AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Agata Samek, 2018-03-02
Wierszczyca

Religia, Scenariusze

Scenariusz akademii o Świętym Janie Pawle II

- n +

„Święty Jan Paweł II- żywa jest pamięć o Nim i o Jego słowach”

Prezenter
Dzisiejsza akademia jak się zapewne wszyscy domyślacie poświęcona jest osobie Świętego Jana Pawła II.
16 października to dzień w którym 39 lat temu cały świat usłyszał: "Habemus Papam", Mamy Papieża. W wielu szkołach odbywają się uroczystości ku czci Ojca Świętego.
W Polsce od siedemnastu lat w październiku obchodzony jest w Kościele Dzień Papieski, w tym roku pod hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją”.
W naszej szkole corocznie świętowaliśmy ten dzień niezwykle uroczyście, a to dlatego, że Święty Jan Paweł II jest dla nas kimś wyjątkowym.
Nasze gimnazjum nosi JEGO imię. Dzisiaj właśnie przypada …. rocznica nadania naszej szkole imienia Papieża Jana Pawła II.
Dziś nie ma go już pośród nas, ale żywa jest pamięć o Nim i o Jego słowach.

Prezenter/ka
Papież Polak, czyli Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 r. w małym podkarpackim miasteczku Wadowice, które w tamtym czasie słynęło z fabryki opłatków i wafli.
W rodzinnym gronie mówiono na niego Lolek. Kiedy miał 9 lat, dotknęła go wielka tragedia, jaką była śmierć matki. Po latach , już jako student uwiecznił jej pamięć we wzruszającym liryku:

Recytacja
Nad Twoją białą mogiłą
kwitną białe życia kwiaty –
o, ileż lat to już było
bez Ciebie - przed iluż to laty?
Nad Twoją białą mogiłą,
od lat tylu już zamkniętą
- jakby w górę coś wznosiło -
coś, tak jak śmierć nie pojęte.
Nad Twoją białą mogiłą,
o Matko, zgasłe Kochanie -
za całą synowską miłość
modlitwa:
Daj wieczne odpoczywanie

Prezenter/ka
Od tej pory dziecięce i młodzieńcze lata przyszłego Papieża łączą się przede wszystkim z postacią ojca, od którego uczył się stawiania sobie wysokich wymagań i sumiennego wypełniania obowiązków.
W 1930 roku ukończył szkołę podstawową i podjął naukę w gimnazjum. W nowej szkole należał do prymusów. Kiedy został ministrantem, codziennie o godz. 7 rano uczestniczył we Mszy św. Po obiedzie zwykle przez dwie godziny oddawał się zabawie lub zajęciom sportowym, bowiem przyszły Papież był zarówno uzdolnionym uczniem jak i sportowcem. Jego piłkarski talent szybko znalazł uznanie wśród kolegów, którzy dali mu przydomek „Lolek Bramkarz”.
Prezenterka
Jako licealista Karol Wojtyła odznaczał się dużymi zdolnościami, a przy tym był bardzo pracowity i solidny w odrabianiu lekcji. Na jego szkolnych świadectwach widnieją same piątki. Ale nie tylko nauka wypełniała jego dzień . Wciąż kochał sport, dużo czasu poświęcał przygotowywaniu się do ról w sztukach teatralnych, które były grane w szkole i w kościele.W maju 1938 r. zdał maturę i wraz z ojcem przeprowadził się do Krakowa, gdzie młody Wojtyła rozpoczął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Prezenter
W 1941r. zmarł na zawał serca tata Karola. Śmierć ojca była dla niego ogromnym wstrząsem, miał wówczas 21 lat i został całkiem sam. Osamotniony, nie mając możliwości kontynuowania studiów, podejmuje pracę jako robotnik w kamieniołomach. Wtedy też utwierdza się w przekonaniu, że powinien wstąpić do seminarium i obrać drogę kapłańską.

