AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Anna Synoradzka, 2017-04-18
Krakow

Język angielski, Ćwiczenia

Konspekt lekcji

- n +

Konspekt lekcji języka angielskiego
Opracowała mgr Anna Synoradzka

Temat lekcji: Expressing future’ will’, ‘to be going to’ / Wyrażanie przyszłości - forma ‘will’
i ‘going to’
Klasa: Liczba uczniów:
Data: 17.03.2016, 27.03.2017
1.Cele lekcji:
- przedstawienie sposobów wyrażania przyszłości w języku angielskim
- tworzenie zdań w czasie przyszłym
- opowiadanie o własnych planach na przyszłość
2.Metody nauczania:
- metoda podająca
- praca z książką
- dyskusją podająca
- praca w grupach
3.Pomoce dydaktyczne:
- tablica
- zeszyt
- książka
- płyta CD
4.Struktura lekcji:
WPROWADZENIE
- Przywitanie klasy
- Sprawy organizacyjne
- Sprawdzenie zadania domowego – scenki oferowanie pomocy
PREZENTACJA
-Wprowadzenie konstrukcji z ‘will’
- Odszukiwanie zdań z podaną konstrukcją w tekście.
- Tworzenie zdań z użyciem ‘will’
- Wprowadzenie konstrukcji ‘ to be going to’
- Porównanie obu konstrukcji
- Tworzenie zdań dotyczących planów na przyszłość z użyciem obu konstrukcji
- Wykonywanie ćwiczeń z podręcznika
ZAKOŃCZENIE
- Powtórzenie nowego materiału
- Zadanie zadania domowego
- Pożegnanie klasy
Forma
Czasfrontalna
praca w grupiefrontalna


ok.10min


ok.15 minok.15 min
ok.5min

1.W poniższym tekście podkreśl i przetłumacz zdania zawierające „will”.
Future Simple = WILL + verb (czasownik)
Czas przyszły prosty składa się z operatowa will ( jednakowego dla wszystkich osób) i formy podstawowej czasownika.

• I will help you.
Pomogę ci.
Finally I have holidays. We have decided to spend them together. Next week we are going to Italy. We will stay in a beautiful hotel. I'll sunbath all day. John will dive and swim. In the evenings we will go to the restaurant and eat dinner together. On Sunday we are going to go on a trip, we have already buy tickets. I definitely won't be bored and will not stay in the room all day. we will come back on Thursday. But I won't stay at home for a long time. I am going to visit my parent. I haven't seen them for a long time, and I am sure they will be happy. Of course I'll buy them a big, nice present.
2. Z podanych wyrazów ułóż zdania
Be going to – zamierzać
( odmieniamy tylko czasownik BE, czyli dopasowujemy go do osoby; going to + verb pozostaje bez zmian )

I am going to learn Spanish.
• Zamierzam uczyć się hiszpańskiego


I to London going 'm stay in

1 _________________________________________________________________.
car 's buy her going to Kate
2 _________________________________________________________________.
aren't change minds their They to going
3 _________________________________________________________________.
going cat to We get 're a
4 _________________________________________________________________.
rain to going isn't It
5 _________________________________________________________________.
it like Mark going isn't to
6 _________________________________________________________________.
this year have to holiday going a you Are
7 _________________________________________________________________.
computer they a are When going buy to new
8 _________________________________________________________________?

3. Wstaw czasownik w odpowiedniej formie.
1.Tomorrow there (be)................... rain and thunder.
2.I (have) ...................a party on Saturday night. (have)
3.My wife (have)................... a baby! (have)
4. We (stop)................... now for station identification. (pause)
5. The men (kill)...................the woman and steal her money.
6. Look, what a beautiful hat. I (buy)...................it!
7 .Watch out! That bomb (explode)...................! (explode)
8. - I'm thirsty.
- Just a moment. I (bring)................... you a glass of water.  
9.We (go) ................... to Italy on our honeymoon. (go)
10. I (do)................... it later. In the evening a have a lot of time.
Be going to – zamierzać
( odmieniamy tylko czasownik BE, czyli dopasowujemy go do osoby; going to + verb pozostaje bez zmian )

