AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Małgorzata Bury, 2017-02-28
Chocianów

Zawodowe, Sprawdziany i testy

Test - Instalacje w zakładach gastronomicznych

- n +

Instalacje w zakładach gastronomicznych


1. Zespół połączonych przewodów, armatury i urządzeń, służące do zaopatrywania budynków w zimną i ciepłą wodę to:
a) Instalacja kanalizacyjna
b) Instalacja gazowa
c) Instalacja wodociągowa
d) Instalacja grzewcza
2. Podstawowymi elementami wchodzącymi w skład instalacji kanalizacyjnej są:
a) Przewody ściekowe, gniazda wtyczkowe, przykanaliki, kanały ściekowe
b) Kanały ściekowe, syfony, przewody ściekowe, odpowietrzniki
c) Piony spustowe, syfony, przewody spalinowe, wpusty podłogowe
d) Kratki, kanały ściekowe, sprężarki, syfony
3. Elementy pozwalające na włączanie i wyłączanie odbiorników energii elektrycznej poprzez mechanizm migowy to:
a) Przewody elektryczne
b) Puszki rozgałęźne
c) Gniazda wtyczkowe
d) Łączniki
4. Źródła światła, w których wykorzystywany jest żarnik (drut wolframowy), przez który przepływa prąd powodujący żarzenie i w efekcie świecenie to:
a) Żarowe
b) Wyładowcze
c) Łukowe
d) Półprzewodnikowe
5. Oświetlenie, w którym oprawy montuje się na suficie, ponad 90% światła pada na płaszczyznę oświetlaną, to:
a) Oświetlenie złożone
b) Oświetlenie pośrednie
c) Oświetlenie bezpośrednie
d) Oświetlenie bezpośrednio – pośrednie
6. Przeglądom i kontroli stanu technicznego urządzenia gazowe, powinny być poddawane:
a) Co pół roku
b) Co rok
c) Co dwa lata
d) Co pięć lat
7. Jeśli poczujemy ulatniający się gaz, należy:
a) Zamknąć okna, zamknąć dopływ gazu
b) Zasłonić kratki wentylacyjne, wezwać pomoc
c) Nie włączać światła, spowodować przeciąg
d) Nie używać otwartego ognia, zamknąć się w budynku, aż do przybycia Pogotowia Gazowego
8. Wentylacja, w której ruch powietrza uzyskuje się na zasadzie różnicy gęstości powietrza zimnego (świeżego, na zewnątrz pomieszczeń) i ciepłego (znajdującego się w pomieszczeniach) to:
a) Wentylacja naturalna (grawitacyjna)
b) Wentylacja mechaniczna
c) Wentylacja okresowa
d) Wentylacja nawiewna
9. Jedną z zasad prowadzenia instalacji elektrycznej jest zasada:
a) Instalację wtynkową można układać na wykładzinach z „suchego tynku” – gipsowo – kartonowego
b) Kilka lokali lub mieszkań mogą mieć wspólną instalację
c) Przewody w ścianach powinny być układane zawsze poziomo i pionowo pod kątem prostym
d) W przestrzeniach zamkniętych ( sufit podwieszany, podłoga) przewody i kable elektryczne można kłaść bez osłon o przystosowanej klasie odporności ogniowej


10. Do paliw stałych nie zalicza się:
a) Gazu
b) Węgla
c) Drewna
d) Peletów
11. Jednym z najtańszych źródeł energii cieplnej jest:
a) Gaz
b) Olej opałowy
c) Drewno opałowe
d) Energia elektryczna
12. Urządzenia, których zadaniem jest uzyskanie odpowiednich parametrów powietrza tj. temperatury, wilgotności, czystości to:
a) Wentylatory
b) Klimatyzatory
c) Klimatyzery
d) Osadniki
13. W przydomowych oczyszczalniach ścieków , pierwszy, beztlenowy etap oczyszczania ścieków odbywa się w:
a) Separatorze tłuszczu
b) Osadniku gnilnym
c) Studzience rozdzielczej
d) Rurach drenażowych
14. Wskaż błędną odpowiedź:
Jedno z ważniejszych wymagań dotyczących instalacji wodnej mówi, że:
a) Zabrania się prowadzenia przewodów wodociągowych nad przewodami gazowymi i elektrycznymi
b) Dostarczona woda powinna mieć odpowiednią jakość mikrobiologiczną
c) Przewody prowadzone w gruncie na zewnątrz budynku powinny być ułożone tuż pod powierzchnią gruntu
d) Woda powinna być dostarczana pod odpowiednim ciśnieniem, bez zakłóceń i w wystarczającej ilości
15. Instalacja elektryczna jednofazowa o napięciu 230 V przeznaczona jest do podłączania:
a) Urządzeń o małej mocy i wydajności
b) Urządzeń o dużej mocy i wydajności
c) Urządzeń takich jak kuchnie elektryczne, piece itp.
d) Wszystkich typów urządzeń
16. W instalacji gazowej, gazem używanym w urządzeniach gastronomicznych, piekarniczych jest:
a) Gaz syntezowy
b) Biogaz
c) Gaz ziemny
d) Wszystkie wymienione wyżej rodzaje gazu

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0