AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Marta Wija, 2018-02-01
Wodzisław Śląski

Język angielski, Konspekty

Everyday life situations in exam exercises- słuchanie ze zrozumieniem.

- n +

P L A N M E T O D Y C Z N Y / KONSPEKT LEKCJI/

Podstawowe informacje:
Klasa/ grupa: III a
Ilość uczniów: 9
Data zajęć: 14.04.2014r.
Prowadzący: Marta Wija
Nazwa programu nauczania/ podstawa programowa: Program oparty na podstawie programowej dla języka obcego dla III etapu edukacyjnego, poziom III.1 - na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego.
Program zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Podręcznik:
Testy gimnazjalne Język angielski poziom podstawowy i rozszerzony (Pearson Longman)- Zadania z zakresu: słuchanie ze zrozumieniem.
Temat lekcji: Everyday life situations in exam exercises- słuchanie ze zrozumieniem.
Cele kształcenia – wymagania ogólne:
I. Znajomość środków językowych.

II. Rozumienie wypowiedzi.

III. Tworzenie wypowiedzi.

IV. Reagowanie na wypowiedzi.

V. Przetwarzanie wypowiedzi.

Treści nauczania- wymagania szczegółowe: 1,2,3,4,6,8,11.12,13
1. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych.
2. Uczeń rozumie ze słuchu proste, krótkie, typowe wypowiedzi (np. instrukcje, komunikaty, ogłoszenia, rozmowy) artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka)
-reaguje na polecenia
-określa główną myśl tekstu
-znajduje w tekście określone informacje
-określa intencje autora/nadawcy tekstu
-określa kontekst wypowiedzi (np. czas, miejsce, sytuacje, uczestników)
3. Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne (np. napisy informacyjne, listy, broszury, ulotki reklamowe, jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy, instrukcje obsługi, proste artykuły prasowe i teksty narracyjne).
4. Uczeń tworzy krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne.
6. Uczeń reaguje ustnie w sposób zrozumiały w typowych sytuacjach.
8. Uczeń przetwarza tekst ustnie lub pisemnie.
11.Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym (np. z encyklopedii, mediów, instrukcji obsługi) również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych
12. Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, rozumienie tekstu zawierającego nieznane słowa i zwroty) i strategie kompensacyjne (np. opis, zastąpienie innym wyrazem) w przypadku, gdy nie zna lub nie pamięta jakiegoś wyrazu.
13.Uczeń posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic między językami)

Główny cel lekcji: doskonalenie sprawności słuchania ze zrozumieniem w oparciu o zadania typu egzaminacyjnego.
Cele operacyjne:
1. Wiadomości – uczeń potrafi:
 Przetłumaczyć nowe słownictwo
 Operować słownictwem z zakresu działu kultura z szczególnym uwzględnieniem środków masowego przekazu oraz wykorzystać wiedzę zawartą w zadaniach ze słuchania.
 zastosować znane mu wymogi egzaminacyjne.
2. Umiejętności – uczeń potrafi:
 wykonać zadanie na podstawie wysłuchanego nagrania
 porządkować informacje
 uzasadnić wybór informacji
 odszukiwać w tekście określone informacje
 przytoczyć fragmenty tekstu uzasadniające wybór informacji
 wskazać najistotniejsze informacje;
 znaleźć informacje dla niego ważne i interesujące, związane z zadaniem, jakie ma do wykonania;
 określić relacje, jakie zachodzą pomiędzy poszczególnymi częściami wypowiedzi;
 oddzielić myśli główne od drugorzędnych;
 określić intencje, ton i nastrój autora wypowiedzi;
 określić styl wypowiedzi;
 wyjaśnić znaczenie wyrazu poprzez jego użycie, wnioskować o znaczeniu z kontekstu
3. Postawy – uczeń potrafi:
 pracować indywidualnie
 wypracować swój własny styl ułatwiający słuchanie ze zrozumieniem.
Formy pracy:
− praca samodzielna ucznia na lekcji;
− praca nauczyciela z całą grupą;
− samodzielna praca ucznia w domu: zadania domowe, przygotowanie projektu
z wykorzystaniem technik multimedialnych oraz poszukiwanie nowych materiałów
uzupełniających;

Metody:

