Awans Informacje Forum Dla nauczyciela Dla ucznia Korepetycje Sklep
  [ Zaloguj się ]   [ Załóż konto ]
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Anna Królik, 2011-10-25
Ryki

WOS, Sprawdziany i testy

Test " Człowiek w społeczeństwie"

- n +

…………………………………………………..
( imię i nazwisko ucznia)

TEST” CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE”

1. Wymień 3 cechy człowieka, wyróżniające go od świata zwierzęcego.
- ……………………………………………………………………………………………
- ……………………………………………………………………………………………
- ……………………………………………………………………………………………
2. Połącz w pary:
a. socjalizacja - grupa ludzi o podobnym statusie społecznym
i majątkowym
b. asertywność - proces nabywania umiejętności związanych
ze społeczeństwem
c. klasa społeczna - zmiana zachowania danej osoby spowodowana
naciskiem innych
- umiejętność wyrażania własnych emocji, uczuć
i opinii

3. Podaj 2 przykłady grupy społecznej:

- małej
………………………………………………………………………………
- nieformalnej …………………………………………………………………………………….

4. Uzupełnij luki w tekście.

Bardzo często, gdy nie słuchamy drugiej osoby i niepotrzebnie podnosimy głos dochodzi do
……………………………. . W celu rozwiązania często potrzebna jest trzecia osoba zwana ………………………….. Osoba ta pomaga nam znaleźć rozwiązanie satysfakcjonujące obydwie strony konfliktu. W czasie sporu ważne jest by nie używać,……………………………………, ……………………………….
Innym sposobem rozwiązania sporu są ……………………………………, jest to proces wzajemnego poszukiwania rozwiązania sprawy. Ważne jest aby każda ze stron konfliktu umiała zrezygnować z wygórowanych wymagań. Obie strony muszą osiągnąć …………………………………. , tym sposobem zażegnujemy konflikt.

5. Podaj różnicę między klasą społeczną a warstwą społeczną
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

6. Podaj 5 funkcji jakie pełni rodzina:
- …………………………………………………….
- …………………………………………………….
- ……………………………………………………
- …………………………………………………….
- ……………………………………………………
7. Komunikacja werbalna to sposób porozumiewania się za pomocą:

a. gestów
b. mimiki
c. słów
d. tonu głosu

8. Na podstawie poniższego tekstu odpowiedz na pytania

Przynależność klasowa a styl życia
Różne klasy naszego społeczeństwa żyją w odmienny sposób w sensie ilościowym, lecz także w sensie jakościowym. Socjolog wart swego wynagrodzenia, jeśli podać mu dwa podstawowe wskaźniki przynależności klasowej człowieka, takie jak dochód i zawód, potrafi zestawić długa listę innych jego przewidywanych cech, nawet jeśli nie otrzyma żadnych dalszych informacji. (…) Zaopatrzony w te dwie informacje o danej jednostce, socjolog potrafi snuć przenikliwe domysły co do dzielnicy, w której ona mieszka, jak i co do rozmiarów i wyglądu jej domu. Potrafi również opisać ogólne wnętrze tego domu i domyśli się stylu obrazów na ścianach oraz rodzaju książek i czasopism, których można się spodziewać na półkach salonu. Co więcej, potrafi odgadnąć, jakiego rodzaju muzyki ta osoba lubi słuchać, oraz czy chodzi w tym celu na koncerty ,słucha płyt czy też radia.(…)
Wiele tu z wymienionych elementów jest w środowisku każdej z klas społecznych wymuszanych przez zewnętrzne presje. Tak więc dyrektor korporacji, który ma „zły” adres i „ złą” żonę, zostanie poddany poważnym naciskom, aby zmienił jedno i drugie.(…) Albo też dziecko z klasy niższej- średniej gustującej w muzyce kameralnej( poważnej) spotka się z silnymi naciskami, aby zmieniło tę aberację ( nieprawidłowości, odchylania od normy) na zainteresowania muzyczne bardziej zgadzające się z upodobaniami jego rodziny i przyjaciół.
( Tekst, P.L. Berger, Zaproszenie do socjologii, przekład J. Stawiński)

a. Wymień 2 czynniki decydujące o przynależności do określonej klasy
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b. Odpowiedz, na jakie dziedziny życia zdaniem autora ma wpływ przynależność klasowa
………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

,……………………………………………………………………………………………………
c. W jaki sposób otoczenie klasowe wymusza na jednostce określone postępowanie, podaj dwa przykłady
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9. Krytyczny stosunek do zasad obowiązujących w grupie to;

a. Konformizm
b. Nonkonformizm
c. Arbitraż
………………………………………………………………………….
( imię i nazwisko ucznia)


