AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Oliwia Sikorska, 2018-02-09
Grudziądz

Uroczystości, Scenariusze

zakończenie roku szkolnego

- n +

Część oficjalna
R.- Całość baczność
E.- Poczet sztandarowy, sztandar wprowadzić (werble)
R. (Na wprost do raportu patrz) (raport ze zwróceniem się w kierunku pana
dyrektora) – Pani dyrektor zgłaszam uczniów Gimnazjum nr 6 im. Sybiraków
do rozpoczęcia zakończenia roku szkolnego 2016/2017
E.- Do hymnu państwowego!!!

R.- Spocznij

E.- Proszę delegacje o złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową i przy obelisku (chwila
przerwy, aż delegacje przejdą)

R.- Witamy wszystkich na uroczystym zakończeniu roku szkolnego 2016/2017. Nadeszła
długo oczekiwana przez nas chwila podsumowania owoców wspólnej pracy oraz
powitania wakacji. Dziękujemy dyrekcji, wszystkim nauczycielom oraz pracownikom
szkoły za troskę o nasz wszechstronny rozwój.

E. Hmmm, za nami wiele miesięcy nauki, przed nami dwa miesiące odpoczynku…

R. Kiedy stajemy na progu wakacji, chciałoby się jak najgłośniej krzyknąć: „hura”! Już
opracowujemy wizję jak najowocniejszego przeżycia tego lata.

E. Oby udało się nam odnaleźć w nim prawdziwe piękno, ciepło i siłę, których będziemy
potrzebowali wtedy, gdy tegoroczne lato stanie się już wspomnieniem.

R. Drodzy Państwo, koleżanki, koledzy. Więc nadszedł oczekiwany przez nas ten dzień. Jest
on szczególny dla uczniów klas trzecich, którzy za chwilę staną się absolwentami
Gimnazjum im. Sybiraków w Grudziądzu.
Serdecznie witamy przybyłych na dzisiejszą uroczystość gości:
- ………………………………..

E.- Proszę o zabranie głosu Panią Dyrektor……………………. (przemówienie)
-Dziękuję

R.- Prosimy o zabranie głosu przybyłych gości. (przemówienie)
- Dziękuję (Czy, któryś z gości chciałby zabrać jeszcze głos?)

E..- Całość baczność!!!

R. Poczet do przekazania sztandaru wystąp!!! (werble, na ich tle wychodzi poczet
sztandarowy – dochodzą do nich przedstawiciele klas II, werble cichną, tekst
przekazania wypowiadany jest przez niosącego sztandar, wręczenie sztandaru, werble
– uczniowie klas III odchodzą.)

E. - Baczność Przedstawiciele klas III do ślubowania wystąp!!! (przedstawiciele klas III
podchodzą do sztandaru – stają po dwóch stronach podniesionego jeszcze sztandaru)

R.- Pragniemy złożyć uroczyste ślubowanie. Po każdym przyrzeczeniu powtarzamy
„ślubujemy”. Do ślubowania. (sztandar zostaje opuszczony, wyróżnieni
uczniowie unoszą prawe dłonie do sztandaru, pozostali unoszą prawą rękę górę
z palcami złożonymi do ślubowania)
* My Absolwenci Gimnazjum nr 6 im. Sybiraków, opuszczając mury naszej szkoły
ŚLUBUJEMY!!!
* Dbać o honor szkoły, zawsze stać na straży jej dobrego imienia
ŚLUBUJEMY
*Rzetelną nauką i pracą godnie reprezentować nasze gimnazjum i jej patrona Sybiraków
ŚLUBUJEMY
* Stale pracować nad rozwojem naszej osobowości i w zgodzie z wartościami moralnymi
i obywatelskimi
ŚLUBUJEMY
R. - Spocznij, po ślubowaniu wstąp!!! (uczniowie opuszczają ręce, odchodzą na swoje
miejsca, poczet sztandarowy przy odgłosie werbli wstępuje)

E.- Baczność, do hymnu szkoły – HYMN SZKOŁY, spocznij…

R.- Dziękujemy.
A teraz bardzo przyjemny moment dla tych uczniów klas trzecich,
którzy dzięki swojej ciężkiej pracy oraz nienagannej postawie przez cały rok szkolny
osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce. Efektem tego są świadectwa biało-
czerwonym paskiem. O ich wręczenie prosimy Panią Dyrektor i Panią vicedyrektor.
Poprosimy wychowawców klas trzecich o wsparcie. Zapraszamy wyróżnionych
uczniów klasy III a i III b, III d, III f wraz z rodzicami po odebranie świadectwa
i nagrody.

E. Klasa III a
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
GRATULUJEMY!!!

R. Klasa III b
……………………………………..
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
GRATULUJEMY!!!

E. Klasa III d
……………………………….……
…………………………………….
GRATULUJEMY!!!

R. Klasa III f
……………………………………..
…………………………………….
……………………………………..
…………………………………….
Dziękujemy.

R. Tytuł Prymusa szkoły zdobywa ………………………. ze średnią 5,41 zapraszamy
ucznia razem z rodzicami po odbiór nagrody…
Dziękujemy.

