AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Danuta Kotowska, 2017-08-25
Ostrołęka

Lekcja wychowawcza, Artykuły

OPIS I ANALIZA REALIZACJI WYMAGAŃ W SZCZEGÓLNOŚCI ZE WSKAZANIEM UZYSKANYCH EFEKTÓW

- n +

OPIS I ANALIZA REALIZACJI WYMAGAŃ W SZCZEGÓLNOŚCI ZE WSKAZANIEM UZYSKANYCH EFEKTÓW
w § 8 ust. 2 pkt 5 Rozporządzenia:
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły

Praca w szkole, z młodzieżą wymaga od nauczyciela analizy i ustosunkowania się do niej. Dzięki wykształceniu nauczyciela, jako ciągle aktualizowanej wiedzy pedagogicznej i psychologicznej, można podejmować działania mające na celu jak najlepsze wychowanie młodzieży. Nie chodzi tu tylko o zachowania patologiczne, ale również podejmowanie stosownych kroków w pracy z uczniem zdolnym, z grupą uczniów aktywnych, itp.
.
Problem- niska frekwencja na zajęciach jako konsekwencja niepowodzeń szkolnych – porusza problem ucznia, który wagaruje i tego powodu osiąga bardzo niskie wyniki w nauce. Pojawiają się problemy, z którymi nie potrafi sobie poradzić. Przytoczony tu przeze mnie przypadek to jeden w wielu problemów szkolnych, który nauczyciel wraz z rodzicami i uczniem powinien próbować rozwiązać z jak największą korzyścią dla ucznia.
Niska frekwencja na zajęciach jako konsekwencja niepowodzeń szkolnych
1. Identyfikacja problemu
Nieobecności to proces bardzo złożony. Przyczyny nieobecności mają często podłoże niezauważone w początkowej fazie. Uczniowie opuszczają zajęcia lekcyjne z bardzo różnych powodów, np. z powodu nieodpowiedniego towarzystwa, z powodu lenistwa, trudnej sytuacji w domu, braku poświęcania im uwagi, z powodu nieradzenia sobie z własnymi trudnościami życiowymi. Początki tego zjawiska pozostają często niezauważone zarówno przez rodziców, jak i nauczycieli. Początkowo uczniowie wagarują z powodu niepowodzeń szkolnych i wtedy są to nieobecności spowodowane próbą ucieczki od trudności, z którymi uczeń nie umie sobie poradzić. Sytuacja ta ma miejsce kiedy uczeń ucieka z konkretnych zajęć lub w pewne dni tygodnia, ponieważ jest wówczas zaplanowany sprawdzian wiedzy z danego przedmiotu i przewiduje, że ocena będzie negatywna.
Wysoka frekwencja i systematyczne uczęszczanie zajęcia lekcyjne z kolei w znacznym stopniu przyczynia się do uzyskania pozytywnych i wysokich wyników w nauce.
Analizując frekwencję w mojej klasie zauważyłam, że niektórzy uczniowie celowo opuszczają pojedyncze godziny z wybranych przedmiotów, głównie z języka polskiego i matematyki, w dniach na które zapowiedziane były sprawdziany. Oceny cząstkowe uzyskiwane przez uczniów z tych przedmiotów jednoznacznie wskazywały na duże braki i zaległości w opanowaniu materiału nauczania.
Przedmiotem mojej analizy jest przypadek Klaudii, ucznia bardzo często wagarującego na lekcjach z różnych przedmiotów i w związku z tym uzyskującego bardzo niskie wyniki w nauce.
2. Geneza i dynamika zjawiska
