AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Katarzyna Osowska, 2017-04-18
Gdańsk

Język niemiecki, Scenariusze

Scenariusz zajęć, temat: "Freizeitaktivitäten– formy spędzania wolnego czasu" Podręcznik Magnet 1

- n +

Temat zajęć: Freizeitaktivitäten– formy spędzania wolnego czasu.

Cel główny:

1. Uczeń poznaje i przyswaja sobie nazwy form spędzania czasu wolnego.

Cele operacyjne:

1.Uczeń potrafi nazwać sposoby spędzania wolnego czasu.
2. Uczeń potrafi określić zainteresowania i hobby swoje i innych osób.
3. Uczeń zna i stosuje poprawnie szyk zdania pytającego i oznajmującego.
4. Uczeń usprawnia umiejętność czytania i słuchania ze zrozumieniem.
5. Uczeń powtarza zasady odmiany czasownika regularnego.
6. Uczeń usprawnia koncentrację uwagi.
Metody pracy: metoda aktywizująca, rozmowa kierowana, pokaz, słuchanie.
Formy pracy: praca plenarna i indywidualna.
Środki dydaktyczne: e-podręcznik Magnet 1, książka ćwiczeń, odtwarzacz CD i płyta CD z nagraniem, kartki z napisami, karteczki ze zdaniami


Przebieg lekcji


I. Faza powtórzeniowa (4 minuty)

Nauczyciel wita uczniów, po czym zadaje każdej osobie pytania, mające na celu powtórzenie wcześniej wprowadzonego materiału (np. „Wo wohnst du? Woher kommst du? Ist das ein Buch”?). Uczniowie odpowiadają.


II. Faza wstępna (8 minut)

Nauczyciel zapisuje na tablicy tytuł nowego rozdziału „Meine Hobbys” oraz temat lekcji „Freizeitaktivitäten”. Pyta uczniów, czy są w stanie odgadnąć, co oznacza temat zajęć. W razie potrzeby, naprowadza uczniów na dobrą odpowiedź dopisując do wyrazu Freizeitaktivitäten zwroty „Computer spielen” i „im Internet surfen”.

Po wyjaśnieniu tematu zajęć nauczyciel wywiesza na tablicy kartki z nazwami form spędzania czasu wolnego. Uczniowie próbują odgadnąć, jak poprawnie odczytać dane słowo. W przypadku problemów, bądź wątpliwości, nauczyciel zapisuje poprawną wersję nad karteczką.

Chętne osoby czytają na głos zwroty znajdujące się na tablicy, zwracając szczególną uwagę na poprawną wymowę.

Uczniowie odgadują znaczenie wyrazów. Nauczyciel podkreśla wyraz „fernsehen”, będący czasownikiem rozdzielnie-złożonym.

III. Faza realizacyjna (28 minut)

1. Losowanie (7 minut)

Uczniowie powtarzają odmianę czasownika regularnego w liczbie pojedynczej i mnogiej. Nauczyciel trzyma w dłoni małe karteczki. Każda osoba losuje jedną karteczkę, na której znajdują się dwa zdania w języku polskim. Zadaniem uczniów jest ich przetłumaczenie. Po wykonaniu ćwiczenia nauczyciel prosi uczniów o zaprezentowanie wyników swojej pracy. Pozostałe dzieci słuchają i, jeżeli jest taka potrzeba, poprawiają błędy kolegów i koleżanek.
2. Praca z e-podręcznikiem (5 minuty)

Uczniowie włączają e-booki i wykonują ćwiczenie 1/28. Ich pierwszym zadaniem jest dopasowanie nazw form spędzania czasu wolnego do obrazków. Po wykonaniu ćwiczenia nauczyciel sprawdza poprawność jego wykonania zadając pytania: „Was ist Nummer 1? Was ist Nummer 2?”. Uczniowie odpowiadają pełnymi zdaniami.

3. Co to za dźwięk? (3 minuty)

Uczniowie wykonują ćwiczenie 3/29 z e-podręcznika. Nauczyciel odtwarza nagranie z płyty CD. Zadaniem dzieci jest odgadnięcie, o jaką czynność chodzi oraz nazwanie jej po niemiecku.
4. Praca z zeszytem ćwiczeń (5 minut)

Uczniowie wykonują ćwiczenie 1 i 2 ze strony 22. Pierwsze zadanie polega na połączeniu niemieckich nazw form spędzania czasu wolnego z ich polskimi odpowiednikami. W ćwiczeniu numer 2 uczniowie dopasowują rzeczowniki do czasowników, budując poprawne gramatycznie zwroty.

5. Was ist dein Hobby? (4 minuty)

Po wprowadzeniu nazw form spędzania czasu wolnego nauczyciel zapisuje na tablicy pytanie „Was ist dein Hobby?”. Pyta uczniów, czy wiedzą, jak powinno się na nie odpowiedzieć. Następnie uczniowie robią tak zwaną „rundkę” pytając się nawzajem o swoje hobby.

IV. Faza podsumowująca (2 minuty)

Nauczyciel prosi dzieci o zamknięcie podręczników i zeszytów. Prowadzący pyta uczniów, jakie wyrazy z lekcji udało im się zapamiętać. Uczniowie odpowiadają.

V. Praca domowa (2 minuty)

Nauczyciel zadaje oraz wyjaśnia pracę domową, następnie żegna się z uczniami.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0