AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Emilia Augustynowicz, 2010-05-24
Kutno

Język angielski, Scenariusze

SKY 1. This is my family. Scenariusz lekcji języka angielskiego.

- n +

data 21.09.2009
KLASA IV (3 godzina) data 24. 09. 2009

Topic: This is my family.
Topic: Describe your family.
Topic: Her name`s Ann. –Jej imię to Ann.
Cele: uczeń potrafi:
- przedstawić członków swojej rodziny
- posługiwać się słownictwem z tego działu
- poprawnie użyć i zastosować formę his, her w prezentacji imion
- opisać swoją rodzinę (pokrótce przedstawić każdego z członków)
- uzupełnić pytania i odpowiedzi na podstawie zdjęć
- połączyć wyrazy o przeciwstawnym znaczeniu
Metody: praca z podręcznikiem i zeszytem ćwiczeń, materiały kserograficzne przygotowane przez nauczyciela
Formy: indywidualna, zbiorowa
Przebieg zajęć 1:
Część wstępna (0-5)
- Nauczyciel wita się z uczniami i sprawdza listę obecności
- Zapisuje temat na tablicy.
Część główna (05-40)
- przedstawienie alternatywnych pojęć dla członków rodziny w języku angielskim różnice pomiędzy- grandma, nan, granny dla grandmother.
- Wyjaśnienie słówka little (sister)
- krótka rozmowa o rodzinie (dowiedzenie się kto ile ma rodzeństwa, wujków, kuzynów itp.)
- uczniowie odsłuchują dialogu o rodzinie Viallich
- uczniowie powtarzają nowe słownictwo za nauczycielem
- uzupełniają drzewo genealogiczne głównej bohaterki
- po krótkim przegotowaniu w kilku zdaniach przedstawiają swoją rodzinę
Część końcowa (40-45)
- zadanie przez nauczyciela pracy domowej przepisać wraz z tłumaczeniem wszystkich członków rodziny, nauka członków rodziny
Przebieg zajęć 2:
Część wstępna (0-5)
- Nauczyciel wita się z uczniami i sprawdza listę obecności
- Zapisuje temat na tablicy.
Część główna (05-40)
- Zabawa- kim jesteś?
- Praca w parach: rozmowa na temat rodziny Viallich. Uczniowie zadają pytania jak dana osoba ma na mię, zadaniem drugiej jest udzielić odpowiedzi.
- Uczniowie uzupełniają e-maila, używając podanych wyrazów
- Praca z zeszytem ćwiczeń strona 4.
Część końcowa (40-45)
- zadanie przez nauczyciela pracy domowej Ćwiczenia strona 5.
Przebieg zajęć 3:
Część wstępna (0-5)
- Nauczyciel wita się z uczniami i sprawdza listę obecności
- Zapisuje temat na tablicy.
Część główna (05-40)
- Uzupełnienie materiałów przygotowanych przez nauczyciela
- Uczniowie wklejają zdjęcie swojej rodziny. Dokładnie opisują i przedstawiają każdą z osób. Chętna osoba prezentuje swoją pracę klasie.
-
Część końcowa (40-45)
- narysować drzewo genealogiczne swojej rodziny, opisać
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 3518


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0