AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Marta Tarłowska, 2017-09-08
Kalisz

Język angielski, Scenariusze

Scenariusz zajęć z języka angielskiego metodą stacji dydaktycznych

- n +

Metoda stacji dydaktycznych zwana także „podróżą z przygodami” cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów, dlatego że dostarcza im wielu pozytywnych emocji, związanych z zabawą i rywalizacją. Jej ogromną zaletą jest to, że wszyscy uczniowie są aktywni przez cały czas trwania lekcji. Oprócz tego praca w grupach zapewnia poczucie bezpieczeństwa, uczy współpracy i komunikacji.
Zasady pracy:
Nauczyciel tworzy pięć stanowisk (stacji), na których umieszczone są zadania do wykonania.
Dzieli uczniów na pięć grup, np. poprzez losowanie długopisów.
Przy każdej stacji może znajdować się tylko jedna grupa.
Każda grupa otrzymuje kartę odpowiedzi, na której będzie umieszczać rozwiązania zadań.
Każda grupa musi odwiedzić wszystkie stacje.
Wygrywa ta grupa, która będzie mieć najwięcej poprawnych rozwiązań. Może zostać nagrodzona oceną.

Temat zajęć: Powtórzenie wiadomości z unitu 1 (podręcznik „Brainy”- wyd. Macmillan)
Cel ogólny: sprawdzenie oraz utrwalenie poznanych wiadomości
Cele szczegółowe:
Uczeń:
- zapisuje wybrane liczebniki w języku angielskim (1-100) - posługuje się poprawnie formą twierdzącą czasownika to be w czasie Present Simple – zapisuje nazwy wybranych przedmiotów i przyborów szkolnych – prawidłowo używa przedimków: a, an – pyta o imię, nazwisko oraz wiek

Metody: metoda stacji dydaktycznych


Stacja I
Zapisz słownie wyniki działań:
1. SEVEN + SIX = ……………………………………
2. SIXTY – TEN = …………………………………
3. EIGHT : FOUR =……………………………………
4. NINETY – THIRTY =……………………………
5. SIXTY-FOUR + SIX =……………………………
6. EIGHTEEN + TWO =……………………………
7. TWENTY-ONE : SEVEN = ……………………
8. NINE + NINE = ……………………………………
9. NINETEEN – SEVEN = …………………………
10. THIRTY + TEN = …………………………………


Stacja II
Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasownika : be (czyli am, is lub are):

1.She ……….. a student.
2.Lisa and Jeff ……….. friends.
3.I ……. 10.
4.We …… 12.
5.Zac …… a student.
6.Miss Smith ……. a teacher.
7.This pencil …… big.
8.Kitty ……. my pet.
9.They ….. my friends.
10.You …… 11.
Stacja III

Rozszyfruj nazwy przedmiotów:

1. BBRUER
2. RICHA
3. BDOAR
4. CHLBASOOG
5. CILEPN
6. KOONOETB
7. CKLOER
8. NEP


Stacja IV
Wstaw przedimek: a, an lub --.

1.It’s …… pencil.
2.They’re …….. pencils.
3.It’s ……… apple.
4.They’re ……. apples.
5.It’s ……… computer.
6.It’s …….. egg.
7.They’re …….. computers.
8.It’s ……. orange computer.


Stacja V

Ułóż wyrazy we właściwej kolejności:
1.They’re ....... (red / pens / small)
2.It’s ....... (pencil case / an / orange)
3.It’s a ....... (computer / big / very)
4.They’re ....... (big/ brown / desks)


Dopisz właściwe pytania:
1...............................?
I’m 10.

2............................... ?
My name’s James.

3...............................?
My surname’ s Laskowska.Nazwiska uczniów: ..............................
KARTA ODPOWIEDZI:
Stacja I:
1. .......
2. .......
3. .......
4. .......
5. .......
6. .......
7. .......
8. .......
9. .......
10. .......
Stacja II
1. .......
2. .......
3. .......
4. .......
5. .......
6. .......
7. .......
8. .......
9. .......
10. .......
Stacja III
1. .......
2. .......
3. .......
4. .......
5. .......
6. .......
7. .......
8. .......
Stacja IV
1. .......
2. .......
3. .......
4. .......
5. .......
6. .......
7. .......
8. .......
Stacja V
1. .......
2. .......
3. .......
4. .......1. ..............................
2. ..............................
3. ..............................

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0