AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Agnieszka Chorążyczewska, 2017-02-28
Wrocław

Język polski, Konkursy

Rgulamin Szkolnego Konkursu "Książkomania" (wspierającego czytelnictwo)

- n +


Szkolny Konkurs
Książkomania
REGULAMIN
Czas trwania
• rozpoczęcie – październik
• zakończenie – maj
Cele
• Rozwijanie czytelnictwa.
• Motywowanie do czytania, sięgania po pozycje spoza kanonu obowiązkowych lektur szkolnych.
• Zachęcenie do formułowania własnych opinii i samodzielnego wyciągania wniosków.
• Rozwijanie umiejętności uzasadniania opinii i sądów.
Zasady konkursu
1. Należy:
• czytać książki (warunkiem uczestnictwa jest przeczytanie co najmniej pięciu spoza kanonu lektur);
• opracować informacje i opinię o przeczytanej lekturze;
• umieścić w opracowaniu każdej przeczytanej książki:
 tytuł,
 autora wraz z krótka informacją o nim,
 małą recenzję – własną opinię o dziele (własne wnioski, spostrzeżenia, uczucia związane z lekturą); można dodać ciekawe opinie o książce innych osób (z podaniem ich autorów i źródła informacji),
 część plastyczną (ilustrację do tekstu, zdjęcia, kolaż itp.);
• przedstawić nauczycielowi poloniście prezentację przeczytanych książek w wybranej formie.
2. Do wyboru są cztery formy prezentacji:
• dzienniczek lektur, w którym każda pozycja książkowa będzie własnoręcznie opisana i zilustrowana;
• skoroszyt, w którym znajdą się opracowania wykonane na komputerze i wydrukowane, część plastyczna może zawierać zdjęcia;
• plakat, w którym zostaną ciekawie i estetycznie przedstawione wszystkie przeczytane książki;
• prezentacja multimedialna ze zdjęciami, grafikami i własnym tekstem opisującym wrażenia czytelnicze.
3. Do swojej pracy można też włączyć opracowania książek przeczytanych w języku angielskim, należy umieścić w pracy informację o tym fakcie, wówczas tekst przeczyta także nauczyciel anglista.
4. Rodzic potwierdza podpisem, że dziecko przeczytało opracowane książki.
Ocena prac
1. Komisja konkursowa złożona z nauczycieli naszej szkoły wybierze najlepsze prace.
2. Nauczyciele poloniści wezmą pod uwagę wyróżnienia i udział w konkursie w ustalaniu oceny końcowej z języka polskiego.
3. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe.
4. Autorzy prezentacji powinni zadbać o:
• jakość recenzji (przemyślane wnioski, sposób ich uzasadniania),
• oryginalność, pomysłowość, twórcze, niebanalne podejście do tematu,
• poprawność językową, ortograficzną, językową,
• estetykę pracy.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.