Awans Informacje Forum Dla nauczyciela Dla ucznia Korepetycje Sklep
  [ Zaloguj się ]   [ Załóż konto ]
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Robert Strzelecki, 2012-06-12
Jarocin

Lekcja wychowawcza, Konspekty

KONSPEKT LEKCJI – Wspólnie wystawiamy oceny z zachowania (godzina z wychowawcą)

- n +

Temat: Wspólnie wystawiamy oceny z zachowania

Czas realizacji: 1 jednostka lekcyjna

CELE POZNAWCZE:
- uczeń dostrzega, że żyje w zespole i wspólnie z innymi pracuje na opinię
swojej klasy;

CELE KSZTAŁCĄCE:
- uczeń charakteryzuje wymagania na poszczególne oceny zachowania;
- uczeń zna, rozumie i akceptuje kryteria poszczególnych ocen zachowania;
- uczeń doskonali umiejętność uzasadniania swoich sądów i spostrzeżeń;

CELE WYCHOWAWCZE:
- uczeń występuje na forum klasy wypowiada się zgodnie z zasadami kultury;
- uczeń określa swoje zachowanie na tle zespołu klasowego;
- uczeń potrafi obiektywnie wypowiedzieć się o sobie i rówieśnikach;
- uczeń potrafi dostrzec pozytywne cechy swoje i swoich kolegów, powiedzieć miłe rzeczy swoim rówieśnikom,
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
- karta samooceny;
- tabela oceny zachowania samorządu klasowego;
- tabela oceny wychowawcy klasy;
- opinia zespołu uczącego o poszczególnych uczniach;
- kryteria ocen zachowania,

FORMY PRACY:

- wspólnym frontem

METODY PRACY:
- pogadanka
- dyskusja


PRZEBIEG LEKCJI:
1. część wprowadzająca:
• krótka pogadanka na temat tego, co to jest autorefleksja i samoocena;
 Autorefleksja – próba zastanowienia się nad samym sobą, nad swoim zachowaniem, postępowaniem, przypomnienie sobie sytuacji świadczących o mnie, poszukiwanie prawdy o sobie samym

 Samoocena – wyrażenie opinii o sobie samym, podsumowanie refleksji o sobie wyrażone konkretną oceną – pozytywną bądź negatywną, omówienie swojego postępowania;

2. część zasadnicza:
• przybliżenie uczniom obowiązujących w WSO ocen zachowania oraz kryteriów ich przyznawania;
• uzmysłowienie uczniom, że żyją w zespole i wspólnie pracują na opinię
swojej klasy oraz ponoszą też zbiorową odpowiedzialność za zachowanie grupy;
• krótkie omówienie wypełnionych wcześniej przez uczniów kart samooceny – wskazanie na brak uzasadnień w wielu kartach;
• omówienie tabeli oceny zachowania przygotowanej przez samorząd klasowy;
• przedstawienie tabeli oceny wychowawcy klasy
- kilka słów ogólnych na temat zachowania klasy:
 pochwała za zaangażowanie w liczne imprezy szkolne oraz uczestnictwo w zawodach i konkursach;
 omówienie negatywnych skutków uwag w dzienniku;
 przypomnienie, że na zachowanie wpływa również wywiązywanie się z obowiązków w tym z dostarczania usprawiedliwień;
- poinformowanie uczniów o wpływie informacji zawartych w samoocenie na ocenę wychowawcy;
- wyjaśnienie dlaczego zostały przyznane oceny wzorowe dla 5 osób;
- omówienie schematu przyznawania punktów za kat. I – wpływ ilości proponowanych ocen niedostatecznych na koniec roku oraz stosunek ocen semestralnych do proponowanych;
- omówienie schematu przyznawania punktów za kat. VI – wpływ pracy dla klasy/szkoły;
• ogłoszenie czasu na odniesienie się uczniów do proponowanej oceny rocznej z zachowania, zwrócenie uwagi na obiektywizm wypowiedzi:
- wypowiedzi na temat własnej oceny (z uzasadnieniem);
- wypowiedzi na temat oceny kolegi (z uzasadnieniem);
• dyskusja na temat wypowiedzi;


3. część utrwalająca:
• podsumowanie zajęć
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 3211
 
   Komentarze
Jeszcze nie ma żadnych komentarzy, Twój może być pierwszy!

Dodaj komentarz
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 6Ilość głosów: 1
  Publikacje

Nowe zasady publikacji
Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Ranking publikacji 
Najczęściej zadawane pytania
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam


O Profesorze - Napisz do Nas - Reklama - Polityka prywatności - Najczęściej zadawane pytania - Zgłoś błąd

2000-2016