AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Barbara Grzenik-Trzop, 2017-01-11
Rybnik

Przyroda, Konspekty

Jura Krakowsko-Częstochowska

- n +

Konspekt lekcji z edukacji wczesnoszkolnej


Temat zajęć: Jura Krakowsko-Częstochowska

Cele ogólne:
Poznawanie położenia Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, oraz jej charakterystyka.
Zapoznanie ucznia z zabytkami i budowlami poznawanego terenu Polski.
Ukazanie bogactwa roślinności Jury Krakowsko-Częstochowskiej.
Ćwiczenie czytania ze zrozumieniem.
Przypomnienie zasad pisowni nazw własnych wielką literą.

Cele szczegółowe:
Uczeń potrafi wskazać na mapie Wyżynę Krakowsko-Częstochowską.
Uczeń umie wskazać miasta charakterystyczne dla omawianego regionu.
Uczeń zna pojęcia amonity i belemnity.
Uczen wie czym zajmuje się archeolog i speleolog.
Uczeń zna nazwy roślin występujących na omawianym terenie.
Uczeń stosuje zasady pisowni wielką literą nazw własnych.
Uczeń potrafi wypowiadać się pełnymi zdaniami.


Metody pracy:
Oparte na słowie: praca z tekstem, pogadanka, prezentacja multimedialna.
Oparte na działaniu: wskazywanie na mapie.

Środki dydaktyczne: mapa Polski, prezentacja multimedialna, zdjęcia roślin i skamielin.


Przebieg zajęć:

1. Pogadanka wprowadzająca na temat Jury Krakowsko-Częstochowskiej.
2. Praca z mapą – wskazanie położenia omawianego terenu oraz miast, które do niego należą.
3. Oglądanie prezentacji z wykorzystaniem tablicy multimedialnej.
4. Wypowiedzi dzieci na temat zabytków Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.
5. Charakterystyczna roślinność poznawanego regionu Polski – omawianie zdjęć.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.