AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Anna Wosiak, 2017-07-05
Ostrołęka

Różne, Ankiety

Bezpieczeństwo w szkole - Ankieta dla uczniów

- n +

ANKIETA DLA UCZNIÓW
Pytanie 1. Czy znasz prawa dziecka i ucznia, które Ci przysługują?
a) Tak, znam wszystkie albo prawie wszystkie.
b) Znam, ale tylko niektóre z nich.
c) Nie znam tych praw.
d) Trudno powiedzieć.
Pytanie 2. Czy w Twojej szkole nauczyciele informują uczniów o ich prawach?
a) Tak, jesteśmy informowani nie tylko na lekcjach, ale także w inny sposób (np. warsztaty)
b) Tak, informował nas wychowawca klasy lub inny nauczyciel na lekcji.
c) W naszej szkole nie mówi się o prawach dziecka i prawach ucznia.
d) Trudno powiedzieć.
Pytanie 3. Czy na początku roku szkolnego zostałeś poinformowany o wymaganiach na poszczególne oceny śródroczne i roczne?
a) Tak, ze wszystkich przedmiotów
b) Tak, ale tylko z niektórych przedmiotów.
c) Nauczyciele nie informowali nas o tym.
d) Nie pamiętam.
Pytanie 4. Czy znasz swoje obowiązki?
a) TAK
b) NIE
Pytanie 5. Czy Twoim zdaniem wasz Samorząd Uczniowski działa skutecznie?
a) Tak, działa skutecznie – np. ułatwia uzyskanie zgody w sprawach, na których uczniom zależy.
b) Samorząd działa, ale mógłby robić więcej dla uczniów.
c) Nic nie słyszałem o działalności samorządu w naszej szkole.
d) Nie interesuję się tym
Pytanie 6. Czy Samorząd Uczniowski jest potrzebny?
a) Tak, bardzo. Spełnia on swoje zadania.
b) Nie, ponieważ nie wywiązuje się ze swoich obowiązków.
c) Nie wiem. Nie zastanawiałem/am się nad tym.
Pytanie 7. Czy Samorząd Uczniowski bierze pod uwagę pomysły i propozycje innych uczniów?
a) TAK
b) NIE
c) NIE WIEM
Pytanie 8. Czy pomysły SU są realizowane w szkole?
a) NIE
b) TAK. Jakie? ...........................................................................................................................................
c) Nie wiem
Pytanie 9. Czy w szkole przed lekcjami i w czasie przerw międzylekcyjnych czujesz się bezpiecznie?
a) Tak, zawsze i w każdym miejscu w szkole.
b) Raczej tak, ale są miejsca, gdzie czuję się bezpiecznie tylko w obecności nauczycieli. Jakie? ..................................................................................................................................................................
c) W czasie przerw, a także przed czy po lekcjach w mojej szkole nie czuję się bezpiecznie. Dlaczego? ...................................................................................................................................................................
d) Trudno powiedzieć.
Pytanie 10. Czy w Twojej szkole uczeń może przekazywać nauczycielom własne opinie w sprawach dotyczących życia szkoły?
a) Tak zawsze, nawet jeżeli opinia ta jest inna niż opinia nauczycieli.
b) Tak, ale ostrożnie, tylko w obecności niektórych nauczycieli.
c) W naszej szkole lepiej nie wypowiadać się o sprawach szkolnych.
d) Trudno powiedzieć.
Pytanie 11. Czy jest wśród nauczycieli ktoś, komu można zwierzyć się ze swoich kłopotów?
a) Tak, są tacy nauczyciele w naszej szkole.
b) Tak, ale jest tylko jedna taka osoba.
c) Nie mam zaufania do nikogo z nauczycieli, którzy u nas pracują.
d) Nie wiem.


