AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Renata Domal, 2012-08-03
Wieruszów

Awans zawodowy, Arkusze

Arkusz obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczyciela stażystę

- n +

Arkusz obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczyciela stażystę


Data : ……………..

Imię i nazwisko nauczyciela : ……………………………..

Temat zajęć : ………………………………………………………………………………..

Klasa : ……………
Ocena wybranych czynników wpływających na jakość lekcji :

1. Cele lekcji sprecyzowane i zrealizowane :
• bardzo dobrze
• dobrze
• średnio
• słabo

2. Poprawność merytoryczna zajęcia :
• bardzo dobra
• dobra
• średnia
• słaba

3. Dobór metod i form organizacyjnych do realizowanych zadań :
• bardzo dobry
• dobry
• średni
• słaby

4. Dostosowania zadań do możliwości uczniów :
• tak
• czasami
• nie

5. Organizacja czasu pracy podczas lekcji (dobór zadań w poszczególnych częściach
lekcji)
• bardzo dobra
• dobra
• średnia
• słaba

6. Aktywność i komunikacja nauczyciela z uczniami :
• bardzo dobra
• dobra
• zadowalająca
• słaba7. Aktywność i zainteresowanie uczniów zadaniami :
• bardzo duże
• duże
• zadowalające
• słabe

8. Dyscyplina i bezpieczeństwo podczas zajęć :
• wysoka
• zadowalająca
• niskaUwagi / Wnioski :

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………
Podpis opiekuna stażu……………………………………………………….
Podpis nauczyciela stażysty
Opracowała : Renata Domal


Arkusz obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczyciela stażystę


Data : ………………………

Temat bloku : …………………………………………………………..

Temat dnia : …………………………………………………………..

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego :


Uwagi/wnioski opiekuna stażu :

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

………………………………………………………
Podpis opiekuna stażu……………………………………………………….
Podpis nauczyciela stażysty


Miejscowość , dnia ………………………………..


Opracowała : Renata Domal
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 17158


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0