AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Natalia Wolanin, 2018-03-09
Brzozów

Język angielski, Konspekty

London for kids - elementy kultury.

- n +

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO
DATA: 19.02.2018r.
KLASA: IV f
NAUCZYCIEL: Natalia Wolanin
PODRĘCZNIK: English Class A1
TEMAT LEKCJI: London for kids – elementy kultury.
Londyn dla dzieci – elementy kultury.

CELE OGÓLNE:
- utrwalenie wcześniej poznanych nazw czynności – action verbs,
- poprawne używanie czasownika modalnego ‘can’,
- zdobycie informacji na temat Londynu i ciekawych miejsc w Londynie,
- usprawnianie umiejętności językowych z naciskiem na mówenie, słuchanie, czytanie (speaking skills, listening skills, reading skills),
- poprawne wykonywanie poleceń nauczyciela – classroom language.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Po zakończeniu lekcji uczeń: posiada następujące wiadomości i umiejętności:
- zna słownictwo z kategorii tematycznej ‘action verbs’,
- wie jakie kraje wchodzą w skład Wielkiej Brytanii,
- zna nazwy słynnych miejsc w Londynie,
- rozumie wypowiedzi – rozumie znaczenie poznanych czasowników wyrażających czynności adresowanych do ucznia-rozumie krótkie, proste polecenia w języku angielskim-reaguje na nie werbalnie; rozumie treść tekstu czytanego i słuchanego,
- tworzy wypowiedzi ustne – poprawnie używa konstrukcji ‘can’ i poznanych czasowników do opisywania umiejętności,
- przetwarza wypowiedzi – zapisuje i przekazuje ustnie informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego, wyszukuje informacje szczegółowe w tekście słuchanym i czytanym (dopasowywanie obrazków z fragmentami tekstu, wybór poprawnej odpowiedzi spośród kilku podanych, dopasowywanie osób do miejsc),
- tłumaczy tekst w języku angielskim na język polski,
- reaguje ustnie w prostych sytuacjach dnia codziennego – uczeń udziela odpowiedzi na pytania nauczyciela,
- współdziała w grupie – współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki, uczy się dobrego współzawodnictwa w zabawach, stosuje poznane formy grzecznościowe,
- stosuje strategie komunikacyjne – uczy się stosowania zasad spontanicznego i kulturalnego zachowania wobec innych rówieśników i dorosłych, domyśla się znaczeń nieznanych słów i zwrotów z kontekstu.

METODY PRACY: burza mózgów, m. komunikacyjna, m. ćwiczeniowa, zabawa dydaktyczna (puzzle), praca z książką.
FORMY PRACY: praca z całością klasy, praca indywidualna, praca w grupach.
POMOCE DYDAKTYCZNE: komputer, projektor i rzutnik, prezentacja multimedialna, podręcznik i ćwiczenia English Class A1, magnetofon i płyta CD, plakat Wielkiej Brytanii, puzzle, ćwiczenia dodatkowe przygotowane przez nauczyciela.

PRZEBIEG LEKCJI
1. Czynności organizacyjne (5 min)
- przywitanie uczniów i sprawdzenie obecności,
- sprawdzenie zadania domowego.
2. Rozgrzewka językowa (7 mim)
- zabawa komunikacyjna na start – N wskazuje każdego ucznia, aby powiedział słowo rozpoczynające się na literę ‘p’ w języku angielskim,
- przypomnienie i utrwalenie odmiany czasownika can/can’t – uczniowie chóralnie odmieniają ten czasownik przez osoby, a następnie N przedstawia na zdjęciu Marka (prezentacja multimedialna). N prezentuje na slajdach zdjęcia z poznanymi wcześniej czynnościami. Wskazani przez N uczniowie układają zdania, co potrafi, a czego nie potrafi robić Mark.
3. Prezentacja materiału (20 min)
- wprowadzenie tematu lekcji – N prezentuje informacje o Marku. Mark is from Great Britain and now he is in the capital city. N pyta uczniów co jest stolicą Wielkiej Brytanii. Jako podpowiedź N podaje na slajdzie wymieszane literki stolicy, uczniowie podają poprawną nazwę LONDON.
N infomuje uczniów, iż dzisiaj wybieramy się na wycieczkę do Marka do Londynu. N podaje temat lekcji Let’s go to London.
- Uczniowie zapisują zdanie London is the capital city of Great Britain. N wyjaśnia, iż Wielka Brytania ma 2 nazwy: Great Britain oraz The United Kingdom. N wyjaśnia jakie 4 kraje wchodzą w skład Wielkiej Brytanii za pomocą dużego plakatu. Wskazani uczniowie po kolei podchodzą do plakatu i przyklejają nazwy poszczególnych krajów w odpowiednich miejscach: England, Scotland, Wales, Northern Ireland.
Pozostali uczniowie otrzymują mapki Wielkiej Brytanii, na których podpisują poszczególne kraje Wielkiej Brytanii.
- Następnie nauczyciel pyta uczniów, gdzie jest położony Londyn Where is London? Wskazany uczeń przykleja nazwę stolicy na dużym plakacie. Pozostali uczniowie zaznaczają na swoich mapkach,
- N prosi uczniów, aby otworzyli podr. na str. 78 – uczniowie oglądają zdjęcia ze słynnymi miejscami w Londynie. Następnie uczniowie słuchają nagranie tekstu z zad.2 str. 78. Po wysłuchaniu, wybrani uczniowie czytają fragmenty w języku angielskim, łączą z odpowiednimi obrazkami oraz tłumaczą je na język polski,
- Uczniowie wykonują zad.3 na str. 79 – wybierają poprawne odpowiedzi spośród kilku podanych,
- N prezentuje nowe słówka z tekstu – uczniowie z pomocą N zapisują polskie tłumaczenie oraz głośno je wymawiają,
4. Aktywizacja i utrwalenie materiału (10 min)
- (opcjonalnie) Uczniowie wykonują zad.4 na str.79 – w trakcie słuchania dopasowują miejsca, w których są poszczególne osoby. N sprawdza odpowiedzi uczniów.
- N dzieli uczniów na 5 grup (uczniowie losują karteczki z numerkami). Każda grupa siada w innym miejscu. N rozdaje każdej grupie puzzle do ułożenia ze zdjęciami słynnych miejsc w Londynie. Po ułożeniu każda grupa wybiera opis miejsca na ułożonym zdjęciu. Każda grupa prezentuje swoje miejsce.
5. Zakończenie lekcji (3 min)
- Zadanie pracy domowej i jej objaśnienie – dopasować i wkleić do zeszytu zdjęcia słynnych miejsc w Londynie z ich opisem.
- Podsumowanie lekcji przez N i ocena lekcji przez uczniów.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.