AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Joanna Zawierucha, 2017-02-28
Warszawa

Matematyka, Projekty edukacyjne

Innowacja matematyczna

- n +


INNOWACJA PEDAGOGICZNA„ E-matematyka, to potrafię”


Spis treści:


1. Informacje wstępne .................................................................................................3

2. Opis innowacji
3. Cele innowacji
4. Formy i metody realizacji
5. Treści nauczania
6. Przewidywalne efekty
7. Ewaluacja programu
8. Bibliografia
I. Informacje wstępne.

1. Autor: Joanna Zawierucha.
2. Realizatorzy projektu: Joanna Zawierucha
3. Miejsce realizacji:
4. Przedmiot: matematyka
5. Czas realizacji: rok szkolny 2015/2016
6. Zakres innowacji: jedna godzina tygodniowo w klasach IV, V, VI
7. Rodzaj innowacji: innowacja metodyczna


II. Opis innowacji.

Głównym założeniem innowacyjnego programu „E-matematyka, to potrafię’’ jest przygotowanie uczniów do zdobywania wiedzy z matematyki poprzez użycie nowoczesnych programów i technologii, przy jednoczesnym wykorzystaniu elementów oceniania kształtującego w procesie uczenia się. Wprowadzony program ma na celu również wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu dydaktyczno – wychowawczego, rozbudzenie i poszerzenie zainteresowań uczniów.
Innowacja została opracowana w oparciu o program nauczania dla drugiego etapu edukacyjnego : „Matematyka z klasą", autorstwa Barbary Ejsmont, wydawnictwa „Klett’’.
Na realizację podstawy programowej w klasie 4,5,6 przewiduje się 5 godzin matematyki tygodniowo. Innowacja zakłada realizację jednej z tych godzin w sali komputerowej. Na zajęciach uczniowie będą korzystali z programu online: „ Matlandia”, oraz innych programów wspomagających naukę matematyki: „Matzoo’’, e-podręczników i e-ćwiczeń, zadań interaktywnych udostępnionych przez wydawnictwo „Klett”, portali matematycznych „ Math.edu.pl”, „ Scholaris.pl”.
Istotnym elementem innowacji jest wprowadzenie elementów oceniania kształtującego, uczeń na bieżącą będzie informowany jakie zagadnienia z treści programowej opanował i co jeszcze musi udoskonalić. Efekty nauczania będą monitorowane na bieżąco, poprzez ocenę pracy uczniów na platformach edukacyjnych.


III. Cele innowacji.

Cel główny:
• Rozwijanie i pogłębianie umiejętności matematycznych za pomocą technologii informatycznych.
• Wprowadzenie elementów oceniania kształtującego w procesie nauczania.

Cele szczegółowe;

• Poznawanie nowoczesnych metod pracy i zdobywanie wiedzy poprzez stosowanie na zajęciach programów komputerowych wspomagających zapamiętywanie i rozwijanie wiedzy.
• Rozwijanie pamięci oraz umiejętności myślenia abstrakcyjnego i logicznego rozumowania.
• Kształtowanie wyobraźni przestrzennej.
• Rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych.
• Doskonalenie umiejętności posługiwania się symbolami, liczbami i językiem matematycznym.
• Wyrabianie nawyków sprawdzania otrzymywanych danych odpowiedzi i korygowania popełnianych błędów.
• Ukazanie przydatności matematyki w różnych dziedzinach życia.
• Wyrabianie nawyku samodzielnego poszukiwania informacji.
• Kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego
• Rozwijanie umiejętności samooceny uczniów.
• Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie.


IV. Formy i metody realizacji

Metody:

• Ćwiczenia interaktywne
• Filmy dydaktyczne.
• Gry logiczne.
• Dyskusje.


Formy pracy:

• Praca samodzielna
• Praca w parach
• Praca w grupach
• Przydzielanie uczniom zadań dostosowanych do możliwości i predyspozycji
• Stworzenie uczniom możliwości wyboru zadań o różnych skalach trudności
• Przydzielanie uczniom zdolnym ról asystentów i liderówV. Treści nauczania.

Klasa 4.

DODAWANIE I ODEJMOWANIE
Dodawanie i odejmowanie pamięciowe.
Pamięciowe Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100
Dodawanie i odejmowanie pisemne.
Dodawanie i odejmowanie dużych liczb. MNOŻENIE I DZIELENIE
Tabliczka mnożenia
Pamięciowe Mnożenie i dzielenie w zakresie 100
Mnożenie i dzielenie pisemne.
Dzielenie z resztą

RÓŻNE DZIAŁANIA NA LICZBACH
Więcej, mniej - o ile, ile razy
Kolejność wykonywania działań
SYSTEM DZIESIĄTKOWY I RZYMSKI
Oś liczbowa
System dziesiątkowy
Porównywanie liczb
System Rzymski

