AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Mateusz Wieczorek, 2018-03-15
Chełm

Język polski, Scenariusze

"Mała ojczyzna" - świat Mendla

- n +

Scenariusz zajęć języka polskiego

Klasa: 2 liceum/ 2, 3 technikum
Czas pracy: 45 minut


Temat: Ja i moja „mała ojczyzna” – budujemy portret psychologiczny bohatera noweli M. Konopnickiej pt. "Mendel Gdański".


CELE LEKCJI:


Uczeń:

a) zna nowelę M. Konopnickiej pt. "Mendel Gdański"
b) potrafi zebrać informacje o bohaterach utworu
c) potrafi przedstawić wartości, którymi kierował się w życiu stary Żyd
d) potrafi wyjaśnić, jak Mendel rozumiał i uzasadniał "swojskość", a jak będzie ją rozumiał po bolesnych wydarzeniach pogromu
e) ocenia postawę moralną tytułowego bohatera
f) wyszukuje w tekście fragmenty odnoszące się do:
- opisu miasta/ ulicy (przed i po dramatycznym wydarzeniu)
- cech fizycznych i osobowościowych Mendla
- postaw innych bohaterów noweli wobec Żyda (bohaterowie pozytywni i negatywni)
g) określa rolę narratora w utworze

REALIZOWANE TREŚCI Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji:
Uczeń:
a) odczytuje sens całego tekstu
b) rozpoznaje typ nadawcy i adresata tekstu
c) analizuje i definiuje znaczenia słów

2. Analiza i interpretacja tekstów kultury:
Uczeń:
a) prezentuje własne przeżycia wynikające z kontaktu z dziełem sztuki
b) określa problematykę utworu
c) dostrzega w czytanych utworach cechy charakterystyczne określonej epoki
d) wykorzystuje w interpretacji elementy znaczące dla odczytania sensu utworu (np. Słowa – klucze, wyznaczniki kompozycji)
e) dostrzega w świecie konflikty wartości (np. równości i wolności, sprawiedliwości i miłosierdzia) oraz rozumie źródła tych konfliktów


3. Tworzenie wypowiedzi:
Uczeń:
a) tworzy dłuższy tekst pisany lub mówiony
b) przygotowuje wypowiedź
c) tworzy samodzielną wypowiedź argumentacyjną według podstawowych zasad logiki i retoryki
d) publicznie wygłasza przygotowaną przez siebie wypowiedź, dbając o dźwiękową wyrazistość przekazu
e) opracowuje redakcyjnie własny tekst
f) wykonuje różne działania na tekście cudzym

FORMY PRACY:

a) praca zbiorowa
b) praca indywidualna
c) praca grupowa


METODY PRACY:

a) pogadanka
b) metoda tekstu przewodniego
c) heureza
d) burza mózgów
e) metoda ćwiczeniowa
f) metoda problemowa
g) mapa skojarzeń
h) rozmowa kierowana


ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

a) tekst literacki
b) tablica
c) kreda/ flamaster
d) zeszyt
e) tekst źródłowy: "Mendel Gdański", M. Konopnicka


PRZEBIEG ZAJĘĆ:

Część wstępna:

1. Czynności organizacyjne:
- przywitanie
- sprawdzenie listy obecności
2. Podanie (zapisanie na tablicy) tematu lekcji: Ja i moja "mała ojczyzna" – budujemy portret psychologiczny bohatera noweli M. Konopnickiej pt. "Mendel Gdański"

Część nawiązująca:

1. Uświadomienie celu lekcji
2. Przypomnienie najważniejszych informacji odnoszących się do NOWELI:
a) próba zdefiniowania gatunku literackiego (cechy gatunkowe)
b) wskazanie przykładów nowel i ich twórców
c) próba określenia celowości tekstów (m. in. uwrażliwienie czytelnika na niedolę dziecka, biedę, głód, choroby, zacofanie intelektualne; ukazanie niezrozumienia świata dziecka przez dorosłych)
d) próba zdefiniowania pojęcia: mała ojczyzna

Część właściwa:

1. Uczeń, w oparciu o tekst lektury, interpretuje tytuł utworu
2. Nauczyciel prosi Uczniów, by spróbowali zebrać informacje o Mendlu (odczytanie cytatów; zapisanie spostrzeżeń na tablicy i w zeszytach)
3. Uczeń próbuje odpowiedzieć na pytanie o źródło wiedzy na temat tytułowego bohatera noweli (wypowiedzi narratora, czyny bohatera)
4. Uczeń próbuje opisać wielki/ mały świat Żyda (przywołanie cytatów; zapis cech przestrzeni na tablicy i w zeszytach)
5. Uczeń próbuje wskazać wpływ otoczenia na życie Mendla (mapa skojarzeń; zapis na tablicy i w zeszytach):
ŚWIAT/ OJCZYZNA/ ULICA/ DOM/ POKÓJ :
a) dobro
b) spokój
c) miłość
d) ciepło
e) radość

6. Nauczyciel pyta Uczniów o przyczynę radykalnej zmiany Mendla, jego stosunku do świata, ludzi i ukochanego miejsca (podział na grupy – jedna omawia postawę bohaterów pozytywnych, a druga – negatywnych; oba zespoły, na potwierdzenie swoich przemyśleń, przywołują fragmenty lektury0; realizacja aspektu: "swojskość" - "obcość" (próba interpretacji kontrastowych zagadnień w odniesieniu do historii Mendla)
7. Uczeń konstruuje wypowiedź, wskazującą źródła „zburzenia” dotychczasowego porządku przestrzeni życiowej, duchowej tytułowego bohatera noweli
8. Uczeń opisuje „małą ojczyznę” Mendla po jej metamorfozie (mapa skojarzeń; zapis na tablicy i w zeszytach)
9. Uczeń, wspólnie z nauczycielem, próbuje określić rolę narratora w utworze i wskazać najważniejsze zagadnienia (problemy, tematy) ujęte w lekturze:
m. in.: a) asymilacja Żydów
b) nietolerancja
c) praca
d) budowanie własnej przestrzeni życiowej
e) godność
f) swojskość/ obcość
g) uczciwość
h) tradycja
i) prawda
j) miłość
10. Uczeń próbuje zinterpretować zakończenie utworu (odczytanie fragmentu tekstu; zapisanie spostrzeżeń w zeszytach)

Część końcowa:

1. Uczeń, wspólnie z nauczycielem, próbuje odpowiedzieć na pytanie: dlaczego Mendel jest postacią tragiczną?
2. Ćwiczenie pisemne:
Sformułuj w kilku zdaniach przesłanie noweli M. Konopnickiej pt. "Mendel Gdański"

3. Nauczyciel ocenia pracę Ucznia

4. Praca domowa:
Napisz felieton, którego tematem uczynisz dramatyczne wydarzenie z dzieła M. Konopnickiej.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.