AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

HANNA SKURCZYŃSKA, 2018-03-07
RUMIA

Język polski, Scenariusze

scenariusze lekcji-język polski

- n +

Scenariusz lekcji w klasie IV

TEMAT: Pochodzenie złocistego kamienia.

Cele lekcji:
Poznawcze:
• zapoznanie uczniów z zawartością fabularną legendy Janiny Soszyńskiej pt. „Zemsta Perkuna” ze zbioru pt. „ W krainie słonych wiatrów”
• znaczenie wyrazu bursztyn i sposoby jego wykorzystania w medycynie, rzemiośle artystycznym
Kształcące:
• doskonalenie techniki głośnego czytania poprzez właściwe akcentowanie wyrazów, intonację głosu i tempo mówienia
• doskonalenie techniki cichego czytania sprawdzające umiejętność czytania ze zrozumieniem
• kształcenie umiejętności wyodrębniania wydarzeń i układanie ich w odpowiedniej kolejności
• kształcenie umiejętności opowiadania treści legendy
• kształcenie umiejętności sprawnego posługiwania się „Słownikiem języka polskiego” i „Encyklopedią powszechną”
• kształcenie umiejętności pracy w grupie;
Wychowawcze:
• wdrażanie do aktywnego udziału w lekcji;
Metody i formy pracy:
• podająca
• oglądowa
• poszukująca
• praca grupowa
• praca indywidualna
Pomoce dydaktyczne:
• kserokopie z tekstem legendy pt. „Zemsta Perkuna”
• album – Janina Grabowska, Polski bursztyn, Wydawnictwo Interpress, Warszawa 1982
• rozsypanki zdaniowe w kopertach
• mapa Europy
• eksponaty z bursztynu
Literatura:
• Janina Soszyńska, W krainie słonych wiatrów. Podania, baśnie, legendy…, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1989, s.37-41
• Stanisław Skorupka, Mały słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1969, s.63
• Mała encyklopedia powszechna, pr. zbiorowa, PWN, Warszawa 1970, s. 140
Tok zajęć:
I. Nawiązanie do lekcji.
1.Powitanie uczniów.
2. Zapoznanie uczniów z celami i tematem lekcji.
N: Na dzisiejszej lekcji dowiecie się, skąd pochodzi bursztyn; źródłem naszej wiedzy na temat bursztynu będzie legenda „Zemsta Perkuna”. Dowiecie się również, jak bursztyn jest inaczej nazywany.
Zapiszcie temat w swoich zeszytach / nauczyciel zapisuje temat na tablicy/.
II. Część główna.
1.Rozmowa nauczyciela z uczniami:
N: Powiedzcie, czy wiecie, co to jest bursztyn?
U: Żółty kamień, kamień koloru złotego, można w nim zobaczyć różne zatopione rzeczy, zbiera się go na plaży, można z niego robić różne ozdoby, itp.
a/ N: Zobaczcie, jakie piękne przedmioty można zrobić z bursztynu /nauczyciel przedstawia uczniom zdjęcia w albumie oraz okazy przyniesione na lekcję/;
b/ N: Nauczyciel podczas oglądania przez uczniów albumu i bursztynowych okazów opowiada o historii bursztynu.
Np.: Najstarsze płytki bursztynowe znalezione zostały na Wysoczyźnie Leszczyńskiej. Datowane są na epokę paleolitu /40.000 – 10.000 rok p.n.e./ czyli koniec epoki lodowcowej.
Największe złoża bursztynu znajdują się w okolicach Zatoki Gdańskiej. Pokłady te zostały odkryte i wypłukane przez rzeki płynące pod lodowcem około miliona lat temu.
W starożytności wśród Egipcjan i Arabów bursztyn był bardzo modny, ale na obszarach południowo – wschodnich Morza Śródziemnego bursztynu nie było. Powstały więc drogi , tak zwane szlaki bursztynowe,
którymi wożono bursztyn. Było wiele szlaków; jeden z nich wiódł od wybrzeży Adriatyku przez dzisiejsze Węgry, Morawy, Kalisz do Bałtyku; drugi przy wschodniej granicy Europy, Morze Czarne, w górę Dniepru,
przez Dźwinę, Prypeć i Wisłę, aż nad bałtycki brzeg. /– nauczyciel pokazuje uczniom na mapie, którędy wiodły szlaki bursztynowe/
Bursztyn nazywany jest również „złotem północy”, ponieważ ma złoty kolor.
Bursztyn wykorzystywany jest w rzemiośle artystycznym; różne przedmioty możecie oglądnąć w albumie, a także okazy przyniesione na lekcję.
Na początku XIX wieku uznawano bursztyn za znakomity lek na reumatyzm, gorączkę, różnego rodzaju bóle i dolegliwości skórne. Obecnie z bursztynu wytwarza się maść bursztynową i kredki bursztynowe do warg.
2. Rozdanie uczniom kserokopii tekstu legendy i rozsypanki zdaniowej w kopertach.
N : Przeczytajcie legendę po cichu. Następnie ułóżcie zdania, które macie w kopertach w odpowiedniej kolejności.Plan wydarzeń:
1. Podpatrywanie rybaków.
2. Prośby boginek i czary Juraty.
3. Domysły rybaków.
4. Ofiara dziękczynna za udany połów.
5. Pieśń na cześć Juraty.
6. Pojawienie się Perkuna.
7. Wyznanie miłości.
8. Zemsta Perkuna.

