AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Iwona CZUCHAJ, 2018-02-09
tyszowce

Język angielski, Sprawozdania

ocena efektywności pomocy PP

- n +

OCENA EFEKTYWNOŚCI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJData: …….. rok


W roku szkolnym …….. uczeń …………. pozostawał objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Na podstawie opinii nr ……. z dnia ………roku o specyficznych trudnościach w uczeniu się (dysgrafia, dysortografia) Szkolny Zespół ds. Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Uczniów założył i opracował Kartę Indywidualnych Potrzeb oraz Plan Działań Wspierających dla X w myśl której objęto ucznia pomocą w postaci dodatkowych zajęć wyrównawczych z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego. X uczęszczał na zaproponowane mu zajęcia. Przyniosły one zamierzony rezultat w stopniu zadowalającym. X miał możliwość uzupełnienie braków wiedzy i umiejętności wprowadzanych na lekcjach. Według potrzeb mógł też nadrobić zaległości i poprawić kartkówki i sprawdziany, z których uzyskał oceny niedostateczne, co sprawiło, że z problematycznych przedmiotów otrzymał ocenę pozytywną na koniec semestru.
Podsumowując pomoc pedagogiczną, można stwierdzić, że zastosowane metody i formy pracy z wychowankiem objętym pomocą przyniosły pożądane efekty.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0