AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Izabela Kowalska, 2017-02-28
Poznań

Zajęcia przedszkolne, Scenariusze

Zapoznanie z literą s, S na podstawie teatrzyku „Legenda o smoku Wawelskim”.

- n +

Miejsce: Przedszkole w Poznaniu
Temat zajęcia: Zapoznanie z literą s, S na podstawie teatrzyku „Legenda o smoku Wawelskim”.
Prowadząca: Izabela Kowalska
Cele ogólne:
­-poznanie litery s: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej,
­-zapoznanie z polską legendą,
­-wzmaganie koncentracji przez ruch,
­-kształcenie dużej i małej motoryki.
Cele operacyjne:
­-dziecko zna obraz graficzny litery s, S,
­-potrafi określić kierunki na kartce papieru,
­-dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo – ruchową,
­-układa zdania, dzieli słowa na sylaby, głoski,
­-z uwagą słucha opowiadań,
­-odtwarza rytm w ruchach i gestach.
Wykorzystane metody pracy:
-metoda analityczno – syntetyczna,
­-kinezjologia edukacyjna,
­-edukacja przez ruch D. Dziamskiej,
­-odimienna metoda nauki czytania.

Środki dydaktyczne: sylwety , legenda, wyraz podstawowy smok, białe cegiełki, czerwone i niebieskie cegiełki, alfabet obrazowo-literowy, alfabet literowy dzieci, wstążki ( sznurki), szary papier dużego formatu przeklejony do stołów, kredki, klej, rozsypanka literowa, cd z nagraniem „Perpetuum Classicum” ( Otto Sieben), wizytówki z imionami dzieci – duże i małe.

Przebieg zajęcia:
1.Zapoznanie dzieci z „Legendą o smoku Wawelskim” przedstawionej w formie teatrzyku.
2.Analiza treści legendy, wyjaśnienie znaczenia słowa legenda. Opisywanie wyglądu i zachowania smoka.
3.Wyszukiwanie słów zaczynających się na głoskę s.
4.Wyeksponowanie wyrazu podstawowego – smok, smoki.
5.Analiza i synteza wyrazu podstawowego:
•Wypowiadanie sylab (połączone z klaskaniem).
•Liczenie głosek w wyrazie podstawowym.
•Układanie schematu słowa z białych cegiełek.
•Określenie miejsca samogłosek i spółgłosek.
•Budowanie modelu głoskowego wyrazu za pomocą kolorowych kartoników (spółgłoski – kolor niebieski, samogłoski – kolor czerwony).
•Zastępowanie kartoników w modelu głoskowym poznanymi wcześniej literami ( tu dzieci znają już wszystkie ) .
•Wskazanie wprowadzanej litery i określenie czy jest to samogłoska, czy spółgłoska.
6.Zapoznanie z obrazem drukowanej, wielkiej i małej litery s .
7.Uzupełnienie podpisu w wyrazie podstawowym aparat drukowaną literą s.
8.Zabawa dydaktyczna „Deszcz imion”. Wyszukiwanie nowej litery wśród wizytówek z imionami dzieci, wprowadzonych wcześniej do czytania globalnego.
9.Czytanie wyrazów, sylab zbudowanych ze znanych już liter w połączeniu z dopiero poznaną ( sok, sala, ser, sa, so, se).
10.Pokazanie połączenia litery s i z w głoskę sz na podstawie wyrazu Szczepan.
11.Ćwiczenia wydłużające oddech na głosce s ( powolne wypuszczanie powietrza z ust, jak z balonika ).
12.Zapoznanie z obrazem pisanej, małej i wielkiej litery s, połączone z pokazem prawidłowego pisania liter (bez liniatury i w liniaturze), ze szczególnym zwróceniem uwagi na kierunek pisania.
13.Nauka pisania wprowadzanej litery:
•„Pisanie” dłonią w powietrzu, palcem po dywanie.
• Układanie z wstążki, sznurka litery na dywanie.

14.Umieszczenie karty z nową literą na tablicy do stałego eksponowania.
15.Wyszukiwanie poznanej litery w indywidualnych alfabetach literowych dzieci. Po południu dzieci mogą przykleić literę na kartce i stworzyć własną kartę z obrazkami, których nazwy zaczynają się głoską s.
16.Zabawa poprzedzająca ćwiczenia na linii – kinezjologiczna zabawa dydaktyczna „Zabawy smoków w rzece”. Nauczyciel opowiada o małym smoku, który uwielbiał kąpiele w rzece. Dzieci otrzymują do obu rąk kredki w odcieniach niebieskich i przy muzyce , chodząc wokół stołu, na przylepionym dużym formacie szarego papieru , kreślą fale – raz jedną, raz druga ręką. Ten naprzemienny ruch nauczyciel zamienia czasami w kreślenie fal oburącz. Tak powstaje karta pracy.
Dzieci siadają przy stole i kolorowymi kredkami, wykorzystując łuk fali rysują smoki. następnie otrzymują rozsypankę literową ( s, m, o, k) i same, bądź patrząc na wzór układają wyraz, przyklejają obok swojego smoka. Wyszukują przygotowane małe wizytówki i przykleją także swoje imię.
17.Prace można wywiesić w całości, a następnie dzieci mogą wyciąć swoje smoki i przykleić na indywidualne kartki.
Uwagi:
Ćwiczenia w pisaniu można wykonać po południu lub na drugi dzień.
W tym dniu można wykonać koronę z literą S dla wszystkich dzieci , których imiona zaczynają się na literę S. Dzieci kojarząc nową literę ze znanym kolegą lub koleżanką łatwiej ją zapamiętają.

opracowała Izabela Kowalska
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0