AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Martyna Karpińska, 2018-02-14
Dzierżoniów

Zajęcia artystyczne, Projekty edukacyjne

program zajęć koła teatralnego

- n +

PROGRAM ZAJĘĆ KOŁA TEATRALNEGO
ROK SZKOLNY 2015/2016


Zajęcia teatralne dla uczniów szkół podstawowych mogą stanowić alternatywę dla biernego i mało pożytecznego spędzania czasu wolnego. Są również doskonałą szansą dla dzieci nieśmiałych, które nie potrafią znaleźć swojego miejsca w klasie. Często brakuje im odwagi i wiary we własne siły. Uczestnictwo w kole teatralnym pomoże im przynajmniej częściowo opanować tremę w trudnych dla nich sytuacjach.
Dzieci, chociaż trochę onieśmielone, lubią prezentować swoje umiejętności przed widownią. Uczą się wyrażać uczucia, pokazywać przeżycia odtwarzanej postaci, ćwiczą głos, mimikę i ruch. Zajęcia takie kształtują wyobraźnię dziecka, rozwijają jego aktywność twórczą, gdyż zmuszają do projektowania charakteryzacji, kostiumu, odpowiednich rekwizytów.
Dzięki takim spotkaniom mali artyści otwierają się emocjonalnie. Mają możliwość wyrażania siebie. Uczą się również współpracy w grupie, zaczynają rozumieć jej znaczenie
i konieczność liczenia się z innymi ludźmi. Poprzez swój własny wysiłek, poświęcony czas
i energię lepiej rozumieją i doceniają pracę. Zajęcia teatralne to nauka współodpowiedzialności oraz okazja bliższego poznania możliwości swoich wychowanków.

Założenia programowe

Program zajęć teatralnych został stworzony dla uczniów uzdolnionych artystycznie,
w szczególności aktorsko, wokalnie, plastycznie i językowo. W tym przypadku są to uczniowie dzierżoniowskiej szkoły, uczestnicy zajęć pozalekcyjnych odbywających się
w ramach koła teatralnego.
Założeniem programu jest wspomaganie rozwoju uczestników w zakresie kształtowania osobowości i uzdolnień artystycznych. Głównym celem jest wzmacnianie poczucia własnej wartości uczestników, pobudzanie ich do twórczych działań i aktywnego udziału w życiu kulturalnym, kształtowanie postawy tolerancyjnej, postawy promowania pozytywnych zachowań takich jak odpowiedzialność, wytrwałość, kreatywność i umiejętność pracy w zespole.
Program realizowany będzie na zajęciach teatralnych w Szkole Podstawowej nr 3 im. KEN w Dzierżoniowie przez opiekunki koła w wymiarze 1 godziny lekcyjnej tygodniowo od września 2015r. do czerwca 2016r. Uczestnikami będą uczniowie w różnym wieku szkolnym. Program uwzględnia potrzeby i możliwości uczestników i jest dostosowany do warunków lokalowych, dydaktycznych i organizacyjnych placówki.
Zajęcia warsztatowe metodą dramy, próby do spektakli i prezentacje przedstawień odbywać się będą w sali gimnastycznej lub klasie lekcyjnej oraz według potrzeb
w środowisku lokalnym. Program zajęć teatralnych przyczynia się do promocji nowoczesnych metod pracy z dziećmi.

Cel główny:
Głównym celem programu jest wspomaganie rozwoju młodego człowieka, dokonywanie w nim pozytywnych zmian, stymulowanie aktywności poprzez wzmacnianie
w dziecku poczucia własnej wartości, integracja zespołu, przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.Cele szczegółowe:

- Kształcenie umiejętności językowych.
- Poznawanie i rozwijanie własnych możliwości.
- Rozwijanie wrażliwości emocjonalnej.
- Rozwijanie ogólnej wiedzy o teatrze.
- Kształcenie umiejętności koncentracji uwagi, spostrzegawczości pamięci.
- Wdrażanie do samodzielności, umiejętności współpracy w zespole.
- Pobudzanie do aktywności twórczej.
- Wyrażanie uczuć emocji stanów za pomocą gestów, mimiki, ruchów.
- Poznanie procesu twórczego nad spektaklem.
- Kształtowanie poczucia własnej wartości.
- Rozwijanie aktywnego udziału w życiu kulturalnym społeczeństwa.
- Budowanie pozytywnych więzi emocjonalnych między rówieśnikami i nauczycielem.