TEST” CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE”
1. Wymień 3 cech wrodzone człowieka
- …………………………………………………………
- …………………………………………………………
- …………………………………………………………
2. Połącz w pary ;
a. społeczeństwo - grupa ludzi, których łączy styl życia,
wykształcenie, poglądy, wartości
b. warstwa społeczna - naśladowanie , uleganie wpływą grupy
utożsamianie się z grup,
c. konformizm - umiejętność wyrażania własnych emocji
uczuć i opinii
- ukształtowana historycznie, terytorialnie
zbiorowość połączona wspólnymi
instytucjami
3. Podaj 2 przykłady grupy społecznej
- pierwotnej
………………………………………………………………………………………………………………………..
- formalnej
………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Wymień 5 zasad skutecznego porozumiewania się
- ……………………………………………………………………………
- …………………………………………………………………………..
- …………………………………………………………………………..
- …………………………………………………………………………..
- …………………………………………………………………………..

5. Uzupełnij luki w tekście
Człowiek jest istotą …………………………………….. należąca do świata przyrody i od niej uzależnioną. Jednakże różni się od świata zwierząt, ……………………………., …………………………………. . Z tego powodu mówimy, że człowiek jest istotą ………………………………. Człowiek jest też świadom swego istnienia, od urodzenia pozostaje ścisłych związkach z otaczającym światem i ludźmi. Mówimy wtedy że człowiek jest istotą ……………………………………. Bez ludzi nie może żyć, wszystkich umiejętności uczy się z otoczenia w procesie …………………………………..

6. Podaj przykład zachowania konformistycznego i nonkonformistycznego
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


7. Komunikacja niewerbalna to sposób porozumiewania się za pomocą:
a. słów
b. mowy ciała( gesty, mimika, ton głosu)
c. telewizji
d. internetu

8. Na podstawie poniższego tekstu odpowiedz na pytania

Czym jest rola społeczna?
Rola dostarcza wzorca, zgodnie z którym jednostka ma działać w konkretnej sytuacji.(…) Spójrzmy na przykład na role zawodowe: w roli śmieciarza kryje się luźny wzorzec, natomiast lekarze, duchowni czy oficerowie muszą przyswoić cały repertuar charakterystycznych manier, zwyczajów językowych i ruchowych, takich jak: żołnierska postawa, świętoszkowaty sposób wysławiania się czy niosące pokrzepienie podejście do chorego. (…)
Role pociągają za sobą zarówno pewne działania, jak i uczucia oraz postawy odnoszące się do tych działań. Profesor czyniąc coś, co uchodzi za mądre, czuje się mądry. Kaznodzieja znajduje w sobie wiarę w to co głosi. Żołnierz odkrywa w swej piersi podniecenie bojowe, gdy wkłada mundur. W każdym razie, jeśli nawet emocje lub postawy są obecne przed podjęciem danej roli, to ostatnia nieuchronnie wzmacnia to, co już było przedtem.
( Tekst, P.L. Berger, Zaproszenie do socjologii, przekład J. Stawiński)

a. Wyjaśnij , czym różnią się między sobą role społeczne
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b. Podaj przykład w jaki sposób rola społeczna oddziałuje na emocje, przekonania, postawy
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
c. Na podstawie tekstu określ wzór jednej z wymienionych w nim ról społecznych
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

9. Umiejętność wyrażania własnych emocji , uczuć i opinii w sposób otwarty to:
a. uległość
b. komunikacja
c. asertywność
d. aberracja
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 29618
 
   Komentarze
 • Kuba98, 2012-10-13

  Welkie dzięki, ten test pomoże mi idealnie przygotować się na
  sprawdzian :)

 • cowal11, 2014-10-20

  fajny test nic nie umiem a on mi pomaga

 • testy, 2014-11-13

  a odpowiedzi można gdzieś znalezc

 • fajna, 2015-11-02

  no a są gdzieś odpowiedzi

 • milena, 2015-11-05

  a to z połączeniem pary to jest właściwie? • Dodaj komentarz
    Barometr
  1 2 3 4 5 6  
  Średnia ocena: 4  Ilość głosów: 32
    Publikacje

  Nowe zasady publikacji
  Szukaj autora i tytuł
  Ostatnio dodane materiały
  Ranking publikacji 
  Najczęściej zadawane pytania
    Twoje konto
  Zaloguj się
  Załóż konto
  Zapomniałem hasła
    Forum
  Nauczyciel - awans zawodowy
  Matura
  Korepetycje
  Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam


  O Profesorze - Napisz do Nas - Reklama - Polityka prywatności - Najczęściej zadawane pytania - Zgłoś błąd

  2000-2016