AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Elżbieta Graczyk, 2010-06-19
Łódź

Awans zawodowy, Różne

PROJEKT OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO WNIOSKUJĄCEGO O NADANIE STOPNIA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.

- n +

PROJEKT OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO MGR MARZENY EJSMONT
WNIOSKUJĄCEJ O NADANIE STOPNIA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


Data rozpoczęcia stażu : 1.09.2008 r.
Data zakończenia stażu : .31.05.2010 r.
Imię i nazwisko opiekuna stażu : Elżbieta GraczykW oparciu o analizę indywidualnego planu rozwoju zawodowego, sprawozdania z jego realizacji sporządzonego przez stażystę, dokumentacji za okres stażu oraz na podstawie własnej obserwacji proponuję wystawienie Pani Marzenie Ejsmont pozytywnej oceny dorobku zawodowego.


UZASADNIENIE

W okresie odbywania stażu Pani Marzena Ejsmont – nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2003r. w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczycieli paragraf 4. prawidłowo zaplanowała ścieżkę rozwoju zawodowego z uwzględnieniem specyfiki i potrzeb Szkoły, rzetelnie realizowała zadania zawarte w opracowanym przez siebie i zatwierdzonym przez dyrektora Sp Nr 182 planie rozwoju zawodowego, co skłania mnie do następujących stwierdzeń:

• nauczyciel posiadł umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności
i dokonywania zmian w tych działaniach:

- posiada wiedzę metodyczną i merytoryczną (poprawnie konstruuje scenariusze zajęć,programy innowacyjne i inne materiały zlecone do opracowania lub przygotowane z własnej inicjatywy);
- stosuje różnorodne formy i metody pracy pedagogicznej;
- potrafi dokonać autoanalizy i oceny własnych działań, poszukuje lepszych rozwiązań (wprowadzenie w życie innowacji „Uczę się nieść pomoc innym” – rok 2008/9 – pilotaż w klasach pierwszych, rok 2009/2010 kontynuacja innowacji w klasach trzecich”);
- zna przepisy dotyczące awansu zawodowego ( szkolenie dotyczące awansu zawodowego, praca z opiekunem stażu) ;
- prawidłowo prowadzi dokumentację;
- właściwie dokumentuje dorobek za okres stażu oraz swoje osiągnięcia zawodowe;
- poszerza swoją wiedzę i umiejętności zawodowe poprzez aktywne, zewnętrzne
i wewnątrzszkolne doskonalenie zawodowe - udział w szkoleniach („Rozwijanie potencjału twórczego dziecka”, marzec 2010), konferencjach („Budowanie autorytetu nauczyciela – jak radzić sobiew pracy z grupą”), warsztatach metodycznych („Kartki przestrzenne”, maj 2010) oraz kursach ( Pierwsza pomoc, październik 2007, styczeń 2009), uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu („przygody Jeżyka Igiełki”, „Zimowe zabawy”), oraz innych nauczycieli na terenie szkoły, a także samokształcenie (korzystanie z zasobów internetu, czasopism prenumerowanych przez bibliotekę szkolną, materiałów przygotowanych przez opiekuna stażu);
- czynnie uczestniczy w pracach organów Szkoły, a zwłaszcza Rady Pedagogicznej, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, a także korzystając z ich dorobku;
- prowadziła lekcje otwarte dla opiekuna stażu oraz dyrektora Szkoły, zgodnie z ustalonym
z nim harmonogramem spotkań, z cyklami tematycznymi i z przygotowanymi przez siebie scenariuszami; zajęcia były dobrze przemyślane i zaplanowane,
- zajęcia uatrakcyjnia dobranymi odpowiednio środkami dydaktycznymi, stosuje metody aktywizujące, które angażują w tok zajęć wszystkich uczniów, nawet najbardziej biernych
i nieśmiałych;
- współpracowała z opiekunem stażu, uczestnicząc aktywnie w spotkaniach instruktażowych
i diagnozujących, prawidłowo realizując uwagi i zalecenia, inicjując dodatkowe działania;
- uczestniczyła w charakterze obserwatora w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu, obserwowane zajęcia omόwiła z prowadzącym pod względem merytorycznym
i metodycznym;
- dba o sale świetlicowe, gromadząc pomoce dydaktyczne, wzbogacając warsztat pracy.

• nauczyciel posiadł umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych podopiecznych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych:

- w oparciu o Program Wychowawczy Szkoły opracowała plan wychowawczy dla grupy świetlicowej;
- umie współpracować z rodzicami (codzienne rozmowy z rodzicami odbierającymi dzieci ze świetlicy, poznawanie środowiska rodzinnego i rówieśniczego uczniów);
- diagnozuje potrzeby wychowawcze uczniów;
- realizuje programy profilaktyczno-edukacyjne;
- współpracuje z pedagogiem szkolnym oraz wychowawcami klas zgłaszając problemy, przeprowadzając ankiety;
- inspiruje uczniów do rozwijania zainteresowań (organizacja konkursów szkolnych – informatycznych Kartka Świąteczna”, plastycznych: „Portret nauczyciela”, „Portret mamy”, udział w konkursach plastycznych – „Portrety drzew”, „Polskie krajobrazy” oraz wiedzy „Wiem, co robić...”, „Jestem bezpieczny”)
- aktywizuje uczniów do czynnego uczestniczenia w życiu Szkoły i środowiska (opiekun szkolnej drużyny ZHP, koordynator wychowania komunikacyjnego,współorganizator imprez i akcji świetlicowych – „ Wigilia świetlicowa”, „Dzień rodzica”, zbiórka żołędzi dla zwierząt z łódzkiego zoo, sponsorowanie badylarki ).

• nauczyciel umiejętnie wykorzystuje w pracy technologię informacyjną
i komunikacyjną:

- ukończyła studia podyplomowe na kierunku „Informatyka dla nauczycieli”;
- wykorzystuje technologię komputerową do opracowania planów i sprawozdań, scenariuszy zajęć, pomocy dydaktycznych, materiałów do pracy oraz dokumentacji własnej pracy dydaktycznej, w tym planu rozwoju zawodowego;
- stosuje technologię komputerową na zajęciach lekcyjnych i świetlicowych;
- korzysta ze stron internetowych publikując na ich łamach swoje prace i dzieląc się w ten sposób z innymi nauczycielami swoimi doświadczeniami i osiągnięciami;
- korzysta z zasobów Internetu w celu wzbogacenia swego warsztatu pracy.
• nauczyciel stosuje wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań:
- brała udział w seminarium psychologiczno - metodycznym „Wzorce myślenia – emocje a uczenie się”
-samodzielnie pogłębia wiedzę z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki t.: i dydaktyki, śledząc na bieżąco literaturę fachową, publikacje w prasie oświatowej;
- stosuje zdobytą wiedzę w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych;
• nauczyciel posiadł umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż:
- zna organizację i specyfikę naszej Szkoły oraz wybrane przepisy dotyczące systemu oświaty;
- na bieżąco śledzi aktualizację przepisów prawa oświatowego, ze szczególnym uwzględnieniem pomocnych w organizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej.Łódź, 2.06.2010 r. Opiekun stażu Elżbieta Graczyk
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 18413


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.