Prezenterka
Wielki wpływ na życie i kształtowanie się osobowości Karola w owym czasie wywarły dwa wydarzenia – wybuch II wojny światowej i śmierć ojca.
Jesienią Karol Wojtyła poprosił arcybiskupa krakowskiego o przyjęcie go do tajnego seminarium duchownego. Pierwszego listopada w 1946 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego Adama Sapiehy. Drugiego listopada celebrował pierwszą Mszę Świętą w krypcie Świętego Leonarda na Wawelu.
Prezenter
Zapamiętano go z tego okresu jako kapłana ujmującego pogodą ducha i obdarzonego zdumiewającą sprawnością fizyczną . Imponował także głęboką wiedzą i służył wszystkim dobrym słowem. Po dwunastu latach został biskupem sufraganem krakowskim. Był najmłodszym biskupem w historii polskiego episkopatu, miał zaledwie 38 lat. Sześć lat później został arcybiskupem, a następnie kardynałem.
16 października 1978roku został wybrany na papieża. Jako 264 papież przyjął imię Jan Paweł II.

Recytator
Polsko! Wydałaś wielu mężnych synów, którzy oddali swoje życie za Twoją godność, wojowali orężnym mieczem, lecz jeden tylko na miejsce miecza postawił miłość.
To pielgrzym świata, rycerz w białej szacie – Papież Jan Paweł II.

Recytator
Jan Paweł II, papież z polskiej ziemi,
to polskie serce, ogromne i promienne,
by wielbić Boga z sercami bratnimi, Ewangelię Jezusa głosił Polsce wiernie.
W powiewie łaski Nieba dany Ziemi,
z polskiej wyrósł gleby,
jak mak czerwony na Monte Cassino,
wsparty ufnością Jasnogórskiej Pani
/szedł „w imię Boga, który jest”.
Jan Paweł II, Syn polskiej ziemi
Najwyższy Pasterz Bożej Owczarni
Pracą, modlitwą, słowami swymi
do Boga wszystkich ludzi przygarniał. (…)

Piosenka ( solistka )„Mój ląd”
Prezenter/ka
Charakterystycznym elementem pontyfikatu Jana Pawła II były podróże zagraniczne. Odbył ich 104, odwiedzając wszystkie zamieszkane kontynenty. W wielu miejscach, które odwiedził, nigdy przedtem nie postawił stopy żaden papież. Był m.in. pierwszym papieżem, który odwiedził Wielką Brytanię (od roku 1534 Kościół Anglii nie uznaje władzy zwierzchniej Stolicy Apostolskiej dlatego też żaden papież tam nie był z wizytą), jest też pierwszym w historii papieżem, który odwiedził Biały Dom oraz jest też pierwszym papieżem, który odwiedził Sejm RP. Jan Paweł II jako papież najwięcej razy odwiedził Polskę (9 razy), USA (7 razy), Francję (7 razy) oraz 9 razy spotykał się z młodzieżą na Światowych Dniach Młodzieży .

Prezenter/ka
W czasie Jego pontyfikatu odbywało się najwięcej w historii Kościoła uroczystości beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych, podczas których zostało ogłoszonych 1338 (tysiąc trzysta trzydziestu ośmiu ) błogosławionych i 482 czterystu osiemdziesięciu dwóch świętych.
Dla milionów ludzi , zwłaszcza dla nas Polaków pielgrzymki Jana Pawła II były najważniejszym elementem jego pontyfikatu. Z tego też powodu został on wkrótce potem nazwany: „papież-pielgrzym”. W trakcie wizyt papieża w ojczyźnie Polacy zawsze witali go z szeroko otwartymi ramionami. Godzinami stali zasłuchani w jego słowa, nie przeszkadzały im ani upał, ani ulewa. Zewsząd było słychać skandowanie: "Niech żyje papież", "Zostań z nami".

filmik (pielgrzymka do Polski i radosne okrzyki na powitanie "Niech żyje papież", "Zostań z nami")

Prezenter
Jan Paweł II jako papież służył ludziom najlepiej, jak umiał. Podejmował wiele trudnych i bolesnych tematów. Mówił o rzeczach najważniejszych: o Chrystusie, wierze, miłości , wolności i godności człowieka. W centrum jego zainteresowania zawsze był człowiek.
Ojciec Święty dużo czasu poświęcał dzieciom i młodzieży. Mówił do nich:
„Wy jesteście nadzieją nie tylko świata, ale przede wszystkim Kościoła,
a w szczególności papieża.”

„Wy jesteście solą dla ziemi i światłem dla świata”.