E. Korzystając z okazji wręczania nagród uczniom i podziękowań rodzicom nie możemy
zapomnieć o panu …………………….. przewodniczącym Rady Rodziców, który przez
okres trzech lat służył szkole wsparciem i pomocą, ZAPRASZAMY

E. Dyplomy za współpracę z wychowawcą i działania na rzecz klasy i szkoły otrzymują
panie:
Zapraszamy,
Dziękujemy

A teraz prosimy pozostałych wyróżnionych w następujących kategoriach, do pomocy w wręczaniu nagród poprosimy nauczycieli prowadzących:

E. Wyróżnienie za 100% frekwencję, zapraszamy:

R. Ponad czterdziestoletni nie-Polak, pół leżąc, pół siedząc, w lśniąco białym fotelu, popijał
napar z szałwii. Z obrzydzeniem patrzył na liście konopi, które znalazł za przepierzeniem
w pokoju hożego ekswspółlokatora. Co za ohydztwo!
W konkursie ortograficznym III miejsce
II miejsce
Szkolnym mistrzem ortografii 2016 został ………….

R. W konkursie wiedzy o polskich noblistach uczestnicy musieli wykazać się bardzo dobrą
znajomością nie tylko biografii noblistów, ale olbrzymią wiedzę encyklopedyczną.
Na przykład pytano:
Czym pojechali w podróż poślubną państwo Curie?
Który noblista był wędrownym aktorem?
Do którego należał pseudonim Jan Struć?
Nazwisko Reymonta to…?
III
II
I

E. Zapraszamy naszych mężczyzn, które niezależnie od pogody, pory roku, czy choroby
wzorowo stali na baczność u boku koleżanek ze sztandarem szkolnym i sybirackim, z
dumą reprezentowali przez dwa lat naszą szkołę:

E. Niełatwo prezentować się na forum i przedstawiać się w superlatywach, ale to
wyróżnienie dotyczy nas: R.

R. E - podziękowania od opiekuna Samorządu za dwuletnią rzetelną współpracę i samych
sukcesów w życiu:
- Dziękujemy

R. Czytelnikiem roku ………………………………, prosimy p. bibliotekarz
o wręczenie nagrody;

E. Zapraszamy na środek uczennice, które niezależnie od pogody, zdrowia, uczestniczyły
w Rajdach:
Dziękujemy

R. Za osiągnięcia sportowe oraz wielokrotne reprezentowanie szkoły w zawodach
Międzyszkolnych:
-
Serdecznie gratulujemy wspaniałej formy, kondycji i umiejętności

E. Szczególne wyróżniający się Wolontariusze Polskiego Czerwonego Krzyża:
R. Rada Rodziców przy Gimnazjum nr 6 w Grudziądzu jak co roku przeprowadziła zbiórkę
surowców wtórnych. Zapraszamy przedstawiciela Rady Rodziców!

E. Nie możemy zapomnieć o laureatach konkursów poświęconych Sybirakom, i tu poprosimy
o zabranie głosu, koordynatora projektu „Patron Szkoły - Sybiracy”Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

R.- Całość baczność Poczet sztandarowy, sztandar wyprowadzić!!! (werble)

E. Spocznij!!! Prosimy o zabranie głosu przedstawicieli klas młodszych

R. Drogie koleżanki i koledzy! W ten uroczysty nastrój pożegnania pragniemy się
również włączyć i my uczniowie klas drugich. Życzymy Wam radości i samych
sukcesów w odkrywaniu nowych tajemnic, a do wymarzonej przyszłości niech wiodą
Was same proste drogi. Ponad połowa waszego dotychczasowego życia związana jest
ze szkołą. Bardzo szybko okazało się, że chodzenie do szkoły ma swoje dobre strony.
To właśnie w szkole rodziły się pierwsze przyjaźnie i sympatie. Niektóre z nich
przetrwały próbę czasu i towarzyszą wam nadal
(pożegnanie, wręczenie pamiątek) Tyle było dni….

E.- A teraz zapraszamy wszystkich na część artystyczną.

CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA::
Wpada uczeń z petycją:
Drodzy nauczyciele, koleżanki i koledzy!
Chciałabym dzisiaj, w tym uroczystym dniu zakończenia roku szkolnego, zwierzyć się Wam z mojego największego marzenia. Chciałabym zostać DYREKTOREM SZKOŁY. Nawet sobie nie wyobrażacie, jakie mam plany. Nie chwaląc się, byłbym bezkonkurencyjna.

