AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Justyna Soluch, 2018-02-28
Wręczyca Wielka

Język angielski, Konspekty

Are you perfect? – Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem. Utrwalenie czasów gramatycznych.

- n +

Scenariusz lekcji języka angielskiego w klasie 2 gimnazjalnej
opracowany przez mgr Justynę Soluch
I) Informacje ogólne
1.TEMAT: Are you perfect? – Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem. Utrwalenie czasów gramatycznych.

2.CZAS TRWANIA JEDNOSTKI LEKCYJNEJ: 45 minut

3.UMIEJĘTNOŚCI PONADPRZEDMIOTOWE:
- umiejętność komunikowania się w języku obcym (angielskim), zarówno w mowie,jak i w piśmie
- umiejętność pracy zespołowej
4.WYMAGANIA OGÓLNE:
I Znajomość środków językowych:
Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych) umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów wskazanych w wymaganiach szczegółowych
II Rozumienie wypowiedzi
Uczeń rozumie proste, krótkie wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka, a także proste wypowiedzi pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych
IV Reagowanie na wypowiedzi:
Uczeń uczestniczy w rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub pisemnie, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.
5. TREŚCI NAUCZANIA:
- Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych: leksykalnych i gramatycznych, umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów: zakupy i usługi (reklama), życie rodzinne i towarzyskie (przyjaciele), kultura (twórcy i ich dzieła);
- Uczeń rozumie ze słuchu proste, krótkie, typowe wypowiedzi artykułowane wyraźnie w standardowej odmianie języka: reaguje na polecenia; znajduje w tekście określone informacje,
- Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne: znajduje w tekście określone informacje;
- Uczeń tworzy krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne: wyraża i uzasadnia swoje opinie
- Uczeń reaguje ustnie w sposób zrozumiały w typowych sytuacjach: uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia;
- Uczeń dokonuje samooceny;
- Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, rozumienie tekstu zawierającego nieznane słowa i zwroty)

6.CELE LEKCJI:
a.cel ogólny :
- doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
b.cele operacyjne:
Uczeń :
- wyraża opinie
- uzupełnia tekst właściwymi wyrazami
- rozpoznaje czasy gramatyczne w tekście
- zna słownictwo zawarte w tekście
- rozwiązuje quiz interaktywny

6. METODY:
a) audiowizualna – prezentacja reklamy
b) „burza mózgów”
c) praca z tekstem słuchanym – piosenką
d) praca z tekstem czytanym – wyszukiwanie struktur gramatycznych
e) komunikacyjna – odpowiadanie na pytania nauczyciela
f) rozwiązywanie quizu interaktywnego

7.ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
a) podręcznik Smart Time 2
b) zeszyt ćwiczeń Smart Time 2
c) komputer/ projektor / ekran dotykowy
d) książka i ćwiczenia w wersji multimedialnej
e) karty pracy nr 1 – tekst piosenki z lukami
f) karta pracy nr 2 – tabelka do uzupełnienia zdaniami w różnych czasach
g) reklama produktu ściągnięta ze strony YouTube
h) piosenka Eda Sheerana Perfect
i) quiz interaktywny kahoot i ankieta

8. FORMY PRACY:
a) praca indywidualna
b) praca w parach

II) Przebieg lekcji
1.CZYNNOŚCI WSTĘPNE
- powitanie How are you today?
- sprawdzenie obecności
- zapisanie tematu lekcji
- przedstawienie celów lekcji

2. ROZGRZEWKA JĘZYKOWA
a) Sprawdzenie pracy domowej.
b) Oglądanie krótkiej reklamy produktu ściągniętej ze strony YouTube i odpowiadanie na pytania:
Why is the man shouting?
What is advertised here?

3. PREZENTACJA NOWEGO MATERIAŁU
a) Słuchanie piosenki Eda Sheerana Perfect i uzupełnianie tekstu brakującymi słowami ( praca indywidualna).
b) Sprawdzenie poprawności wykonania zadania przez uczniów.

4. PRACA NAD NOWYM MATERIAŁEM JĘZYKOWYM
a) Praca z tekstem czytanym - wyszukiwanie w tekście zdań w różnych czasach: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Future Simple, Present Perfect . (praca w parach)
Present Simple: Your heart is all I own, You look perfect, She shares my dreams, We are still kids, We are so in love, I don't deserve this, darling, you look perfect tonight, I have faith in what I see, she looks perfect, Now I know
Present Continuous: And in your eyes, you're holding mine, I’m dancing in the dark,
Past Simple: I found a love/ a girl , I never knew, you were, We were just kids, We fell in love, it was, When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, But you heard it, When I saw you in that dress,
Future Simple: I will not give you up, I hope that someday I’ll share her home, I know we'll be alright this time, I'll be your man,
Present Perfect: I have met an angel in person

b) Tłumaczenie znaczenia nowych słówek:


dive – zanurzyć się
fall in love – zakochać się
own – posiadać
barefoot – bosy
grass – trawa
whisper – szeptać
underneath – pod, poniżej
share - dzielić
odds – przeciwności
faith – wiara, ufność
deserve – zasługiwać, być godnym


5. ĆWICZENIA UTRWALAJĄCE
a) Rozwiązywanie quizu interaktywnego Kahoot – utrwalenie słownictwa i czasów gramatycznych.
b) Zadanie dodatkowe *– dla ucznió w, którzy szybciej wykonują zadania na lekcji lub dla chętnych jako dodatkowa praca domowa – przetłumacz pierwszą zwrotkę piosenki.

6. PODSUMOWANIE LEKCJI. ZADANIE I OBJAŚNIENIE PRACY DOMOWEJ
a) Zadanie i wyjaśnienie pracy domowej :
- Znajdź piosenkę. Wydrukuj lub przepisz tekst, w którym podkreślisz przynajmniej 3 rozpoznane przez siebie czasy.
b) Podsumowanie lekcji.
c) Samoocena uczniów i ocena lekcji przez uczniów.KARTA PRACY NR 1

Listen to the song and fill in the gaps.

Ed Sheeran – Perfect


1. I 1.…………… a love for me
Oh darling, just dive right in and follow my lead
Well, I found a 2.…………., beautiful and sweet
Oh, I never knew you were the someone waiting for me
'Cause we were just kids when we fell in 3…………
Not knowing what it was
I will not give you up this 4.……………
But darling, just kiss me slow, your heart is all I own
And in your eyes, you're holding mine.

[Chorus]
Baby, I'm dancing in the dark with you between my 5…………….
Barefoot on the grass, listening into our favourite song
When you said you looked a mess, I whispered underneath my 6……………..
But you heard it, darling, you look perfect tonight

2. Well I found a woman, 7……….......than anyone I know
She shares my dreams, I 8………….. that someday I'll share her home
I found a love, to carry more than just my secrets
To carry love, to carry children of our own
We are still 9……………, but we're so in love
Fighting against all odds
I know we'll be alright this time
Darling, just hold my 10……………
Be my girl, I'll be your man
I see my 11……………. in your eyes


[Chorus 2]
Baby, I'm dancing in the dark, with you between my 12………………..
Barefoot on the grass, listening into our favourite song
When I saw you in that 13…………., looking so beautiful
I don't deserve this, darling, you look perfect tonight[Chorus 3]
Baby, I'm dancing in the dark, with you between my 14………………
Barefoot on the grass, listening into our favourite song
I have 15………….. in what I see
Now I know I have met an angel in person
And she looks perfect
I don't deserve this
You look perfect tonight.
KARTA PRACY NR 2

Find sentences in these tenses:

Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect, Future Simple
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.