Prezenter/ka
Nie były mu obce losy dzieci na całym świecie. Próbował zaradzić wielorakim zagrożeniom, którym podlegają dzieci, a więc cierpieniu, nędzy, chorobom, niedożywieniu. Wiedział też, że dzieci bywają porzucane przez rodziców, skazywane na bezdomność, pozbawione są ciepła własnej rodziny.
Jak bardzo kochał dzieci, mogliśmy się wszyscy przekonać, gdy w grudniu 1994 roku otrzymaliśmy „List Ojca św. do dzieci w Roku Rodziny”.
Po raz pierwszy w dziejach kościoła papież napisał do dzieci całego świata.

Prezenter
„Bóg was miłuje, drogie dzieci!
……, życzę, abyście doznały w sposób szczególny miłości waszych rodziców, waszych braci i sióstr i całej rodziny. Niech ta miłość, właśnie dzięki wam, drodzy chłopcy i dziewczęta, rozszerzy się na wasze otoczenia i na cały świat”.

Recytator Ojcze święty my jesteśmy...
Ojcze święty my jesteśmy Twą nadzieją
Chociaż młodzi, zagubieni, pełni wad.
Lecz Twe polskie oczy do nas dziś się śmieją
I wskazują jak budować lepszy świat.

Ojcze święty, my będziemy zawsze z Tobą
Dzieci, młodzież, która bardzo kocha Cię.
Więc łączymy z Tobą się duchowo
I prosimy, abyś znów uśmiechnął się.

Prezenter/ka
Szczególne miejsce w sercu Papieża zajmowała młodzież.
To on w 1985 r. zainicjował tradycję Światowych Dni Młodzieży, które gromadziły i gromadzą rzesze młodych ludzi z całego świata.
Na zaproszenie Papieża do Wiednia, Częstochowy, Toronto czy Manili przybywały miliony młodych ludzi, chcących posłuchać nauki Jana Pawła II.
Ze spotkania Papieża z polską młodzieżą wiąże się pieśń” Barka.” ulubiona pieśń papieża Jana Pawła II.

„Barka” 1 zwrotka śpiewana wspólnie, a dalej wykorzystana jako podkład muzyczny.
……………………………………………………………………
Prezenter/ka
Ojciec Święty wiedział doskonale, czym biją nasze młode serca.
Pragnął , byśmy dobrze rozegrali naszą młodość, by nasz rozwój szedł w stronę pięknego człowieczeństwa, 14 czerwca 1999 roku w Łowiczu powiedział do młodzieży:
Prezenter
„Przykładajcie się do nauki z wielkim zapałem.
Uczcie się poznawać coraz to nowe przedmioty. Wiedza bowiem otwiera horyzonty i sprzyja duchowemu rozwojowi człowieka.
Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć.”

Prezenter/ka
Papież kierował do nas słowa trudne, stawiał przed nami wysokie wymagania, wytyczał cele. Jednak młodzież nie zniechęcała się. Trwała przy „swoim Papieżu”, był i jest dla wielu jedynym autorytetem. Cieszył się wielkim szacunkiem u młodych ludzi, którzy wydawałoby się – mogliby w dobie pop-kultury mieć innych idoli.
Tymczasem młodzież w osobie Papieża znalazła autorytet, człowieka, który zachowywał harmonię między tym, co głosił i tym, co czynił. Nigdy nie dbał o tani poklask . Sam od siebie wymagał i tego samego uczył innych. Pamiętamy Jego słowa, wypowiedziane w 1983r. na Jasnej Górze:
Prezenter
„Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”,

Prezenter/ka
Cztery lata później będąc na Westerplatte papież powiedział:
Prezenter
„ Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakie swoje „Westerplatte”. Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić.”

Recytator
Kiedyś Papież powiedział te słowa:
„Każdy z was znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte”.
I cała ludzkość była gotowa
Iść za głosem starszego Karola.
Niestety, nie wszyscy zrozumieli,
Nie wszyscy tego szukać chcieli.
Byli leniwi, a to trudu wymaga,
By znaleźć miejsce tak ważne dla Polaka.
Jan Paweł II dawał przykłady,
Jak zło dobrem zwyciężać mamy.
I choć Kochanego Papieża nie ma już z nami,
Nadal te słowa pamiętajmy i zło… dobrem…. zwyciężajmy…

Prezenterka
Był zwyczajnym dzieckiem i uczniem – jak my. Dorastał, pracował, tworzył. Przeżył koszmar wojny. Dzięki dążeniu do wzniosłych ideałów zaszedł tak daleko.
Osiągnął w życiu wiele, osiągnął więcej niż mógłby marzyć niejeden z nas.
Dla nas Ojciec Święty jest przykładem na to, że dzięki wytrwałości i uporowi w dążeniu do celu można zrealizować marzenia.