Oto mój program zreformowania szkoły:

1.Na korytarzach zainstalowałabym automaty z czapkami-niewidkami dla nieprzygotowanych
uczniów, aby ich nauczyciele nie widzieli.
2.Spowodowałabym, aby z kranów przy umywalkach w klasach ciekła coca-cola lub inne
napoje chłodzące.
3.Zakupiłabym samopiszące długopisy, które nie robiłyby błędów ortograficznych.
4.Zainstalowałabym magiczne czujniki, dzięki którym nauczyciele na klasówkach nie
widzieliby ściąg i nie słyszeli podpowiedzi.
5.Wprowadziłabym czarodziejskie dzienniczki uczniowskie, w których przez drogę do domu
uwagi negatywne zmieniałyby się w pochwalne.
6. Wakacje dla wszystkich uczniów szkoły organizowałabym w najatrakcyjniejszych
miejscach świata-oczywiście bezpłatnie.
7 .Zazieleniłabym teren przyszkolny atrakcyjną roślinnością, pośród której ustawiłbym
ławeczki dla uczniów unikających spotkań z nauczycielami.
8. Usunęłabym ze słownika wyrazy "wagarowicz" i "leń", jako obraźliwe dla człowieka w
wieku szkolnym.
9.Zatrudniłabym odźwiernego, który witałby uczniów przy drzwiach uściskiem dłoni, dodając
im tym samym odwagi i ochoty do dalszych utarczek z nauczycielami.
10.Do programu zakończenia roku szkolnego wprowadziłabym podziękowanie każdemu
uczniowi za to, że wytrzymał całoroczne starcie: on kontra kilkudziesięcioosobowa Rada
Pedagogiczna.
Sami widzicie, że z takim programem mogę chyba startować w konkursie na młodzieżowego dyrektora szkoły. Wygrana murowana!

R i E. PODZIĘKOWANIA
R. W imieniu Wszystkich Absolwentów kl. III z całego serca pragnę podziękować Pani
dyrektor i Pani viceyrektor, że opiekowali się nami i troszczyli o nas, dbali o nasze
bezpieczeństwo na różne sposoby. Chcieli, żeby szkoła była naszym drugim domem.
Podziękowania kieruję również do naszych wychowawców i nauczycieli, którzy pomagali
nam zdobyć wiedzę. Próbowali rozbudzić w nas ciekawość świata. Starali się pogłębiać
naszą naukę na każdym przedmiocie. Przez te trzy lata ich największym celem było
naprowadzenie nas na taką drogę, abyśmy wyrośli na wartościowych i uczciwych ludzi.
Mamy nadzieję, że będziecie nas dobrze wspominać. Dziękujemy wam za trud serca, jaki
nam okazaliście.
E. Dziękujemy również naszym kochanym rodzicom za pomoc w możliwości ukończenia
szkoły. Pilnowaliście nas na każdym kroku, chcieliście żebyśmy mieli jak najlepsze
stopnie i zachowanie. Codziennie, gdy przychodziliśmy ze szkoły do domu pytaliście się
nas – jak w szkole? My co prawda zawsze odpowiadaliśmy to samo, czyli –dobrze, wtedy
nawet, kiedy dostaliśmy z czegoś złą ocenę albo coś przeskrobaliśmy.
Aż nazbyt dobrze wiemy, że często byliśmy dla was ciężarem, sprawialiśmy kłopoty.
Przepraszamy za wszystkie te przykre chwile. Mamy nadzieje, że zapomnicie o naszych
błędach, a w pamięci Waszej zostaną tylko dobre chwile.
R. Dziękujemy wszystkim, którzy sprawili, że nowe nieznane nam przed trzema laty
gimnazjum było przyjazne. Tutaj czuliśmy się swobodni, rozumiani i bezpieczni. Staliśmy
się coraz doroślejsi i bogatsi w umiejętności i wiedzę. A dzisiaj kłaniamy się bardzo nisko.
Naszym młodszym koleżankom i kolegom zostawiamy uśmiech dobrych chwil. W sercach
Waszych niech zawsze zostanie radość z mądrze minionych tu dni.
Dziś już rozstajemy się z Wami i wierzymy, że spotkamy się w dorosłym życiu.
E. Do życzeń dołączają się Rada Rodziców i rodzice uczniów klas trzecich. Niech
symboliczna róża będzie wyrazem szacunku i podziękowania za 3 lata opieki. Prosimy
nauczycieli o wystąpienie.
R. Żegnając się już dzisiaj życzymy Dyrekcji szkoły, gronu pedagogicznemu, administracji
szkoły, koleżankom i kolegom dobrego, bezpiecznego wypoczynku, odprężenia
psychicznego oraz wielu bogatych przeżyć w okresie wakacji. A teraz zapraszamy do
wspólnego odśpiewania piosenki Maryli Rodowicz: „Ale to już było”, która stanie się
naszą szkolną tradycją, pielęgnowaną w dniu zakończenia roku szkolnego. (po piosence)

ZAPRASZAMY DO SAL, DO ZOBACZENIA WE WRZEŚNIU

Opiekun Samorządu Szkolnego
Oliwia Sikorska
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.