AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Justyna Soluch, 2018-02-28
Wręczyca Wielka

Język angielski, Konspekty

The Hobbit – From Bestseller to the Big Screen . – Wyszukiwanie informacji szczegółowych w tekście. Wyrażanie opinii na temat książki lub filmu.

- n +

Scenariusz lekcji języka angielskiego w klasie 1 gimnazjalnej opracowany przez mgr Justynę Soluch

I) Informacje ogólne
1.TEMAT: The Hobbit – From Bestseller to the Big Screen . – Wyszukiwanie informacji szczegółowych w tekście. Wyrażanie opinii na temat książki lub filmu.

2. CZAS TRWANIA JEDNOSTKI LEKCYJNEJ: 45 minut

3.UMIEJĘTNOŚCI PONADPRZEDMIOTOWE:
- umiejętność komunikowania się w języku obcym (angielskim), zarówno w mowie, jak i w piśmie
- umiejętność pracy zespołowej
4.WYMAGANIA OGÓLNE:
I Znajomość środków językowych:
Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych) umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów wskazanych w wymaganiach szczegółowych
II Rozumienie wypowiedzi
Uczeń rozumie proste, krótkie wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka, a także proste wypowiedzi pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych
IV Reagowanie na wypowiedzi:
Uczeń uczestniczy w rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub pisemnie, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.
5.TREŚCI NAUCZANIA:
- Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych: leksykalnych i gramatycznych, umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów: kultura (twórcy i ich dzieła);
- Uczeń rozumie ze słuchu proste, krótkie, typowe wypowiedzi artykułowane wyraźnie w standardowej odmianie języka: reaguje na polecenia;
- Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne: znajduje w tekście określone informacje;
- Uczeń tworzy krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne: wyraża i uzasadnia swoje opinie
- Uczeń reaguje ustnie w sposób zrozumiały w typowych sytuacjach: uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia;
- Uczeń współdziała w grupie;
- Uczeń dokonuje samooceny;
- Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, rozumienie tekstu zawierającego nieznane słowa i zwroty)

6.CELE LEKCJI:
a.cel ogólny :
- doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem
b.cele operacyjne:
Uczeń :
- wyszukuje informacje szczegółowe w tekście
- zna słownictwo dotyczące książki i jej filmowej adaptacji na przykładzie książki i filmu The Hobbit
- zastępuje wyrazy i wyrażenia ich synonimami
- wyraża krótką opinię nt. chęci przeczytania książki lub obejrzenia filmu The Hobbit

6. METODY:
a) audiowizualna – prezentacja zwiastuna filmu
b) „burza mózgów”
c) praca z tekstem czytanym
d) komunikacyjna – odpowiadanie na pytania nauczyciela

7. ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
a) podręcznik Smart Time 2
b) zeszyt ćwiczeń Smart Time 2
c) komputer/ projektor
d) książka i ćwiczenia w wersji multimedialnej
e) karty pracy nr 1 – vocabulary
f) karta pracy nr 2 – zadanie niespodzianka
g) karta samooceny i oceny lekcji
h) prezentacja multimedialna w programie Power Point
i) zwiastun filmu The Hobbit An Unexpected Journey (official trailer)

8. FORMY PRACY:
a) praca indywidualna
b) praca w parach
c) praca w grupach

II) Przebieg lekcji
1.CZYNNOŚCI WSTĘPNE
- powitanie How are you today?
- sprawdzenie obecności
- zapisanie tematu lekcji
- przedstawienie celów lekcji

2. ROZGRZEWKA JĘZYKOWA
a) Sprawdzenie pracy domowej. / Sprawdzenie wiedzy uczniów z poprzednich lekcji.
b) Oglądanie zwiastuna filmu The Hobbit An Unexpected Journey i wypisywanie słówek, które uczniowie zaobserwowali w filmie (praca w grupach)

3. PREZENTACJA NOWEGO MATERIAŁU
a) Przewidywanie treści czytanego tekstu - nauczyciel zadaje pytanie ‘’What do you think the film is about’’? (podręcznik – ćw. 1/ 142)
b) Czytanie i słuchanie tekstu The Hobbit – From Besteller to the Big Screen. (podręcznik – str. 142)

4. PRACA NAD NOWYM MATERIAŁEM JĘZYKOWYM
Praca z tekstem czytanym:
a) wyszukiwanie informacji szczegółowych w tekście i określanie prawdziwości podanych zdań. (ćw. 2/142)
b) wprowadzenie nowego słownictwa dotyczącego książki i jej filmowej adaptacji.

