AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Izabela Duży, 2018-05-14
Bojszowy

Język angielski, Konspekty

konspekt zajęć z elementami OK dla klasy 1 Bugs Team1

- n +

KONSPEKT ZAJĘĆ

Przedmiot: język angielski Klasa: Ia Liczba uczniów: 20

Temat zajęć: Powtarzamy materiał z rozdziału 4.

Cel lekcji:
- uczniowie powtarzają i utrwalają wiadomości zdobyte w rozdziale 4 – Animals

Cele sformułowane w języku ucznia:
- potrafisz nazwać wybrane dzikie zwierzęta,
- potrafisz nazwać wybrane czynności,
- potrafisz powiedzieć co umie robić dane zwierzę.

Nacobezu:
- potrafisz nazwać 8 dzikich zwierząt,
- potrafisz nazwać 6 czynności,
- potrafisz powiedzieć co umie robić wybrane zwierzę.

Treści:
słownictwo czynne: elephant, lion, monkey, hippo, giraffe, zebra, mouse, parrot, swim, fly, walk, run, climb, jum, zdania z użyciem czasownika “can” np: A lion can jump.

podstawa programowa:

X.1.Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych dotyczących jego samego i jego najbliższego otoczenia, umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów:
X.1.12) przyroda wokół mnie,
X.2.Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka:
X.2.1 reaguje na polecenia,
X.2.2)rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek i wierszyków, szczególnie gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami,
X.2.3)znajduje w wypowiedzi określone informacje.
X.3.Uczeń rozumie wyrazy oraz jedno- lub kilkuzdaniowe, bardzo proste wypowiedzi pisemne (np. historyjki obrazkowe z tekstem, opowiadania):
X.3.1)znajduje w wypowiedzi określone informacje.
W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń:
X.4.1)powtarza wyrazy i proste zdania,
X.4.2)tworzy bardzo proste i krótkie wypowiedzi według wzoru, np. nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je, nazywa czynności,
X.4.4)używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy.
X.6.W zakresie reagowania uczeń:
X.6.1)reaguje werbalnie i niewerbalnie na polecenia,
X.6.4)stosuje podstawowe zwroty grzecznościowe (np. wita się i żegna, dziękuje, prosi, przeprasza),
X.7.W zakresie przetwarzania tekstu uczeń nazywa w języku obcym nowożytnym np. osoby, zwierzęta, przedmioty, czynności – z najbliższego otoczenia oraz przedstawione w materiałach wizualnych i audiowizualnych.
X.10.Uczeń współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki.
X.11.Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym (np. ze słowników obrazkowych, książeczek), również za pomocą technologii informacyjno- -komunikacyjnych.

Powiązanie z wcześniejszą wiedzą:
Na poprzednich lekcjach wprowadzono słownictwo dotyczące dzikich zwierząt oraz ich umiejętności.

Metody nauczania: gra i zabawa dydaktyczna, powtarzanie chóralne (drills), karty (flashcards), metoda TPR (reagowanie całym ciałem).

Formy pracy:
zbiorowa, indywidualna, grupowa.

Niezbędne pomoce do przeprowadzenia lekcji:
• podręcznik Bugs Team 1 ,
• zeszyt ćwiczeń Bugs Team 1,
• odtwarzacz płyt CD,
• płyta CD 2 do kursu Bugs Team 1,
• karty obrazkowe,
• karty wyrazowe,
• kostka z czynnościami,
• duże karty: Yes/No
• małe karteczki kolorowe

Przebieg lekcji:
1.Powitanie – Nauczyciel wita uczniów „Hello” a następnie pyta o samopoczucie „How are you today?” na co uczniowie odpowiadają „Fine, thank you.” Następnie uczniowie pytają o samopoczucie nauczyciela.
2. Zapisanie tematu do dziennika. Sprawdzenie obecności.
3.Przedstawienie uczniom celów lekcji oraz nacobezu.
4.Warm – up- rozgrzewka. Uczniowie mają dwie minuty, aby w parach przypomnieć sobie nazwy 8 zwierząt i 6 czynności. Po tym czasie nauczyciel losuje parę która przedstawi zwierzęta, i drugą, która wymieni czynności.
5.Dopasowywanie wyrazów do ilustracji – uczniowie otrzymują karty wyrazowe i obrazkowe. Ich zadaniem jest znaleźć osobę z pasującą kartą wyrazową bądź obrazkową i przykleić parę kart do tablicy.
6.ćw. 1 str. 48 podr. – uczniowie otrzymują kolorowe karteczki do zapisywania zdobytych punktów (samoocena) a następnie słuchają nagrania, pokazują na palcach numer odpowiedzi z podręcznika i zapisują na karteczce jeden punkt za każdą prawidłową odpowiedź. Nauczyciel po zakończonym zadaniu sprawdza ile punktów zdobyli uczniowie.
7.ćw. 1 str. 45 zeszyt ćw. – uczniowie piszą po śladzie nazwy zwierząt i numerują obrazki. Po zakończonym zadaniu wymieniają się w parach ćwiczeniami i słuchając prawidłowych odpowiedzi podawanych przez nauczyciela oceniają pracę kolegi/koleżanki (ocena koleżeńska).
8.Nauczyciel podaje zdania, w których określa umiejętności zwierząt np. A parrot can climb. Jeśli zdanie jest prawdziwe uczniowie wykonują daną czynność, jeśli nie stoją na baczność.
9.Celem kolejnego ćwiczenia jest powieszenie wszystkich kart obrazkowych ze zwierzętami na tablicy. Wylosowani uczniowie parami podchodzą do tablicy. Jedna osoba losuje kartę ze zwierzątkiem, a druga rzuca kostką z czynnościami. Para wspólnie buduje zdanie z wylosowanych wyrazów np. A monkey can fly. Jeśli zdanie jest prawdziwe pozostali uczniowie podnoszą kciuk do góry, a uczeń z kartą zawiesza ją na tablicy. Jeśli nie, uczeń kartę odkłada spowrotem.
10.ćw. 3 str. 48 podr. – uczniowie słuchają nagrania i poprawiają błędne zdania
11.ćw. 2 str. 45 zeszyt ćw. – uczniowie łączą zwierzęta z ich cieniami. Następnie na zmianę mówią osobie z pary co dane zwierzę potrafi robić.
12.Zadanie domowe – ćw. 1 str. 47 zeszyt ćwiczeń.
13.Podsumowanie i ewaluacja lekcji. Nauczyciel rysuje linię na środku sali. Po jednej stronie kładzie zieloną kartę z napisem YES, a po drugiej czerwoną z napisem NO. Nauczyciel odczytuje pytania dotyczące umiejętności zdobytych podczas lekcji (skorelowane z nacobezu), a uczniowie odpowiadają na nie przechodząc na odpowiednią stronę. Następnie uczniowie ustawiają się w kole, a nauczyciel rzuca piłkę do wybranego ucznia i zadaje pytanie :Co ci się dzisiaj najbardziej podobało na lekcji? Uczeń odpowiada i rzuca piłkę do następnego.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.