AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Dariusz Dacka, 2017-10-19
Puławy

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

plan rozwoju zawodowego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJACEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr Dariusz Dacka
Posiadany stopień awansu: nauczyciel mianowany
Szkoła: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, Gimnazjum nr 10
Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Puławach
Stanowisko: wychowawca, nauczyciel historii
Czas trwania stażu: 1.09.2014r- 31.05.2017r.
Wymiar realizowanego stażu: 2 lata i 9 miesięcy


Podstawa prawna:
Dz. U. Nr 260, poz.2593. Karta Nauczyciela, tj. Dz. U. Nr118 z 2003r, poz.1112 z późniejszymi zmianami.
Rozporządzenie MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego z dnia 14.11.2007r.

§ 8 ust.2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
1.Doskonalenie umiejętności zawodowych wychowawczych, socjoterapeutycznych oraz metod pracy pedagogicznej Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia, superwizjach wewnętrznych, udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, studiowanie literatury pedagogicznej, poszerzanie wiedzy na temat procesów aktywizujących w nauczaniu oraz pracy z grupą socjoterapeutyczną z grupą
2.Samodzielne poszerzenie wiedzy dotyczącej z zakresu socjoterapii oraz pracy dydaktyczne. Systematyczne zapoznawanie się z najnowsza literaturą, gromadzenie materiałów potrzebnych do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, gromadzenie pomocy dydaktycznych (mapy, zdjęcia, plansze, filmy), wzbogacenie księgozbioru historycznego
3. Współudział w organizowaniu imprez szkolnych, uroczystości środowiskowych, działanie na rzecz rozwoju uczniów.Organizowanie akademii, apeli z okazji kolejnych rocznic historycznych, współdziałanie w przygotowaniu imprez środowiskowych, tworzenie gazetek historycznych
4. Przygotowanie uczniów do egzaminu kończącego naukę w gimnazjum. Prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów przystępujących do egzaminu
§ 8 ust 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
1.Wykorzystanie Internetu jako żródła informacji. Wyszukiwanie stron internetowych bogatych w informacje historyczne, gromadzenie i upowszechnianie informacji, potrzebnych do zajęć lekcyjnych oraz prowadzenia grupy socjoterapeutycznej
2. Wykorzystanie multimediów w przedmiocie. Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, słowników internetowych, projekcje filmów o tematyce historycznej
3. Stosowanie technologii informacyjnej w opracowywaniu dokumentacji, różnorodnych materiałów, przekazywanie poprzez Internet materiałów.
4. wykorzystywanie zasobów z Internetu do pracy resocjalizacyjnej, wychowawczej czy socjoterapeutycznej. Korzystanie z zasobów sieci Internetu poprzez wykorzystanie materiałów do opracowywanych dokumentów, gazetek, przygotowania wychowanków do konkursów.
§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
1. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami w placówce. Uczestnictwo w spotkaniach zespołu humanistycznego, uczestnictwo w superwizjach na terenie ośrodka.
2. Przekazywanie posiadanej i zdobywanej wiedzy. Organizacja spotkań, uroczystości szkolnych, przekazywanie informacji z odbytych kursów i szkoleń, udostępnianie opracowanych testów, ich wyników, scenariuszy, konspektów, planów.
3. Praca na rzecz Rady Pedagogicznej szkoły. Aktywne i twórcze uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
4. Współpraca z wychowawcami. Wsparcie w opracowywaniu scenariuszy do imprez i uroczystości ogólnoośrodkowych, wymiana doświadczeń.
5. Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy. Przygotowanie materiałów i ich publikacja na stronie internetowej.


§ 8 ust.2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
1. Opracowanie i wdrożenie programu alternatywnego „ Historyczne Puławy w obiektywie. Wdrożenie i realizacja programu na terenie placówki Mała ojczyzna, poznawanie zabytków Puław 2014- 2017
2.Opracowanie programu i wdrożenie profilaktyki „ Razem możemy zbudować dom”. Wdrożenie i realizacja programu na terenie placówki. Integracja grupy, kształtowanie prawidłowych relacji społecznych, adaptacja nowoprzyjętych wychowanków 2014- 2017
§ 8 ust.2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych
1. Poznanie sytuacji rodzinnej i organizowanie pomocy uczniom z problemami. Diagnozowanie środowiska ucznia, wyjazdy profilaktyczne do domów rodzinnych wychowanków, rozmowy z rodzicami, współpraca z kadrą pedagogiczno- psychologiczną ośrodka.
2.Współpraca z placówkami wspierającymi. Wymiana doświadczeń i spostrzeżeń (min. GOPS, MOPS).
3. Podnoszenie samooceny i wiary we własne siły wychowanków poprzez organizację konkursów, organizowanie konkursów, zachęcanie młodzieży do uczestnictwa w konkursach oraz pomoc w przygotowaniu do nich.
4. Organizacja imprez oraz uroczystości w ośrodku. Przygotowywanie wychowanków do udziału w konkursach i uroczystościach w ośrodku oraz na zewnątrz.
5. Współprowadzenie grupy socjoterapeutycznej, współprowadzenie grupy socjoterapeutycznej (okres 3- lat) od klasy I gimnazjum, dobór odpowiednich metod pracy.
6. Koordynacja wyjazdów socjoterapeutycznych dla wychowanków ośrodka. Planowanie i organizowanie wyjazdów socjoterapeutycznych
§ 8 ust.2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
1. Propagowanie konstruktywnych form spędzania czasu wolnego, jako alternatywnych dla zachowań nieaprobowanych społecznie.Współpraca z Domem Kultury, wystawy, zajęcia dodatkowe dla wychowanków, konkursy.
2. Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji oraz działanie na rzecz profilaktyki i ograniczenia absencji. Współpraca z Samorządem Ośrodka, udział w pracach Zespołu Wychowawczego, realizowanie Planu Wychowawczego Placówki, współpraca z zespołem ds. frekwencji 2010 - 2011
3. Podejmowanie działań mających na celu zapobieganie niedostosowaniu społecznemu wychowanków. Współpraca m.in. z sądami rodzinnymi, Powiatową Komendą Policji w Puławach, MONAR, poradnią uzależnień.
§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych. Zebranie informacji o wychowankach; zdiagnozowanie przypadków wychowawczych, ustalenie metod pracy oddziaływań wychowawczych, systematyczna praca nad rozwiązywaniem trudności, omawianie postępów i kierunków socjoterapii z wychowankiem
Opis i analiza dwóch przypadków
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.