AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Sława Olejniczak, 2017-04-18
Leszno

Matematyka, Konspekty

Pola figur podobnych- konspekt lekcji w klasie III gimnazjum

- n +

Temat: Pola figur podobnych – zadania.

Cele lekcji:

a) wiadomości: uczeń zna i rozumie definicję podobieństwa pól figur podobnych;

b) umiejętności:
- Uczeń rozpoznaje figury podobne;
- Potrafi uzasadnić podobieństwo figur;
- Potrafi obliczyć skalę podobieństwa;
- Porównuje pola powierzchni figur podobnych;
- Stosuje własności pól figur podobnych do rozwiązywania zadań problemowych.

Środki dydaktyczne:
Podręcznik ,, Matematyka z plusem dla klasy III”

Metody pracy:
- praca z tekstem,
- pogadanka

Formy pracy:
- praca z całą klasą,
- praca indywidualna,

1. Czynności organizacyjno- porządkowe.

2.Przypomnienie wiadomości o figurach podobnych:
a)Kiedy dwie figury są podobne?
b)Jak obliczyć skalę podobieństwa?
c)Jaka jest zależność między obwodami figur podobnych?
d)Jaka jest zależność między pola figur podobnych?

3. Podanie tematu lekcji, celów lekcji.

4. Zastosowanie omówionych czynności – rozwiązywanie zadań tekstowych na tablicy.

5. Następne dwa zadania uczniowie otrzymują na kartkach i indywidualnie sprawdzają swoje umiejętności
( Załącznik 1)

Załącznik 1.
1.Dwie figury o polach 720 cm2 i
20 cm2 są podobne. Jaka jest skala podobieństwa większej figury do mniejszej?

2.Figura F’ jest podobna do figury F w skali k=3. Pole figury F jest równe 12. Oblicz pole figury F’.

6. Omówienie poprawności rozwiązanych zadań.

7. Utrwalenie i podsumowanie lekcji.

a)Kiedy dwie figury są podobne?
b)Jaka jest zależność między skalą podobieństwa a polem?

8. Zadanie pracy domowej.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0