I am going to sing – Zamierzam śpiewać
You are going to sing - Ty zamierzasz śpiewać
He is going to sing – On zamierza śpiewać
She is going to sing – Ona zamierza śpiewać
It is going to sing – To zamierza śpiewać
We are going to sing – Zamierzamy śpiewać
You are going to sing – Zamierzasz śpiewać
They are going to sing – Oni zamierzają śpiewać

• I am going to learn Spanish.
• Zamierzam uczyć się hiszpańskiego
• You are going to learn Spanish.
• Ty zamierzasz uczyć się hiszpańskiego
• She / he / it is going to fall.
• Ona zaraz spadnie
• We are going to learn Italian.
• Zamierzamy uczyć się włoskiego
• You are going to learn Italian.
• Zamierzacie uczyć się włoskiego
• They are going to learn Italian.
Oni zamierzają uczyć się włoskiego
• It is going to rain.
• Zaraz będzie padać deszcz
• It is going to snow.
• Zaraz będzie padać śnieg
• She is going to have a baby.
• Ona spodziewa się dziecka
• He is going to have a crash.
• On zaraz się rozbije

What are you going to do? Co zamierzasz robić?
• I am going to make a film.
• Zamierzam zrobić film
• I am going to have a job interview.
• Zamierzam mieć rozmowę o pracę
• I am going to stay in a hotel.
• Zamierzam zatrzymać się w hotelu
• I am going to type a few letters.
• Zamierzam napisać kilka listów


Exercise
• we / going / what / to / are / do / ?
• What are we going to do?
• Co my zrobimy? (dosł. Co my zamierzamy zrobić?)
• study / when / going / are / to / you / ?
• When are you going to study?
• Kiedy ty się zamierzasz uczyć?
• they / where / to / are / live / going / ?
• Where are they going to live?
• Gdzie oni zamierzają mieszkać?
• this / he / going / isn’t / to / accept / .
• He isn’t going to accept this.
• On tego nie zaakceptuje.
• isn’t / going / she / the / to / company / leave /.
• She isn’t going to leave the company.
• Ona nie opuści firmy.
• work / it / to / going / isn’t / .
• It isn’t going to work.
• To nie będzie działać.

Future Simple
WILL + verb
Czas przyszły prosty składa się z operatowa will ( jednakowego dla wszystkich osób) i formy podstawowej czasownika.

I will go we will go
Pójdę ( lub pojadę) Pójdziemy ( lub pojedziemy)

You will go you will go
Pójdziesz Pójdziecie

He, she, it will go they will go
On, ona, ono pójdzie Oni , one pójdą

Operator will możemy ściągnąć do formy ‘ll.

I ‘ll go we ‘ll go
You ‘ll go you ‘ll go
He, she, it ‘ll go they ‘ll go
I will = I’ll
• I will go there. - Pójdę tam
• I’ll go there.
• You will go there. – Pójdziesz tam
• You’ll go there.
• She will help you. Ona ci pomoże
• She’ll help you.

WILL + not + verb
Przeczenia: w zdaniach przeczących słówko not łączy się z operatorem will

I will not go we will not go
You will not go you will not go
He, she, it will not go they will not go

will + not + verb = won’t + verb (ściągnięta forma)

I won’t go we won’t go
You won’t go you won’t go
He, she, it won’t go they won’t go