5. ĆWICZENIA UTRWALAJĄCE
a) Utrwalenie nowego słownictwa – dobieranie synonimów (ćw. 6/143 – praca w parach)
b) Wyrażanie opinii na temat książki lub filmu – odpowiadanie na pytanie: Would you like to see The Hobbit or read the novel?
Zadanie dodatkowe *– dla ucznió w, którzy szybciej wykonują zadania na lekcji lub dla chętnych jako dodatkowa praca domowa (ćw. 4/143)
6. PODSUMOWANIE LEKCJI. ZADANIE I OBJAŚNIENIE PRACY DOMOWEJ
a) Zadanie i wyjaśnienie pracy domowej :
- ćw. 3, 5/ 143 podręcznik Smart Time 2
b) Podsumowanie lekcji.
Zadanie niespodzianka * - uczniowie odnajdują tajemniczą karteczkę i wykonują zadanie zgodnie z poleceniem. (Jeżeli nie zdążą wykonać zadania na lekcji, uzupełniają w domu).
c) Samoocena uczniów i ocena lekcji przez uczniów – karty samooceny i oceny lekcji


KARTA PRACY NR 1 - VOCABULARY

big screen- duży ekran, kino
unexpected - niespodziewany, nieoczekiwany
release – (o filmie) wprowadzać na ekrany
queue up – stać w kolejce
bring to life – ożywić, tu: zrobić film na podstawie powieści
prequel – film o wydarzeniach poprzedzających akcję dzieła, do którego nawiązują
series- serial
battle- bitwa
award-winning – nagradzany
hit – (o filmie) wejść do kin
plot- fabuła
thrill – ekscytować, przyprawiać o dreszczyk emocji
capture- (o filmie) uchwycić, utrwalić
scene – scena filmowa
rate- szybkość, tempo
standard – zwykły
frame- klatka filmowa
smooth – (o obrazie filmowym) płynny
clear- czysty, wyraźny
tiny detail – szczegół
realistic – realistyczny
added bonus – dodatkowy bonus
incredibly- nieprawdopodobnie
life-like – jak żywy
impressive- imponujący, robiący wrażenie
stay- zadomowić się na dobre
welcome – przyjąć, powitać
step into – wejść do
well-liked – powszechnie lubiany
sudden - nagły
KARTA PRACY NR 2- ZADANIE NIESPODZIANKA *


SURPRISE! 
Translate words into Polish.
big screen-
unexpected –
release – (o filmie)
frame-
queue up –

SURPRISE! 
Translate words into Polish.
clear-
hit – (o filmie)
rate-
bring to life –
prequel –

SURPRISE! 
Translate words into Polish.
series-
plot-
thrill –
well-liked –
realistic –


SURPRISE! 
Translate words into Polish.
impressive-
capture- (o filmie)
scene –
standard –
smooth – (o obrazie filmowym)

SURPRISE! 
Translate words into Polish.
tiny detail –
realistic –
added bonus –
incredibly-
life-like –

SURPRISE! 
Translate words into Polish.
stay-
welcome –
step into –
award-winning –
battle-SURPRISE! 
Translate words into Polish.
big screen-
unexpected –
release – (o filmie)
frame-
queue up –

SURPRISE! 
Translate words into Polish.
clear-
hit – (o filmie)
rate-
bring to life –
prequel –

SURPRISE! 
Translate words into Polish.
series-
plot-
thrill –
well-liked –
realistic –
Karta samooceny uczniów i oceny lekcji
1. Potrafię wyszukać informacje szczegółowe w czytanym tekście (ćw. 2/142).
tak nie trudno powiedzieć
2. Zapamiętałem/ Zapamiętałam 5 nowych słówek z lekcji.
tak nie trudno powiedzieć
3. Potrafię wyrazić opinię na temat chęci przeczytania książki lub obejrzenia filmu The Hobbit.
tak nie trudno powiedzieć
4. Jak oceniasz lekcję w skali od 1 do 6.
1 2 3 4 5 6
5. Jak oceniasz swoją pracę na lekcji w skali od 1 do 6. (1- mało zaangażowany, 6- bardzo aktywny)
1 2 3 4 5 6


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.