LICZBY NA CO DZIEŃ
Złote i grosze
Jednostki długości
Jednostki masy
Kalendarz
Czas
Skala i plan
UŁAMKI ZWYKŁE
Pojęcie ułamka zwykłego
Liczby mieszane
Ułamki na osi liczbowej
Porównywanie ułamków
Rozszerzanie i skracanie ułamków
Ułamki niewłaściwe
Ułamek jako wynik dzielenia
Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych
UŁAMKI DZIESIĘTNE
Ułamki o mianownikach 10, 100, 1000
Zapisywanie wyrażeń dwumianowanych
Różne zapisy tego samego ułamka.
Porównywanie ułamków
Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych GEOMETRIA NA PŁASZCZYŹNIE
Kąty. Mierzenie kątów
Wielokąty i okręgi
Obwody figur
Pole prostokąta i kwadratu
PROSTOPADŁOŚCIANY I SZEŚCIANY
Opis prostopadłościanu
Siatki prostopadłościanów
Pole powierzchni prostopadłościanu


Klasa5.

LICZBY I DZIŁANIA
Zapisywanie i odczytywanie liczb
Rachunki pamięciowe
Działania pisemne.
Szacowanie wyników działań WŁASNOŚCI LICZB NATURALNYCH
Wielokrotności
Dzielniki
Cechy podzielności
Liczby pierwsze i złożone
UŁAMKI ZWYKŁE
Ułamki właściwe i niewłaściwe, liczby mieszane
Skracanie i rozszerzanie ułamków
Dodawanie i odejmowanie ułamków
Mnożenie ułamków
Dzielenie ułamków
Obliczanie ułamka danej liczby FIGURY GEOMETRYCZNE NA PŁASZCZYŹNIE
Kąty i mierzenie kątów
Wielokąty
Trójkąty
Prostokąty ,kwadraty, równoległoboki, romby

UŁAMKI DZIESIĘTNE
Zapisywanie i porównywanie ułamków
Różne sposoby zapisywania długości i masy
Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych
Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych
Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych POLA FIGUR
Pole prostokąta i kwadratu
Pole równoległoboku i rombu
Pole trójkąta
Pole trapezuLICZBY CAŁKOWITE
Liczby ujemne
Dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych
Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych GRANIASTOSŁUPY
Przykłady graniastosłupów prostych
Siatki graniastosłupów prostych
Pole powierzchni prostopadłościanu
Jednostki pojemności
Objętość prostopadłościanu


Klasa 6.

LICZBY NATURALNE I UŁAMKI
Rachunki pamięciowe na liczbach naturalnych.
Rachunki pisemne na liczbach naturalnych
Działania na ułamkach dziesiętnych
Potęgowanie liczb
Działania na ułamkach zwykłych
Ułamki zwykłe i dziesiętne
FIGURY NA PŁASZCZYŹNIE
Figury geometryczne, własności, obwody
Kąty przyległe i wierzchołkowe
Katy w trójkątach i czworokątach
LICZBY NA CO DZIEŃ
Złote i grosze
Kalendarz i czas
Jednostki długości
Jednostki masy
Skala na planach i mapach
Zaokrąglanie liczb
Prędkość, droga, czas
POLA WIELOKĄTÓW
Pole prostokąta
Pole równoległoboku i rombu
Pole trójkąta
Pole trapezu
FIGURY PRZESTRZENNE
Rozpoznawanie figur przestrzennych
Prostopadłościany i sześciany
Bryły obrotowe
Ostrosłupy LICZBY CAŁKOWITE
Liczby dodatnie i ujemne
Dodawanie i odejmowanie
Mnożenie i dzielenie

WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE I RÓWNANIA
Zapisywanie wyrażeń algebraicznych i obliczanie ich wartości
Sumy algebraiczne, upraszczanie wyrażeń algebraicznych
Mnożenie i dzielenie sum algebraicznych przez liczby
Obliczanie równań

VI. Przewidywane efekty innowacji.

• Podniesienie poziomu wiedzy w zakresie matematyki.
• Uzyskanie umiejętności sprawnego posługiwania się zasobami i narzędziami TIK w procesie uczenia się.
• Kontrola własnych postępów „ co umiem, czego jeszcze nie umiem, co jeszcze powinienem zrobić , aby się nauczyć”.
• Wyrównanie szans edukacyjnych oraz wzmocnienie uczniów.

VII. Ewaluacja programu
• Bieżąca analiza postępów w nauce.
• Obserwacja zainteresowania i zaangażowania uczniów w czasie zajęć.
• Ankieta ewaluacyjna dla uczniów podsumowująca program.

VIII. Bibliografia
• 1.Connie M. Moss, Susan M. Brookhart „Cele uczenia się. Jak pomóc uczniom zrozumieć każdą lekcję?’’, Warszawa 2014r.
• 2.R. Such: Innowacje pedagogiczne, Tarnów 2007 r.
• Program nauczania „Matematyka z klasą", Barbara Ejsmont, wyd.Klett
• Matlandia.gwo.pl

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.