Recytator
Nie wiadomo, nie wiadomo wcale, Co w życiu Ciebie czeka .
I ty możesz wyrosnąć na Wielkiego Człowieka.
Może tak się w Twoim życiu stanie,
może z tobą tak się właśnie zdarzy,
że ty zrobisz, że ty to zdobędziesz o czym tylu ludzi marzy.
Słucham uważnie, bo to piękne słowa,
chciałbym, by spełniły się moje marzenia
I choć na razie do czynu nie dorosła głowa, to w sercu już czekam natchnienia.

Prezenter/ka
Papież zmarł 2 kwietnia 2005 r. w wieku 84 lat. Zgon nastąpił o 21. 37.
Na dwa dni przed śmiercią Jan Paweł II zawierzył Kościół i świat Bożemu Miłosierdziu. 1 maja 2011 r. papież Benedykt XVI beatyfikował ( ogłosił błogosławionym) papieża Jana Pawła II. 27 kwietnia 2014 r., w Rzymie Papież Franciszek dokonał kanonizacji papieża-Polaka odbyło się to w niedzielę Bożego Miłosierdzia, Cały proces kanonizacyjny trwale zaledwie 9 lat. To był najszybszy proces kanonizacyjny w historii Kościoła Katolickiego.

Prezenter/ka
W uroczystości kanonizacji w Watykanie uczestniczyło, 150 kardynałów i tysiąc biskupów z całego świata. Ponadto było obecnych 61 delegacji państwowych z 54 krajów, w tym 19 głów państw, 24 premierów i 23 ministrów oraz miliony wiernych z całego świata. Włoscy dziennikarze uroczystość tę określili „kanonizacją stulecia”, gdyż po raz pierwszy brało w niej udział dwóch papieży (obecny Franciszek i emerytowany Benedykt XVI. Jedna z telewizji w Portugalii dzień kanonizacji opisała jako „jeden z najważniejszych dni w historii Kościoła katolickiego.

Wokalistka - Santo subito
Recytator
Zwiastunie pokoju
Ojcze Święty- orędowniku pokoju na ziemi,
Pasterzu białych, czarnych i żółtych,
Tych co na wschodzie i na zachodzie,
Bierzesz w ramiona miłości wszystkich.
Tam gdzie staniesz na ziemi
Wiara, nadzieja i miłość.

A Ty stoisz pośrodku i zwiastujesz pokój.
U boku Czarnej Madonny orzesz świat,
I siejesz ziarno Bożej Miłości,
Łączysz rozdarte serca,
Otwierasz nieczułe sumienia,
Jednoczysz zabłąkane owce,
A wszystko to po to,
By człowiek dla człowieka był bratem.

Prezenter/ka ŚWIĘTY Jan Paweł II, to człowiek modlitwy, apostoł miłości, przebaczenia i Pielgrzym Pokoju. To człowiek, który przez cierpienie jeszcze bardziej jednoczył się z Chrystusem.
Uzbrójmy się w miłość jak On i głośmy ją w swoim otoczeniu: w domu, w szkole, na podwórku, w miejscu pracy. Kierujmy się miłością i pokojem . Niech będą drogowskazami naszego życia.
Prezenter/ka
„…w szczególny sposób powierzona zostaje Nam, młodym, misja głoszenia nadziei i budowania pokoju w świecie, który coraz bardziej potrzebuje wiarygodnych świadków i rzetelnych głosicieli. Uczmy się docierać do serc swoich rówieśników spragnionych prawdy i szczęścia oraz nieustannie - choć często nieświadomie - poszukujących Boga.”

Prezenter/ka
Postaramy się realizować w naszym życiu Twoje słowa Ojcze Święty.
Łączymy się z Tobą duchowo w piosence Rodziny Szkół Jana Pawła II do której należymy.
 
Piosenka: wspólny śpiew wszystkich występujących (na melodię Barki)
My Jana Pawła uczniowie słowa Ojca w czyn chcemy przemieniać


Scenariusz opracowała katechetka
Agata Samek
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.