AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Anna Horodelska, 2011-05-24
Warszawa

Język polski, Scenariusze

Jaki jest człowiek? Co w nim ciemne i groźne? Portret człowieka zlagrowanego. Zasady świata obozowego na podstawie „opowiadań” Tadeusza Borowskiego.

- n +

Konspekt lekcji z języka polskiego w 3 klasie

Temat: Jaki jest człowiek? Co w nim ciemne i groźne? Portret człowieka zlagrowanego. Zasady świata obozowego na podstawie „opowiadań” Tadeusza Borowskiego.

CELE:
- kształtowanie umiejętności tworzenia tekstu własnego inspirowanego tekstem literackim
– synteza wiadomości z tekstów Borowskiego, stworzenie portretu człowieka zlagrowanego.
UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA
– wyjaśnia pojęcia: totalitaryzm, człowiek zlagrowany, człowiek totalitarny, osobowość zlagrowana, reifikacja, behawioryzm, nihilizm moralny, dehumanizacja
– streszcza, opowiada, relacjonuje i komentuje wybrane opowiadania oświęcimskie Borowskiego („U nas w Auschwitzu”, „Proszę państwa do gazu”, „Dzień na Harmenzach”)
- komentuje przedstawiony przez Borowskiego obraz więźnia obozów hitlerowskich, zestawiając go z człowiekiem totalitarnym H. Arendt oraz z osobowością autorytarną T. Adorno; wyciąga wnioski, wykorzystuje je w dyskusji
– interpretuje czytane fragmenty opowiadań, opierając się na analizie tekstu (opisuje rzeczywistość obozową, analizuje postawy postaci i sposób ich przedstawienia, przedstawia reguły obozu)
– przedstawia wizję obozu opisaną przez Borowskiego (wytwór kultury europejskiej; model państwa totalitarnego – kwintesencja systemu hitlerowskiego)
– na przykładzie Tadka i innych postaci charakteryzuje więźnia obozów hitlerowskich, wskazuje fragmenty świadczące o jego uprzedmiotowieniu
POMOCE:
- fragment literacki z „Proszę państwa do gazu” T. Borowskiego
- karta pracy
FORMY PRACY:
- zbiorowa
METODY PRACY:
- aktywna praca z tekstem
- burza mózgów
- mapa skojarzeń
- dyskusja

Tok lekcji

1. Przywitanie słuchaczy
2. Określenie celów lekcji
3. Zapisanie tematu lekcji
4. Wyjaśniane pojęcia totalitaryzm (mapa skojarzeń)
5. Przypomnienie co zakłada Hannah Arendt w koncepcji człowieka totalitarnego?
6. Przypomnienie koncepcji Theodor W. Adorno. (mapa skojarzeń)
7. Przypomnienie pojęć niezbędnych do odczytania Opowiadań borowskiego: reifikacja, zlagrowanie, behawioryzm, dehumanizacja, człowiek w sytuacji tragicznej.
8. Uzupełnienie karty pracy - wytłumaczenie pojęć odnoszących się do osobowości totalitarnej.
9. Analiza wybranego przez nauczyciela tematu maturalnego: np. „Opisz postawy bohaterów opowiadania Tadeusza Borowskiego „Proszę państwa do gazu”, zwracając uwagę na ich stosunek do reguł postępowania w obozie w obozie koncentracyjnym” (słowo klucz, czasowniki operacyjne, tworzenie tezy interpretacyjnej, analiza właściwa tekstu, tworzenie posumowania)
10. Praca domowa:
- Czy zgadzasz się z diagnozą na temat kultury europejskiej jaką postawił Borowski, że jest to cywilizacyjna utopia zamieniona w mechanizm ludobójstwa? Swoją odpowiedź uzasadnij.
- Na podstawie syntezy Opowiadań Tadeusza Borowskiego sformułuj konstruktywny wniosek, w tym celu weź pod uwagę hipotezę zawartą w temacie lekcji: Jaki jest człowiek? Co w nim ciemne i groźne?
11. Pożegnanie uczniów.


karta pracy (w formie tabeli)
CZŁOWIEK TOTALITARNY
Według H. Arendt Jak rozumiesz jej założenia?
1. Ofiara propagandy


2. Ofiara terroru3. Ofiara zerwanych
więzi osobowych
4. Ofiara „reedukcji”
moralnej5. Ofiara indoktrynacji

6. Ofiara reżyserów
państwowego rytuału władzy

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 2774


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0