AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Iwona CZUCHAJ, 2018-02-09
Tyszowce

Język angielski, Plany rozwoju zawodowego

plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego j. angielski

- n +


Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego
Imię i nazwisko: mgr Iwona Czuchaj
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2015
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Miejsce pracy: Gimnazjum im. Konfederacji Tyszowieckiej w Tyszowcach
Szkoła Podstawowa w Kazimierówce• Rozporządzeniem MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
• Rozporządzeniem MEN z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniającym rozporządzenie
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
§ 8 ust. 2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
Aktywny udział
w pracach zespołów zadaniowych - współudział
w opracowaniu dokumentów szkolnych
- udział w pracach zespołu przedmiotów językowych
i zespołu wychowawczego
- opracowanie wyników próbnego egzaminu Gimnazjalnego i testu kl VI SP wg harmonogramu zebrań i spotkań zespołów - protokoły zebrań
- dokumenty regulujące pracę szkoły
Rozwijanie
i doskonalenie swojego warsztatu pracy - organizowanie pomocy dydaktycznych do języka angielskiego (współpraca
z wydawnictwami)
- opracowanie własnych narzędzi pomiaru dydaktycznego
i wykorzystanie wyników w dalszej pracy nauczyciela
- studiowanie fachowej literatury okres stażu - pomoce dydaktyczne
- wykaz literatury fachowej
Udział w formach doskonalenia zewnętrznego
i wewnętrznego adekwatnych do potrzeb nauczyciela
i szkoły - aktywny udział
w kursach, szkoleniach
w ramach WDN oraz warsztatach organizowanych przez wydawnictwa okres stażu - świadectwa ukończenia, dokumentacja z zebrań Rad Pedagogicznych, notatki
Organizowanie konkursów szkolnych
i środowiskowych promujących szkołę i jej działania Przygotowanie uczniów do konkursu kuratoryjnego z języka angielskiego
-Przygotowanie uczniów do Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego CLICKONMANIAC
¬¬ Przygotowanie uczniów do innych konkursów językowych szkolnych i międzyszkolnych
Szkolny Dzień Językowy
zgodnie z harmonogramami konkursów

regulaminy konkursów
Przygotowanie uczniów i udział
w różnych konkursach - opracowanie planu przygotowań
i prowadzenie konsultacji okres stażu - zgłoszenia do konkursów, plan przygotowań
Praca z uczniem zdolnym i mającym problemy w nauce - prowadzenie zajęć przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego
- prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego

okres stażu


- dzienniki zajęć


§ 8 ust.2 pkt.2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
Stosowanie Internetu w życiu zawodowym -wykorzystanie komputerowych programów edukacyjnych
i Internetu na lekcjach
- elektroniczny kontakt z innymi nauczycielami, uczniami
- prowadzenie lekcji języka angielskiego z wykorzystaniem pomocy multimedialnych
- uczestnictwo w warsztatach online okres stażu

- scenariusze zajęć
- certyfikaty uczestnictwaOrganizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych- wykorzystanie edytora tekstu do pisania wszystkich niezbędnych materiałów związanych z pracą dydaktyczną
i wychowawczą, awansem zawodowym oraz pracą szkoły
- tworzenie własnych prezentacji multimedialnych
i wykorzystanie ich na lekcjach języka angielskiego okres stażu - pomoce dydaktyczne, scenariusze lekcji i imprez szkolnych, testy, prezentacje multimedialne
- Plan Rozwoju Zawodowego
i sprawozdanie z jego realizacji,
- prezentacje multimedialne
Współuczestniczenie w opracowaniu szkolnej strony WWW - przygotowywanie notatek i informacji o konkursach
z języka angielskiego
na stronie internetowej szkoły
zgodnie z harmonogramami konkursów- notatki, informacje na stronie WWW

Przeprowadzenie projektu
z wykorzystaniem techniki komputerowej
i Internetu
- opracowanie
i przeprowadzenie projektu wykorzystaniem techniki komputerowejRok szkolny 2015/16