General questions – Pytania ogólne ( wymagają odpowiedzi : tak/nie )
Występuje w nich inwersja, czyli zjawisko polegające na zamianie kolejności podmiotu z operatorem will. W pytaniach ogólnych operator WILL jest na pierwszym miejscu, po nim występuje podmiot i czasownik w formie podstawowej. Zdania tego typu w języku polskim rozpoczynają się od „Czy..”
• Will I go? Will we go? - Czy ja pójdę? Czy my pójdziemy?
• Will you go? Will you go?
• Will he go? Will they go?
• Will she go?
• Will it go?
• Yes, I will. No, I won’t. Krótka odpowiedź twierdząca / przecząca. (zawsze musi być dopasowana zaimkiem do podmiotu)
Wh questions – pytania szczegółowe – rozpoczynają się od słówka pytającego
• Where will I go? Where will we go?
• Gdzie ja pójdę? Gdzie my pójdziemy?
• Where will you go? Where will you go?
• Gdzie ty pójdziesz? Gdzie wy pójdziecie?
• Where will he go? Where will they go?
• Gdzie on pójdzie? Gdzie oni pójdą?
• Where will she go?
• Gdzie ona pójdzie?
• Where will it go?
• Gdzie to pójdzie?
• I will go to Paris (for example)
• Ja pójdę (= pojadę ) do Paryża (na przykład)
Wh questions – pytania szczegółowe, rodzaje słówek pytających.
• Where will you go? Gdzie ty pójdziesz / pojedziesz?
• How will you go there? Jak ty tam pojedziesz?
• When will you go there? Kiedy ty tam pojedziesz?
• What time will you go there? O której godzinie pojedziesz tam?
• Why will you go there? Dlaczego tam pojedziesz?
• Who will you go there with? Z kim tam pojedziesz? (Z kim = Who…with)
• What will you go there for? Po co tam pojedziesz? (Po co = What…for)

What will you do tomorrow ? Co będziesz robić jutro?
• I will do shopping. Zrobię zakupy.
• I will go shopping. Pójdę na zakupy.
• I will go for a walk. Pójdę na spacer.
• I will go to a restaurant. Pójdę do restauracji.
• I will read a book. Będę czytać książkę.
• I will clean the house. Posprzątam dom.
• I will cook dinner. Ugotuję obiad.

When? Kiedy?
• Tomorrow Jutro
• The day after tomorrow Pojutrze
• In 3 days Za 3 dni
• In a moment Za moment
• In a while Za chwilę
• In a week Za tydzień
• Next Następnie
• Later Później
• After Po (potem)
• NEXT time Następnym razem
• Next day Następnego dnia
• Next week W przyszłym tygodniu
• Next month W przyszłym miesiącu
• Next year W przyszłym roku

• will / you / she / help /.
• She will help you.
• Ona ci pomoże.
• won’t / there / we / go /.
• We won’t go there.
• My tam nie pójdziemy / pojedziemy (zależy od kontekstu)
• you / will / what /do / ?
• What will you do?
• Co ty będziesz robić / zrobisz?
• long / you / how / will / there / stay / ?
• How long will you stay there?
• Jak długo zatrzymasz się tam?
• stay / will / where / you / ?
• Where will you stay?
• Gdzie sie zatrzymasz?
• you / work / will / ?
• Will you work ?
• Czy będziesz pracować?
• Yes, I will. / No, I won’t.
• Tak, będę./ Nie, nie będę.
• for / will / I / do / you / it / .
• I will do it for you.
• Zrobię to dla ciebie.
• help / will / you / I / .
• I will help you.
• Pomogę ci.
• baby-sit / I / will / you / for / .
• I will baby-sit for you.
• Popilnuję dziecko dla ciebie.
• back / when / he / will / be / ?
• When will he be back?
• Kiedy on będzie z powrotem?
• time / what / back / he / be / will / ?
• What time will he be back?
• O której on będzie z powrotem?
• today / he / will / back / be / ?
• Will he be back today?
• Czy on będzie dzisiaj “z powrotem” (czy on dzisiaj wróci)?
• you / when / will / finish / ?
• When will you finish?
• Kiedy skończysz?
• she / when / will / finish / ?
• When will she finish?
• Kiedy ona skończy?
• they / when / will / finish / ?
• When will they finish?
• Kiedy oni skończą?
• say / I / won’t / word / a / .
• I won’t say a word.
• Nie powiem słowa.
• be / time / on / will / I /.
• I will be on time.
• Będę na czas.
• will / it / you / enjoy / .
• You will enjoy it.
• Będzie ci się podobało to.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.