AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Małgorzata Zadęcka, 2010-03-29
Wieluń

Zawodowe, Plany wynikowe

Rozkład materiału - Gospodarka zapasami i magazynem kl I

- n +

Gospodarka zapasami i magazynem kl I TL

DZIAŁ I – Istota zapasów.

1. Istota i funkcje zapasów.
2. Klasyfikacja zapasów.
3. Przyczyny tworzenia zapasów.
4. Obliczanie zapasów.
5. Koszty zapasów.
6-7. Analiza i klasyfikacja ABC.
8-9. Analiza i klasyfikacja XYZ.
10. Analiza zmian popytu w czasie.
11. Powtórzenie wiadomości o zapasach.
12. Sprawdzian wiadomości – Istota zapasów.

DZIAŁ II – Prognozowanie popytu.

1. Prognozowanie popytu.
2. Metody prognozowania.
3-4. Model średniej arytmetycznej.
5-7. Model średniej arytmetycznej ruchomej i ważonej .
8-10. Model Browna – ćwiczenia.
11-13. Model Holta – ćwiczenia.
14-15. Prognozowanie trendów – modele analityczne.
16. Prognozowanie zmian sezonowych popytu.
17-18. Ocena jakości prognoz.
19. Powtórzenie wiadomości o prognozowaniu popytu.
20. Sprawdzian wiadomości – Prognozowanie popytu.

DZIAŁ III – Profil popytu – rozkłady częstości występowania.

1. Tworzenie profilu popytu.
2-3. Wartość średnia i odchylenie standardowe.
4. Obliczanie współczynnika zmienności.
5. Rozkłady teoretyczne częstości występowania popytu.
6. Rozkład Poissona i rozkład wykładniczy.
7. Cykl uzupełnienia zapasu.
8. Popyt w cyklu uzupełnienia zapasu.
9. Powtórzenie wiadomości o profilu popytu.
10. Sprawdzian wiadomości – Profil popytu.

DZIAŁ IV – Zapas zabezpieczający.

1. Poziom obsługi klienta.
2. Ilościowa realizacja zamówień.
3. Obliczanie zapasu zabezpieczającego.
4. Sposoby zmniejszania zapasu zabezpieczającego.
5. Ustalanie zapasu zabezpieczającego – ćwiczenia.
6. Zapas cykliczny. Metody określania wielkości dostaw.
7-8. Obliczanie wielkości dostawy.
9. Powtórzenie wiadomości o zapasie zabezpieczającym.
10. Sprawdzian wiadomości – Zapas zabezpieczający.

DZIAŁ V – Odnawianie zapasów.

1-2. Odnawianie zapasów w systemie opartym na poziomie informatycznym.
3-4. Odnawianie zapasów w systemie opartym na przeglądzie okresowym.
5-6. Odnawianie zapasów – rozwiązywanie zadań.
7. Wpływ czasu cyklu przeglądu na zapas zabezpieczający i zapas cykliczny.
8. Ustalanie optymalnego czasu cyklu przeglądu zapasu.
9. Inne systemy odnawiania zapasu.
10-11. Odnawianie zapasów – rozwiązywanie zadań.
12. Powtórzenie wiadomości o odnawianiu zapasów.
13. Sprawdzian wiadomości – Odnawianie zapasów.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 5252


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.