3.Sprawdzenie poprawności wykonanego ćwiczenia.
U: Uczeń odczytuje swój plan, reszta klasy sprawdza /wklejenie planu do zeszytu/.
N: Na podstawie planu, który ułożyliście, opowiedzcie legendę własnymi słowami.
4. Podział klasy na grupy.
N: Poszukajcie w encyklopediach i słownikach wyrazu bursztyn, a swoje wyniki poszukiwań wpiszcie do zeszytu.
5. Odczytanie wiadomości wyszukanych w pomocach dydaktycznych – encyklopediach i słownikach.
a/ bursztyn – skamieniała żywica drzew iglastych dawniejszych epok geologicznych; jantar; /w: Mały słownik języka polskiego/
b/ bursztyn – jantar, kopalna żywica drzew iglastych z trzeciorzędu; barwa głównie żółta; niekiedy zawiera zatopione owady i szczątki roślin; występuje głównie u wybrzeży Morza Bałtyckiego; używany do wyrobu biżuterii, ozdób; /w: Mała encyklopedia powszechna/.
8.Ćwiczenia w głośnym czytaniu.
III. Podsumowanie lekcji.
1.Ocena aktywności /pracy/ uczniów na lekcji.
2.Sprawdzenie, czy uczniowie zapamiętali inne nazwy bursztynu
/jantar, złoto północy/.
3. Praca domowa - do wyboru:
• Narysuj ilustrację do legendy i naucz się ją pięknie opowiadać.
• Przygotuj się do konkursu pięknego czytania.


Scenariusz lekcji w klasie V

TEMAT: Historia Micy i jej rodzeństwa
Cele lekcji:
Poznawcze:
• zapoznanie uczniów z treścią legendy regionu – „O kaszubskich wiatrach” Janiny Soszyńskiej ze zbioru pt. „W krainie słonych wiatrów”;
Kształcące:
• doskonalenie umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem
• doskonalenie umiejętności opowiadania ustnego i pisemnego
• kształcenie umiejętności poprawnego wypowiadania się – poprawne budowanie zdań
• kształcenie umiejętności odnajdywania odpowiednich fragmentów w tekście
• bogacenie czynnego słownictwa uczniów w języku kaszubskim w zakresie życia codziennego
• wdrażanie do przestrzegania zasad interpunkcyjnych – zaznaczanie granicy zdania kropką i poprawnego stosowania przecinków w zdaniach złożonych
• wdrażanie do umiejętnego posługiwania się słownikiem ortograficznym;
Wychowawcze:
• doskonalenie umiejętności współpracy w grupie
• wdrażanie do samodzielnej pracy;
Metody i formy pracy:
• poszukująca
• podająca
• zajęć praktycznych
• praca grupowa
• praca indywidualna
• drama
Pomoce dydaktyczne:
• kserokopie treści legendy
• kserokopie zestawów pytań dla grup
• słowniki ortograficzne
Literatura:
• Janina Soszyńska, W krainie słonych wiatrów.Podania, baśnie i legendy…,Wydawnictwo Morkie, Gdańsk 1989
• Stanisław Jodłowski, Witold Taszycki, Zasady pisowni polskiej i interpunkcji ze słownikiem ortograficznym, Wydawnictwo Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1989

Tok zajęć:
I.Nawiązanie do lekcji.
1.Powitanie uczniów .
2.Zapoznanie uczniów z celami lekcji.
N: Na dzisiejszej lekcji będziecie w grupie odpowiadać na pytania związane z treścią legendy, wyszukiwać odpowiednie fragmenty do swoich wypowiedzi, a następnie sami napiszecie opowiadanie.
II. Część główna.
1.Rozmowa nauczyciela z uczniami.
N: Przypomnijcie, jakie znacie legendy ze zbioru pt. „W krainie słonych wiatrów”.
U: „Zemsta Perkuna” i „Oksywska legenda”.
N: Na dzisiejszej lekcji poznacie nową legendę pt. „O kaszubskich wiatrach” pochodzącą również z tego zbioru.
Zapiszcie temat do zeszytów.
2.Praca z tekstem – indywidualna. Nauczyciel rozdaje uczniom kserokopie legendy.
N: Przeczytajcie po cichu legendę, aby poznać jej treść.
3.Praca z tekstem – podział na grupy.
a/ Każda grupa otrzymuje ten sam zestaw pytań.
PYTANIA
I. Gdzie była położona wioska?
II. Jacy ludzie w niej mieszkali?
III. Kto był zmuszony wyruszyć w świat?
IV. Co im się przydarzyło?
V. Jak odmienił się los rodziny?
VI. Co stało się z rodzeństwem Micy?

N: Odpowiedzcie na pytania pisemnie, na brudno. Do każdej odpowiedzi przygotujcie fragment, aby uzasadnić swoje zdanie.
Następnie na podstawie odpowiedzi ułóżcie swoje opowiadanie.
U: Wybrany z grupy uczeń odczytuje propozycję zespołu.
N: Przepiszcie swoje opowiadania do zeszytów.
b/ N: Odszukajcie fragment, w którym jest mowa o kaszubskich wiatrach.
U: Uczniowie odczytują fragmenty.
N: Wyszukajcie w tekście określenia charakteryzujące wiatry.
4.Praca z tekstem – praca samodzielna.
Uczniowie piszą samodzielnie opowiadanie; w razie trudności korzystają ze słownika ortograficznego i pomocy nauczyciela.
N: Rozwińcie te opowiadania, uzupełniając treść o pozostałe wydarzenia tak, aby historia Micy była dokładna.
U: Uczniowie odczytują swoje prace – opowiadania.
5.Zgaduj – zgadula / elementy dramy /. Uczniowie przedstawiają kaszubskie wiatry przy pomocy gestów, a reszta klasy zgaduje, jaki to wiatr.
III. Podsumowanie lekcji.
W grupach przygotujcie dowolną scenkę z legendy pt. „O kaszubskich wiatrach”.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.