AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Anna Synoradzka, 2017-04-18
Krakow

Język angielski, Konspekty

Konspekty lekcji Buying

- n +

Konspekt lekcji języka angielskiego
Opracowała mgr Anna Synoradzka

Temat lekcji: Kupowanie – Buying things – słuchanie ze zrozumieniem.
Klasa: III c Liczba uczniów: ……… Obecni: ………. Nieobecni: ………….
Data: 4.02.2016

CELE LEKCJI:
1. Cele główne :
- uczeń rozwija sprawność rozumienia ze słuchu
- uczeń wzbogaca i utrwala zasób leksykalny z zakresu tematów egzaminacyjnych : Zakupy i Usługi
- uczeń doskonali sprawność mówienia

2.Cele szczegółowe w zakresie wiadomości:
Uczeń zna:
- słownictwo związane z zakupami i usługami (cash machine, dry cleaner’s, petrol station, make a complaint,…)

3.Cele szczegółowe w zakresie umiejętności:
Uczeń potrafi:
- domyślić się znaczenia wyrazów z ramki poprzez skojarzenie ich z ilustracją
- określić kontekst sytuacyjny
- określić główną myśl tekstu
- stwierdzić, czy tekst zawiera określone informacje i wyszukać lub selekcjonować usłyszane informacje

4.Metody nauczania:
- metoda podająca
- praca całą klasą (lockstep);
- praca indywidualna, kierowana przez nauczyciela i samodzielna
- praca z książką

5.Pomoce dydaktyczne:
- tablica
- zeszyt
- książka
- odtwarzacz i płyta CD

6.Struktura lekcji:
WPROWADZENIE
- Przywitanie klasy
- Sprawy organizacyjne
PREZENTACJA
- Przypomnienie typowych zwrotów używanych przy robieniu zakupów – ćw. 6,
str. 79 – łączenie zdań z właściwymi reakcjami

- układanie dialogu - rozmowy w sklepie (reklamacja) i wysłuchanie jej
prawidłowego przebiegu
- określanie miejsc wyrazami z ramki na podstawie rysunków –ćw. 8. str.79
- określanie kontekstu sytuacyjnego – dobieranie miejsc do danej rozmowy
-ćw. 9. str. 79
– wyszukiwanie i selekcjonowanie informacji -
rozmowa telefoniczna między dwiema przyjaciółkami (zadanie typu
prawda/fałsz – ćw. 3. str. 81
- uzupełnianie luk informacjami zgodnymi z treścią nagrania – ćw. 4. str. 83
ZAKOŃCZENIE
- Zadanie zadania domowego ćw. 12. str. 79.
- Pożegnanie klasy
Forma
Czasfrontalnapraca indywidualnapraca całą klasą
praca indywidualna

frontalnaok.3 min
ok. 5 min.

ok.10 min.

ok. 3 min

ok. 5 min.


ok.17min


2 min.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0