybkę i złożoną gazetę. Na sygnał pierwszy z rzędu kładzie rybkę na podłodze i wachlując gazetą przesuwa rybkę w kierunku pachołka. Nie można gazetą "zamiatać" podłogi. Po dojściu do pachołka zostawia rybkę z gazetą i wraca do swojego rzędu. Następna osoba dobiega do pachołka bierze gazetę i rybkę. Wachlując gazetą przesuwa rybkę w kierunku swojego rzędu. Wygrywa rząd w który wszyscy wykonają zadanie jako pierwsi.

6 konkurencja

Pytanie z przygotowanego wcześniej quizu.

7 konkurencja
Wyścig deskorolek

Każdy rząd otrzymuje kask rowerowy i deskorolkę. Na sygnał pierwszy z rzędu kładzie na podłodze deskorolkę, ubiera kask, siada na deskorolce i odpychając się rękami od podłogi przesuwa się do pachołka okrąża go i wraca do swojego rzędu. Następna osoba ubiera kask i robi to samo. Wygrywa rząd w który wszyscy wykonają zadanie jako pierwsi.

8 konkurencja

Pytanie z przygotowanego wcześniej quizu.

9 konkurencja
Toczenie opony

Każdy rząd otrzymuje oponę rowerową i krótką laskę gimnastyczną.
Na sygnał pierwszy z rzędu stawia na podłodze oponę i toczy ją do pachołka i z powrotem przy użyciu laski. Następnie przekazuje ją następnej osobie z rzędu która postępuje tak samo. Wygrywa rząd w który wszyscy wykonają zadanie jako pierwsi.

10 konkurencja

Pytanie z przygotowanego wcześniej quizu.

11 konkurencja
Wyścig rydwanów

Uczniowie w każdej z drużyn dobierają się w pary. Pierwsza para dostaje kocyk. Na sygnał jedna osoba z pary siada na kocyku a druga ciągnie ja w kierunku pachołka. Po minięciu pachołka następuje zamiana. Następna para postępuje tak samo. Wygrywa drużyna w której wszystkie pary jako pierwsze wykonają zadanie.

Następnie następuje podliczenie wyników. Przy równej licznie punktów następuje dogrywka w której wykorzystujemy nie wybrane przez żadną z drużyn pytania z quizu.

Pytania do quizu

1. Wyścig Pokoju to wyścig
a) samochodowy
b) kolarski
c) żeglarski

2. Najdłuższym biegiem rozgrywanym na olimpiadzie jest:
a) bieg na 10 kilometrów
b) maraton
c) bieg na 5 kilometrów

3. Gdzie mieści się stadion dziesięciolecia:
a) w Katowicach
b) w Warszawie
c) w Chorzowie

4. Najstarszym polskim czasopismem o tematyce sportowej jest:
a) Sport
b) Przegląd Sportowy
c) Sportowiec

5. Gra zespołowa w której używa się kijków i piłeczki to:
a) hokej
b) unihok
c) golf

6. Michał Listkiewicz był sędzią w:
a) koszykówce
b) piłce nożnej
c) hokeju na trawie

7. Jacek Gollob jest przedstawicielem dyscypliny:
a) motocrossu
b) żużlu
c) kolarstwa

8. Michael Jordan był:
a) piłkarzem
b) koszykarzem
c) siatkarzem

9.Biathlon to sport:
a) letni
b) zimowy
c) nie ma takiej dyscypliny sportu

10.Kazimierz Górski był trenerem drużyny:
a) piłka ręcznej
b) piłki nożnej
c) koszykówki

11. W jakim państwie odbędą się mistrzostwa świata w piłce nożnej:
a) Włochy
b) Niemcy
c) Polska

12. Jaką dyscyplinę sportu uprawia Otylia Jędrzejczak:
a) kolarstwo
b) pływanie
c) skoki do wody

13. Czy w grze w piłkę koszykową używa się siatki:
a) Tak
b) Nie
c) Czasami

14. Wymień 5 dyscyplin sportowych, w których używa się piłek?
15. Wymień 3 dyscypliny sportu związane ze skokiem?
16. Wymień 3 dyscypliny sportów zimowych?

KLASA V

Uczniowie biorący udział w rozgrywkach siedzą w rzędach, naprzeciw każdego rzędu w odległości 10 metrów znajdują się pachołki.
Potrzebny sprzęt: pachołki, gazety, piłeczki do tenisa stołowego, butelki, płetwy, maska płetwonurka, deskorolki, kaski rowerowe, kosze.

1 konkurencja
Rzut gazetą

Ustawiamy naprzeciw każdej drużyny 3 pachołki w odległości 3 m jeden od drugiego Przy pierwszym układamy złożone na pół gazety w ilości równej liczbie dzieci w rzędzie, przy trzecim ustawiamy wiadra. Pierwsi z rzędu na sygnał wybiegają w kierunku pachołków. Biorą gazetę zwijają ją w kulkę i po dobiegnięciu do drugiego pachołka wykonują rzut do stojącego wiaderka przy trzecim pachołku. Nie przekraczają linii znajdującej się przy drugim pachołku. Po czy wracają do swego rzędu. Następna osoba robi to samo. Wygrywa rząd w który wszyscy wykonają zadanie jako pierwsi.

2 konkurencja

Pytanie z przygodowanego wcześniej quizu.

3 konkurencja
Slalom z butelką

Ustawiamy naprzeciw każdego rzędu 4 pachołki w równej odległości. Pierwsza osoba z każdego rzędu dostaje butelkę. Po usłyszeniu sygnału kopiąc butelkę wykonuje slalom między pachołkami. Następne osoby robią to samo. Zwycięża ta drużyna, która jako pierwsza zakończy slalom.