Metody realizacji:

- Podające (przyswajanie podanego tekstu).
- Problemowe (odkrywanie nowych wiadomości podczas rozwiązywania problemów).
- Aktywizujące (przeżywanie treści i wartości).
- Ekspresyjne (wyrażanie uczuć, emocji, postaw, poglądów).
- Praktyczne (zmienianie rzeczywistości i samego siebie w sztuce teatralnej, inscenizacji, dramie).

Formy realizacji:
Przygotowanie inscenizacji i prezentacja przed publicznością.

Treści kształcenia:

-Organizowanie sytuacji na poznanie możliwości dziecka.
- Kształcenie umiejętności przedstawiania przeżyć, uczuć, zdarzeń i treści literackich.
-Tworzenie sytuacji doskonalących pamięć, zdolność kojarzenia, umiejętność skupienia uwagi na rzeczach i osobach.
-Kształcenie ogólnej wiedzy o teatrze.
-Tworzenie warunków do doświadczeń językowych umiejętności operowania głosem.
-Pomoc w budowaniu pozytywnego obrazu własnego ,,ja” i zaspokajaniu poczucia bezpieczeństwa.
-Uczenie sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami, właściwego reagowania na przejawy emocji innych oraz kontrolowania zachowań.
-Wykorzystywanie codziennych sytuacji do podejmowania prób samooceny
i oceny zachowań innych.
-Rozwijanie poczucia odpowiedzialności poprzez samodzielne, dokładne i rzetelne wywiązywanie się z podejmowanych zadań, szacunku do pracy swojej i innych.
-Integracja grupy teatralnej poprzez zabawę własnym ciałem, mimiką i gestem.

Zadania do realizacji:
- słuchanie tekstów bajek, baśni i opowiadań i wypowiadanie się na temat przeżyć bohaterów oraz morałów zawartych w bajkach,
- wspólne tworzenie scenariuszy, dobór muzyki oraz nauka układów tanecznych,
- rysowanie scenek, które najbardziej zaciekawiły ucznia,
- projektowanie strojów oraz dekoracji scenicznej,
- odgrywanie scenek tematycznych indywidualnie lub w grupach,
- pantomima na określony temat,
- ćwiczenia oddechowe, logopedyczne i relaksacyjne,
- treningi w poruszaniu scenicznym,
- ćwiczenia pamięci: zabawy w powtarzanie ciągów wyrazowych, odtwarzanie piramid tematycznych itp.,
-prezentowanie dorobku swojej pracy na scenie przed publicznością.

Przewidywane osiągnięcia:
Realizacja treści programowych zajęć teatralnych powinna przyczynić się do:
- doskonalenia wymowy ucznia,
- wzbogacenia słownictwa,
- rozwijania aktywności twórczego działania,
- panowania nad własnym ciałem,
- panowania nad uczuciami,
- odkrywania emocji,
- swobodnego inscenizowania wybranych tekstów,
- zintegrowania grupy.

Ewaluacja
Poprzez udział w zajęciach uczniowie wzbogacą słownictwo, poznają ćwiczenia ruchu scenicznego, opanują umiejętność radzenia sobie ze stresem, nabiorą odwagi, śmiałości
i pewności w występach przed publicznością. Zdobyte umiejętności pozwolą na aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym.
Program został opracowany z uwzględnieniem treści dostępnych na stronach internetowych.
Martyna Karpińska

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.