- regulamin projektu§ 8 ust.2 pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami,
w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli
w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
przeprowadzenie zajęć otwartych i lekcji koleżeńskich dla nauczycieli stażystów
i nauczycieli kontraktowych -przygotowanie scenariusza
i przeprowadzenie zajęć
- udostępnianie scenariuszy zajęć, materiałów pomocniczych
okres stażu - scenariusze zajęć
Prowadzenie szkoleń w ramach WDN - przekazanie wiadomości zdobytych na szkoleniachokres stażu- protokół zebrania RP
- materiały szkolenioweWspółpraca
z nauczycielami innych przedmiotów oraz nauczycielem bibliotekarzem - opracowanie
i przeprowadzanie wspólnych imprez
- wymiana doświadczeń
- współorganizacja Szkolnego Dnia Języków Obcych

okres stażu
- scenariusze
imprez

Poszukiwanie nowatorskich rozwiązań problemów
- konsultacje
z innymi nauczycielami języków obcych, wymiana poglądów okres stażu - notatki, scenariusz imprezy
Pełnienie funkcji opiekuna studentów odbywających praktyki pedagogiczne
Współpraca przy przygotowaniu scenariuszy lekcji, hospitowanie, omawianie zajęć, udostępnianie dokumentacji szkolnej, udzielanie wskazówek i rad dotyczących pracy dydaktyczno-wychowawczej Okres stażu
Harmonogramy praktyk, opinie o studentach

Publikowanie na stronie internetowej własnego Planu Rozwoju Zawodowego, scenariuszy zajęć
- zamieszczenie Planu Rozwoju Zawodowego
i scenariuszy zajęć październik/listopad
2015
marzec/kwiecień 2016 - adresy WWW§ 8 ust.2 pkt.4 b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także konsultanta współpracującego
z Centrum Edukacji Artystycznej.

Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
Zdobycie uprawnień egzaminatora gimnazjalnego
z języka angielskiego
Ukończenie szkolenia dla kandydatów na
egzaminatorów Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej w zakresie egzaminu z języka
angielskiego w gimnazjum okres stażuZaświadczenie o ukończeniu kursu
Zdobywanie i poszerzanie wiedzy o Egzaminie Gimnazjalnym Uczęszczanie na szkolenia związane z Egzaminem Gimnazjalnym, Sprawdzianem Szóstoklasisty
(również wideokonferencje)
Cały okres stażu
zaświadczenia


§ 8 ust. 2 pkt.4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez organizowanie i współorganizowanie
wyjść i wycieczek dydaktyczno - wychowawczych - opracowanie
i realizacja planów wycieczek okres stażu - karty wycieczek

Organizacja spotkania
z rodzicami
w ramach podnoszenia kultury pedagogicznej rodziców - przygotowanie
i przeprowadzenie szkoleń dla rodziców na zebraniach klasowych zgodnie z harmonogramem zebrań - notatki, prezentacje

Współorganizowanie dodatkowych zajęć z języków obcych Koła przedmiotowe okres stażu - dzienniki zajęć, listy obecności
§ 8 ust. 2 pkt.4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
Współpraca
z wydawnictwami językowymi - pozyskiwanie pomocy do nauki języka angielskiego
(prowadzenie działań prowadzących do wzbogacenia bazy szkoły) okres stażu - książki, słowniki

Współpraca
z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną - kierowanie uczniów na badania we współpracy
z innymi nauczycielami
okres stażu
wg potrzeb - notatki z rozmów

§ 8 ust.2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki i typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
Rozpoznawanie i analiza przypadków różnych problemów edukacyjnych
- zdiagnozowanie przypadków wychowawczych
- ustalenie metod pracy i oddziaływań wychowawczych oraz systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu okres stażu - opis i analiza przypadku
Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.


Opracowała
Iwona Czuchaj
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.