4 konkurencja

Pytanie z przygotowanego wcześniej quizu.

5 konkurencja
Bieg płetwonurków

Uczniowie biorący udział w rozgrywkach siedzą w rzędach naprzeciw każdego rzędu w odległości 10 metrów znajdują się pachołki.
Pierwszy z rzędu dostaje płetwy i maskę płetwonurka. Na sygnał ubiera płetwy oraz maskę i biegnie do pierwszego pachołka i z powrotem. Oddaje sprzęt następnemu zawodnikowi, który powtarza bieg. Wygrywa ta drużyna, która jako pierwsza ukończy bieg.

6 konkurencja

Pytanie z przygotowanego wcześniej quizu.

7 konkurencja
Wyścig deskorolek

Każdy rząd otrzymuje kask rowerowy i deskorolkę. Na sygnał pierwszy z rzędu kładzie na podłodze deskorolkę ubiera kask siada na deskorolce i odpychając się rękami od podłogi przesuwa się do pachołka okrąża go i wraca do swojego rzędu. Następna osoba ubiera kask i robi to samo. Wygrywa rząd w który wszyscy wykonają zadanie jako pierwsi.

8 konkurencja

Pytanie z przygotowanego wcześniej quizu.

9 konkurencja
Koszykówka piłeczką do tenisa stołowego

Uczniowie biorący udział w rozgrywkach siedzą w rzędach, naprzeciw każdego rzędu stoją 2 pachołki. Przy drugim pachołku ustawiony jest kosz.
Każdy z rzędu dostaje piłeczkę do tenisa stołowego. Na sygnał pierwszy z rzędu kozłując biegnie do pierwszego pachołka i oddaje rzut do kosza. Następnie cała drużyna powtarza czynność. Wygrywa ta drużyna, która zdobędzie najwięcej punktów.

10 konkurencja

Pytanie z przygotowanego wcześniej quizu.


Następnie następuje podliczenie wyników. Przy równej licznie punktów następuje dogrywka w której wykorzystujemy nie wybrane przez żadną z drużyn pytania z quizu.

Pytania do quizu


1. Podaj formacje występujące w piłce nożnej:
A. Pomocnicy, napastnicy, obrońcy
B. Pomocnicy, napastnicy, bramkarz
C. Napastnicy, obrońca, bramkarz

2. Kto zdobył ostatnio tytuł mistrza Europy w piłce nożnej:
A. Francja
B. Włochy
C. Grecja

3 W jakiej grze zespołowej można odbijać piłkę każdą częścią ciała:
A. Piłka nożna
B. Piłka koszykowa
C. Piłka siatkowa

4. Ile setów maksymalnie może trwać mecz w piłce siatkowej:
A. 3
B. 2
C. 5

5. Kto został mistrzem Polski mężczyzn w piłce koszykowej w tym roku:
A. Anwil Włocławek
B. Zepter Śląsk
C. Prokom Trefl Sopot

6. Ile skoków ma trójskok:
A. 2
B. 1
C. 3

7 Flaga olimpijska jest:
A. Koloru białego, z pięcioma kołami namalowanymi po środku
B. Zielona z napisem MKOL
C. Czerwona z białym gołębiem

8 Konkurencje l.a to:
A. Skok w dal, skok wzwyż, trójskok
B. Pchnięcie kulą, rzut do celu, bieg na 100m
C. Skoki ze spadochronem, skok o tyczce, maraton

9 NBA to amerykańska liga piłki:
A. nożnej
B. koszykowej
C. siatkowej

10 Mateusz Kuśnierewicz był mistrzem olimpijskim w:
A. wioślarstwie
B. kajakarstwie
C. żeglarstwie

11 Szczypiorniak to dawna nazwa:
A. piłki koszykowej
B. piłki ręcznej
C. piłki nożnej

12 Gdzie odbyły się igrzyska olimpijskie w 2000 roku:
A. Rzymie
B. Sydnej
C. Moskwie

13 Wimbledon to turniej rozgrywany w:
A. Piłce nożnej
B. Tenisie ziemnym
C. Piłce koszykowej

14. Hubert Wagner był trenerem złotych medalistów olimpijskich w:
A. Piłce nożnej
B. Piłce siatkowej
C. Piłce koszykowej

15. Ilu zawodników gra w piłkę ręczną:
A. 6
B. 8
C. 7

17. Termin olimpiada oznacza:
A. zawody sportowe odbywające się co cztery lata
B. okres czterech lat dzielący dwa kolejne igrzyska olimpijskie
C. miasto w starożytnej Grecji

18. Pięciobój nowoczesny składa się z następujących dyscyplin:
A. jazda konna, szermierka, strzelanie, pływanie, bieg na przełaj
B. jazda konna, szermierka, strzelanie, skok w dal, bieg na przełaj
C. jazda konna, pływanie, strzelanie, bieg na przełaj, bieg na 100m

19. Irena Szewińska była reprezentantką Polski w:
A. piłce siatkowej
B. lekkiej atletyce
C. gimnastyce sportowe

21. Ile złotych medali zdobył Robert Korzeniowski na olimpiadzie w Sydney:
A. 3
B. 2
C. nie zdobył żadnego medalu

22 Który z prezydentów Polski był ministrem sportu:
A. Lech Wałęsa
B. Aleksander Kwaśniewski
C. Wojciech Jaruzelski

23. Krzysztof Hołowczyc był mistrzem Europy w:
A. żużlu
B. rajdach samochodowych
A. pływaniu

 

Opracowanie: Mirosława Hejna

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 45213


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 5.67Ilość głosów: 9

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.