Klaudia nie należała do uczniów, którzy rokrocznie mieli trudności z uzyskaniem promocji do następnej klasy, była aktywna i chętna do prac społecznych np. w samorządzie szkolnym oraz chętnie brała udział w uroczystościach szkolnych. Jednakże to klasa druga okazała się dla Klaudii najtrudniejsza. Już na koniec pierwszego semestru uczennica otrzymała ocenę niedostateczną z matematyki i języka angielskiego. Już wtedy nieobecności w szkole były bardzo częste, jednakże istniała nadzieja, że przy pozytywnej postawie uczennicy, przy współpracy szkoły i rodziców uda się nadrobić zaległości, zaliczyć materiał z pierwszego półrocza i z pozytywnym wynikiem zakończyć klasę. Niestety sytuacja okazała się nie taka prosta. Podczas przygotowywania spisu ocen i frekwencji na wywiadówkę z rodzicami, stwierdziłam, że absencja uczennicy rośnie, a oceny są coraz gorsze.
Uczennica opuszczała cale dni tygodnia, szczególnie kiedy w terminarzu przewidziane były sprawdziany wiadomości z poszczególnych przedmiotów. Zwalniała się także z ostatnich lekcji pod pretekstem problemów rodzinnych i zdrowotnych. Dodatkowo na pogorszenie sytuacji miała wpływ zła atmosfera w klasie, ponieważ inne uczennice z tej samej klasy uważały całą sytuację za niesprawiedliwą dla siebie. W efekcie skłóciły się z Klaudią.
Podjęłam próbę rozmowy z mamą Klaudii i w efekcie frekwencja uczennicy uległa nieznacznej poprawie, ale na krótko. Duże zaległości powodowały, że Klaudia wybierała najłatwiejszy sposób radzenia sobie z problemami tj. ucieczkę od nich, ucieczkę od konfrontacji z klasą, od wymagań nauczycieli. Pojawiło się poczucie niższej wartości i jeszcze większej absencji na lekcjach. Sytuacja stała się na tyle poważna, że groziły jej dwie oceny niedostateczne na koniec roku szkolnego i groźba niepromowania do następnej klasy.
3. Znaczenie problemu
Zadaniem szkoły, rodziców i moim było podjęcie takich działań, aby uczennica mogła nadrobić zaległości i uzyskać promocję do następnej klasy. Ponadto nieobecności uczennicy i słabe oceny przyczyniały się do obniżenia ogólnej frekwencji i wyników nauczania klasy. Postanowiłam podjąć działania zmierzające do poprawy sytuacji.
Moim zadaniem było zrobić wszystko, aby pomóc uczennicy w przezwyciężeniu jej problemów.
Wzmogłam regularne kontakty z mamą Klaudii, niemal codziennie monitorowałyśmy jej frekwencję. Zachęciłam uczennicę do uczęszczania na dodatkowe bezpłatne zajęcia z matematyki i języka angielskiego organizowane przez szkołę. Po rozmowie z mamą uczennicy uzyskałam zapewnienie nadzoru nad pracą własną uczennicy.
4. Prognoza
Negatywna – zaniechanie działań spowoduje:
• Kontynuację wagarów,
• Brak promocji do następnej klasy,
• Wystąpi jeszcze większa niechęć uczennicy do szkoły,
• Nastąpi dalsze pogorszenie relacji z członkami rodziny i z klasą,
• Pojawią się coraz większe trudności w przyswajaniu wiadomości i umiejętności kształconych w szkole,
• W przyszłości może mieć żal do wychowawczyni, że nie pomogła jej w rozwiązaniu problemu.
Pozytywna - podjęte działania mają doprowadzić do tego, że uczennica:
• zacznie chodzić do szkoły na wszystkie lekcje,
• nadrobi wszystkie zaległości i zacznie robić postępy w nauce,
• otrzyma promocję do następnej klasy,
• ukończy szkołę w terminie, zostanie dopuszczona do matury i zda egzamin maturalny,
• pokona trudności i rozwiąże konflikt z koleżankami z klasy i z członkami rodziny.
5. Propozycje rozwiązań
Cele:
• doprowadzić do tego, aby uczennica zaczęła systematycznie uczęszczać na zajęcia lekcyjne,
• pomóc jej nadrobić zaległości w nauce,
• pomóc jej w przygotowaniach do zaliczenia materiału z pierwszego półrocza z przedmiotów, jeżeli będzie takiej pomocy potrzebowała.

