AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Gabriela Wójcik, 2017-01-11
Warszawa

Zajęcia zintegrowane, Konspekty

Scenariusz zajęć dla klasy 3 z edukacji matematycznej - układamy zadania z treścią.

- n +

Cele operacyjne
Uczeń:
- dodaje i odejmuje w zakresie 100
- mnoży i dzieli w zakresie 50,
- koduje i dekoduje informacje umieszczone na piktogramach,
- układa treść zadania na podstawie piktogramów; analizuje i rozwiązuje zadanie tekstowe,
- zgodnie współpracuje w parach.


Metody
- słowne,
- oglądowe,
- praktycznego działania uczniów.


Formy:
- grupowa,
- indywidualna, zróżnicowana.


Środki dydaktyczne:
- tablica multimedialna – prezentacja zadania,
- piktogramy


Przebieg zajęć

1. Wprowadzenie do zajęć, przedstawienie celów lekcji.

Nauczyciel rozwiesza na tablicy kartki z działaniami, poszczególni uczniowie rozwiązują działania, zapisując wynik działania. Wybrany uczeń porządkuje wyniki malejąco, odwraca kartoniki i odczytuje hasło
UKŁADAMY ZADANIA MATEMATYCZNE.
Nauczyciel upewnia się czy cel lekcji został zrozumiany przez uczniów.

2. Prezentacja piktogramów, próba ustnego ułożenia zadania na ich podstawie – prezentacja multimedialna.

Nauczyciel przedstawia uczniom piktogramy. Zadaniem uczniów jest odkodowanie informacji na nich zawartych (z czym mogą być związane prezentowane piktogramy).

Uczniowie próbują ustnie ułożyć zadanie na podstawie prezentowanych piktogramów.
Nauczyciel przedstawia gotową treść zadania matematycznego. Uczniowie mają za zadanie określić, które piktogramy zostały użyte do jego sformułowania. Uczniowie układają ustnie pytania do zadania – O co moglibyśmy jeszcze zapytać?

3. Samodzielna praca w parach – układanie treści zadań na podstawie piktogramów.

Pary uczniów otrzymują od nauczyciela piktogramy, na podstawie których mają za zadanie ułożyć treść zadania. Zadanie zostaje zapisane w zeszytach. Nauczyciel pozostawia uczniom dowolność w stosowaniu działań (mnożenie, dzielenie, dodawanie, odejmowanie). Zestawy piktogramów są zróżnicowane i dostosowane do indywidualnych możliwości uczniów.

4. Sprawdzenie wykonania zadania i obliczeń.

5. Podsumowanie lekcji, ocena słowna, rozdanie odznak za aktywność na zajęciach.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0