AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

PAULINA OCHAL, 2017-12-21
Świdwin

Zajęcia przedszkolne, Scenariusze

scenariusz zajęć otwartych z języka angielskiego

- n +

SCENARIUSZ ZAJĘĆ OTWARTYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROWADZĄCA: PAULINA OCHAL
GRUPA: 5-LATKI
DATA: 29.11.2017 R.

TEMAT: CHRISTMAS – poznajemy świąteczne oznaki.

Cele ogólne – dziecko:
 Uczestniczy w zabawach muzycznych, ruchowych,
 Rozumie proste polecenia w języku angielskim i reaguje na nie,
 Śpiewa angielskie piosenki w grupie,
 Osłuchuje się z językiem angielskim,
 Doskonali rozumienie języka angielskiego,
 Próbuje samodzielnie wymawiać proste słówka w języku angielskim.

Cele szczegółowe – dziecko:
 Wita się i żegna w języku angielskim,
 Nazywa po angielsku świąteczne oznaki,
 Postępuje zgodnie z konkretnymi instrukcjami i poleceniami.

Formy pracy:
 Grupowa
 Indywidualna

Metody:
 Reagowanie całym ciałem (total physical response)

Środki dydaktyczne:
 Piosenka „hello”,
 Karty przedstawiające świąteczne oznaki,
 Rekwizyty: sanki, choinka, Mikołaj, bałwan, prezent, skarpeta Mikołaja,
 Piosenka „Bye Bye”,
 Karty flashcard z kolorami,
 Piosenka o kolorach „the colours song”.


Przebieg zajęć:
1. Nauczyciel zaprasza dzieci do koła i wspólnego powitania się piosenką „Hello”.

2. Następnie dzieci siadają w kole na dywanie i powtarzają najpierw z nauczycielem zwrot za pomocą jakiego mogą się przedstawić „My name is ……”. Następnie zadaniem dzieci jest samemu powtórzyć powyższy zwrot.

3. Utrwalenie słownictwa z poprzednich zajęć czyli kolorów. Nauczyciel za pomocą kart flashcard pyta dzieci „What is the colours?”, a dzieci odpowiadają podając nazwę przedstawionego koloru.

3. Nauczyciel prosi dzieci aby ustawiły się w kole „Let’s make a circle, please”. Następnie wspólnie śpiewamy piosenkę „The colours song”.

4. „Magix box” – prezentacja nowego słownictwa. Nauczyciel za pomoc flashcard prezentuje nowe słownictwo dotyczące oznak Świąt Bożonarodzeniowych. Najpierw nauczyciel mówi dany wyraz, a potem dzieci powtarzają po nauczycielu.

5. „What is the missing?” – zabawa spostrzegawcza czego brakuje. Nauczyciel kładzie rekwizyty na dywanie, prosi dzieci o zamknięcie oczu „Closed your eyes”, po czym chowa jedną rzecz, dzieci „Open your eyes” i odgadują czego brakuje.

6. Nauczyciel żegna się z dziećmi piosenką „Bye bye” and see you next time!.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.