1. Problemowe – dyskusja dydaktyczna
 metaplan
2. Eksponujące:
 prezentacja materiału w formie filmiku.
2. Programowane:
 z użyciem tekstów i nagrań z podręcznika (zadania z podręcznika Testy gimnazjalne język angielski. Pearson Longman)
3. Praktyczne:
 ćwiczenia przedmiotowe
 metoda projektów (zadanie domowe)
4. Podające:
 objaśnianie/ instruktaż
 wyjaśnianie


Materiały:
 Filmik wprowadzający w temat
 telewizor
 odtwarzacz DVD/ kino domowe
 odtwarzacz płyt CD
 płyta CD z nagraniami
 karty pracy ucznia (ćwiczenia przedmiotowe- słuchanie ze zrozumieniem)
 karty z instrukcjami /poradami ułatwiającymi słuchanie ze rozumieniem na egzaminie gimnazjalnym.
 nagrania (zadanie domowe)
 tablica
 kreda
 magnesy

P R Z E B I E G L E K C J I

I. Wstęp - około 8 minut
Czynności nauczyciela: Przywitanie z uczniami/gośćmi. Zapisanie i wprowadzenie do tematu lekcji.
Czynności ucznia: przywitanie z nauczycielem/gośćmi.
N: Prosi uczniów i gości by odwrócili się i zerknęli na ekran telewizora. Nauczyciel włącza 3- minutowy materiał wprowadzający do tematu zajęć.
U: Odwracają się i oglądają filmik.
N i U: Krótka dyskusja na temat filmiku.
N: Nauczyciel pyta uczniów czy pamiętają ile procent na egzaminie można zdobyć za słuchanie ze zrozumieniem? (oddzielnie za część podstawową i rozszerzoną).
U: Uczniowie wyrażają swoje zdanie.
N: Nauczyciel zapisuje trafne odpowiedzi.
Czynności nauczyciela: W nawiązaniu do wyników procentowych i punktowych zapisanych na tablicy nauczyciel zapowiada, cel lekcji (ćwiczenia w zakresie słuchania ze zrozumieniem)
Wyjaśnia, że ćwiczone będą typy zadań: multiple choice exercises (test wyboru) oraz true/ false (prawda/fałsz) zarówno z zakresu podstawowego jak i rozszerzonego.


II. Rozwinięcie : Praca z tekstem słuchanym- 25 minut.
Czynności nauczyciela: Rozdanie kart pracy. Objaśnienie zadania, przygotowanie uczniów do wysłuchania nagrania (przypomnienie zasad postępowania przed rozpoczęciem słuchania) włączenie nagrania (dwukrotne odsłuchanie), sprawdzenie odpowiedzi uczniów. Po pierwszym słuchaniu analiza słownictwa.
Czynności uczniów: dwukrotne wysłuchanie nagrań, wpisanie poprawnych odpowiedzi w kartach pracy, omówienie słownictwa i odpowiedzi wraz z nauczycielem, analiza nagrań.
IV. Utrwalenie materiału i podsumowanie lekcji - 12 minut.
Czynności nauczyciela: przypomnienie najważniejszych słów i wyrażeń z tekstów.
• Metaplan z instrukcjami i poradami dotyczącymi słuchania ze zrozumieniem podczas egzaminu gimnazjalnego.
• Podanie zadania domowego ( Zdaniem uczniów będzie stworzenie jednego zadania na słuchanie zrozumieniem- każdy uczeń otrzyma od nauczyciela dwa nagrania, i zobowiązany będzie ułożyć 1 zadanie typu prawda/fałsz lub wyboru wielokrotnego, składające się z co najmniej 5 przykładów-pytań lub zdań).
Czynności uczniów: uczniowie biorą udział w utrwalaniu materiału (powtarzają słownictwo, odpowiadają na pytania nauczyciela). Uczniowie biorą udział w tworzeniu metaplanu. Uczniowie wysłuchują objaśnień związanych z zadaniem domowym.

Krótka ewaluacja:
 Czego nowego nauczyliście się na dzisiejszej lekcji?
 Co sprawiło wam problemy?
 Która część lekcji najbardziej się wam podobała/ nie podobała?
 Ocena aktywności i pracy na lekcji (plusy)
Podziękowanie uczniom za udział w lekcji oraz pożegnanie z grupą.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.