AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Dorota Koc, 2017-10-16
Puławy

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Dorota Koc – wychowawca Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Puławach

Data rozpoczęcia stażu – 01.09.2014 r.
Data zakończenia stażu – 31.05.2017 r.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MEN W SPRAWIE UZYSKANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO Z DNIA 1 MARCA 2013 r.

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Zadania i formy realizacji:
1. Opracowanie i wdrażanie programu wychowawczego.
 Opracowanie i wdrażanie programu wychowawczego „MOS naszym wspólnym domem” nakierowanego na pomoc nowoprzyjętym wychowankom w adaptacji w ośrodku, na integrację grupy oraz na tworzenie prawidłowych relacji społecznych
2. Doskonalenie kompetencji zawodowych.
 Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, adekwatny do potrzeb wychowawcy i placówki
 Studiowanie literatury fachowej i czasopism dla nauczycieli, wychowawców
 Doskonalenie umiejętności socjoterapeutycznych oraz samodzielne poszerzanie wiedzy z zakresu socjoterapii
 Uczestnictwo w superwizjach wewnętrznych
3. Wzbogacanie metod i form pracy dydaktycznej, wychowawczej i socjoterapeutycznej.
 Wykorzystanie metod aktywizujących w procesie edukacyjnym, wspieranie wychowanków w osiągnięciu sukcesu szkolnego
 Wykorzystanie różnorodnych metod i form pracy dostosowanych do indywidualnych potrzeb wychowanków w prowadzonych zajęciach
4. Poszerzenie wiedzy i umiejętności podejmowania działań na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły.
 Udział w pracach komisji Rady Pedagogicznej
 Udział w pracach zespołu wychowawczego
 Ewaluacja wybranych obszarów dydaktyczno-wychowawczych
 Współpraca z rodzicami
 Współdziałanie w opracowywaniu dokumentów placówki


§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej

Zadania i formy realizacji:
1. Stosowanie technologii komputerowej w pracy resocjalizacyjnej, wychowawczej i socjoterapeutycznej.
 Wykorzystanie technologii komputerowej w organizacji zajęć wzbogacających zainteresowania wychowanków
 Opracowanie scenariuszy zajęć z wychowankami, scenariuszy uroczystości ośrodkowych i konkursów oraz materiałów dydaktycznych dla wychowanków z wykorzystaniem zasobów Internetu
 Wykorzystanie technologii informatycznej w tworzeniu dokumentacji
2. Wykorzystywanie technologii komunikacyjnej.
 Wykorzystywanie technologii informatycznej do komunikowania się z nauczycielami i wychowawcami (e-mail)


§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

Zadania i formy realizacji:
1. Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom.
 Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli i wychowawców
2. Pełnienie funkcji opiekuna stażu nauczyciela kontraktowego starającego się o stopień nauczyciela mianowanego.
 Obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczycieli kontraktowych, wymiana doświadczeń, pomoc w prowadzeniu dokumentacji
3. Upowszechnianie i promocje własnych doświadczeń, metod i form pracy.
 Opublikowanie w portalu internetowym „Planu rozwoju zawodowego”
 Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami i wychowawcami (udostępnianie opracowanych scenariuszy zajęć i uroczystości szkolnych)
4. Współpraca z wychowawcami.
 Wsparcie w opracowaniu scenariuszy do imprez i uroczystości ośrodkowych, wymiana doświadczeń


§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Zadania i formy realizacji:
1. Opracowanie i wdrożenie programu kółka prac manualnych.
 Opracowanie i realizacja programu „Manufaktura MOS”


§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Zadania i formy realizacji:
1. Organizowanie i przeprowadzanie konkursów plastycznych.
 Przygotowywanie i zachęcanie uczniów do udziału w konkursach plastycznych w MOS i na zewnątrz
2. Rozwijanie zainteresowań i kreatywności młodzieży oraz wspieranie ich uzdolnień.
 Prowadzenie zajęć w ramach kółka teatralnego
 Prowadzenie zajęć plastycznych
3. Poszerzanie działań profilaktycznych placówki.
 Realizacja programu zajęć wychowawczo-profilaktycznych „Spójrz inaczej”


§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Zadania i formy realizacji:
1. Zdobywanie wiedzy na temat sytuacji rodzinnej i materialnej uczniów.
 Rozmowy i spotkania z rodzicami wychowanków
 Diagnoza sytuacji materialnej, rodzinnej i społecznej wychowanków
2. Współpraca z instytucjami samorządowymi.
 Nawiązanie współpracy z instytucjami pomocowymi, tj. Opieką Społeczną, Policją, Sądami Rodzinnymi i Kuratorami, Domami Dziecka, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, opiekunami rodzin zastępczych, MONAR
 Prowadzenie współpracy z POK „Dom Chemika”, OHP Puławy
3. Tworzenie dobrego wizerunku MOS w środowisku lokalnym.
 Prezentacja osiągnięć oraz twórczości kółka teatralnego na zewnątrz placówki


§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Zadania i formy realizacji:
1. Opis i analiza rozwiązywania problemu wychowawczego.
 Zebranie informacji o wychowankach i diagnoza dwóch wybranych problemów wychowawczych
 Dostosowanie skutecznych metod rozwiązania problemu wychowawczego i systematyczna praca nad rozwiązywaniem trudności
 Omawianie postępów i kierunków socjoterapii z wychowankiem
 Współpraca z instytucjami pomocowymi
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.