DZIĘKUJĘ ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY :-)
ANKIETA DLA UCZNIÓW
Pytanie 1. Czy spotkałeś się w swojej szkole z tym, że jakiś uczeń lub uczennica byli gorzej traktowani przez nauczycieli z powodu swojego pochodzenia, religii albo działalności rodziców?
a) Nie, bo w naszej szkole wszyscy uczniowie są zawsze traktowani równo.
b) Raczej nie, bo nie przypominam sobie takiego przypadku.
c) Tak, są uczniowie, których niektórzy nauczyciele traktują gorzej z wymienionych powodów.
d) Trudno powiedzieć.
Pytanie 2 . Czy Twój wygląd (fryzura, ubiór) miały kiedyś wpływ na to, jaką otrzymałeś ocenę z przedmiotu?
a) Nie, nauczyciele w naszej szkole oceniają zawsze wiedzę i umiejętności ucznia, a nie jego wygląd.
b) Nie, bo staram się nie wyróżniać wyglądem zewnętrznym.
c) Kilka razy nauczyciele zaniżyli mi ocenę, bonie lubią sposobu w jaki się ubieram i wyglądam.
d) Trudno powiedzieć.
Pytanie 3. Czy wiesz jakich zachowań oczekuje się od Ciebie w szkole?
a) TAK
B) NIE
Pytanie 4. Skąd wiesz jakie są zasady właściwych zachowań obowiązujących w szkole? (zaznacz kilka)
a) zapoznanie ze Statutem Szkoły
b) lekcje wychowawcze
c) rozmowa z uczniem w każdej sytuacji zagrożenia - przypomnienie obowiązujących zasad
d) spotkania z Pedagogiem
e) tworzenie kontraktu klasowego
f) spotkania z policją
g) wycieczki
h) pogadanki na różnych lekcjach
i) przedstawienia teatralne
j) inne, jakie?........................................................................................................................................................


Pytanie 5. Zaznacz właściwe zachowania jakich przestrzegasz w szkole. (zaznacz kilka)
a) dbałość o honor i tradycje szkoły
b) wywiązywanie się z obowiązków ucznia
c) dbałość o piękno mowy ojczystej
d) okazywanie szacunku innym osobom
e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób
f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią
g) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej
Pytanie 6. Czy w szkole nauczyciel omawia i wyjaśnia zachowania właściwe lub niewłaściwe uczniów?
a) TAK
b) NIE
c) NIE WIEM
Pytanie 7. W jaki sposób nauczyciele dowiadują się o nieprzestrzeganiu przez uczniów właściwego zachowania? (zaznacz kilka)
a) rozmowy z uczniami
b) obserwacja uczniów na lekcjach i podczas przerw
c) omawianie i analizowanie negatywnych zachowań
d) poprzez ankiety
e) analizowanie uwag uczniów
f) rozmowy uczniów z dyrektorem
g) inne (jakie?)......................................................................................................................................................
Pytanie 8. Które działania szkoły sprzyjają przestrzeganiu właściwych zachowań? (zaznacz kilka)
a) dyżury nauczycieli na przerwach
b) lekcje wychowawcze
c) spotkania z policją
d) rozmowy indywidualne z wychowawcą
e) rozmowy indywidualne z dyrektorem
f) koła pozalekcyjne
g) praca SU
h) spektakle teatralne
i) inne, jakie?.............................................................................................................................................
Pytanie 9. Jakie są sposoby reagowania nauczycieli na niewłaściwe zachowania? (zaznacz kilka)
a) upomnienie ustne
b) upomnienie (uwaga) pisemna
c) ocena z zachowania
d) rozmowa z rodzicami
e) wyznaczenie kary
f) rozmowa dyscyplinująca z wychowawcą, dyrektorem
g) inne (jakie?)...........................................................................................................................................
h) brak reakcji
Pytanie 10. Czy podejmowane przez nauczycieli działania w celu wyeliminowania niewłaściwych zachowań są skuteczne?
a) TAK
b) NIE
c) NIE WIEM
Pytanie 11. Czy właściwe zachowania uczniów są dostrzegane przez nauczycieli?
a) TAK
b) NIE
c) NIE WIEM
Pytanie 12. Sposoby stosowanych przez nauczycieli pochwał to: (zaznacz kilka)
a) Ustna pochwala np. ładnie się starasz oby tak dalej
b) Czasem indywidualnie, czasem przy klasie
c) Na wywiadówkach
d) Pochwała przed klasą
e) Inne......................................................................................................................................................
Pytanie 13. Czy twoim zdaniem rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach przestrzegania przez uczniów prawidłowych zachowań?
a) TAK
b) NIE
c) CZĘŚCIOWO
d) NIE WIEM


DZIĘKUJĘ ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY :-)
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.