Zadania do realizacji:
• stały kontakt z mamą,
• rozmowy z uczennicą i zainteresowanie się jej problemami,
• zorganizowanie pomocy w nauce, stworzenie możliwości uzupełnienia materiału,
• współpraca z pedagogiem szkolnym,
• stałe i bieżące obserwowanie postępów w nauce i rozwoju sytuacji,
• ścisła, codzienna kontrola uczęszczania uczennicy na zajęcia lekcyjne,
• rozmowa z nauczycielami przedmiotów zagrożonych i wpłynięcie na nich, aby stosowali metody, które zachęcą uczniów do obecności na lekcjach.

6. Wdrażanie oddziaływań
Z wcześniejszego doświadczenia wiedziałam, że w mojej pracy z uczniami mogę liczyć na pomoc rodziców, innych nauczycieli i pedagoga szkolnego.
Wspólnie staraliśmy się przekonać Klaudię o celowości i konieczności uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych. Mama postarała się o zapewnienie jej korepetycji, dzięki mojej interwencji otrzymała też pomoc koleżeńską. Uczennica została objęta pomocą psychologiczno-pedagogiczną ze strony pedagoga szkolnego i mojej. Zarówno pedagog szkolny jak i ja przeprowadziłyśmy z Klaudią szereg szczerych rozmów, podczas których starałyśmy się poznać przyczyny jej postępowania, wyjaśnić podłoże częstych nieobecności i uświadomić jej, że z racji pełnoletności musi być osobą odpowiedzialną za swoją przyszłość. Przekonywałam ją, że powinna postępować uczciwie i dojrzale. Starałam się codziennie kontrolować obecność uczennicy na lekcjach. Nauczyciele przedmiotów, z których Klaudia była zagrożona zgodzili się rozłożyć poprawę ocen niedostatecznych, w jak najdogodniejszy dla uczennicy sposób, tak aby mogła nadrobić zaległości.
7. Efekty oddziaływań
Podjęte przeze mnie działania dotyczące Klaudii okazały się skuteczne dzięki ścisłej współpracy z mamą uczennicy i pomocy pedagoga szkolnego. Uczennica zaczęła chodzić do szkoły i nadrobiła większość zaległości i obszerny zakres materiału.
Udało się przekonać Klaudię, że częstymi nieobecnościami w szkole robi krzywdę nie tylko samej sobie, ale także najbliższym. Uświadomiłam uczennicy, że niska frekwencja i ucieczka ze sprawdzianów jest bezcelowe i degraduje psychicznie młodego człowieka. Co gorsza postrzegane jest to negatywnie przez społeczność klasy, która uważa to za cwaniactwo. Przyczyny tego zjawiska często tkwią w niezauważonym przez rodziców czy nauczycieli podłożu i zbyt późno. Wobec powyższego bardzo ważna jest stała obserwacja dziecka, tego jak dorasta, jak się zmienia, z kim przebywa. Ważna jest świadomość wpływających na niego bodźców zewnętrznych oraz stymulowanie właściwych działań.
Bardzo ważnym i pożądanym efektem zaistniałej sytuacji okazała się ściślejsza współpraca z mamy uczennicy ze szkołą. Mama była w codziennym kontakcie telefonicznym lub przez dziennik elektroniczny z moją osobą, przychodziła na zebrania klasowe, jak również na spotkania indywidualne, w następnym roku włączyła się w organizację studniówki szkolnej. Po rozwiązaniu sytuacji uczennicy poprawiła się również atmosfera w klasie, która po wcześniejszym odrzuceniu starała się pomóc koleżance w nadrobieniu zaległości i podtrzymywała ją na duchu. Uczennica poprawiła frekwencję, nadrobiła zaległości uzyskała pozytywne oceny końcowe, a więc udało się jej ukończyć szkołę i przystąpić do egzaminów maturalnych.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.