AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

ewa grzesiak, 2018-05-14
Godziesze Małe

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego

- n +

1. § 7.2.1
Umiejętności organizacji
i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian.
1. Współpraca z opiekunem stażu:
 Zawarcie kontraktu z opiekunem stażu;
 Przygotowanie planu rozwoju zawodowego;
 Ustalenie terminów spotkań z opiekunem;
 Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu;
 Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacje;

2. Doskonalenie warsztatu pracy i metod pracy pedagogicznej:

 Udział w wewnątrzszkolnych i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego - szkoleniach, konferencjach oraz warsztatach metodycznych;
 Ukończenie kursu j. angielskiego i przystąpienie do egzaminu uprawniającego do nauczania języka angielskiego (FCE).
 Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania oraz zróżnicowanych form pracy z dzieckiem;
 Opracowanie pomocy dydaktycznych – karty pracy, gazetki, plakaty, ilustracje, gry dydaktyczne, pokazy multimedialne, itp.;

3. Wdrażanie ciekawych metod pracy z dziećmi.

 Realizacja własnej innowacji pedagogicznej „ŚPIEWAM, TAŃCZĘ, POZNAJĘ ŚWIAT Z ZUMBA® KIDS JR.”
 Realizacja innowacji pedagogicznej zatwierdzonej przez Kuratorium Oświaty „ Lubię Czytać” – zabawy sylabami według metody symultaniczno – sekwencyjnej prof. Jagody Cieszyńskiej;
 Stosowanie metody pedagogiki zabawy „ Klanza”;
 Stosowanie metody „Kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii – Edukacja przez ruch” Doroty Dziamskiej;
 Stosowanie metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicz.


4. Publikacje własnych prac:
 Publikacja scenariuszy zajęć;
 Opublikowanie planu rozwoju zawodowego.

5. Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców.

6. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej:
 Systematyczne prowadzenie dokumentacji przedszkolnej (dziennik zajęć);
 Sprawdzenie osiągnięć dzieci za pomocą arkusza obserwacji; oraz przeprowadzenia diagnozy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Analiza wyników i wdrażanie wniosków do dalszej pracy.

2. § 7.2.2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych dzieci, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców.

 Obserwacja;
 Zebrania z rodzicami;
 Zajęcia otwarte dla rodziców;
 Spotkania indywidualne z rodzicami.

2. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci

 Obserwacja dzieci w środowisku przedszkolnym;
 Rozmowy z dziećmi nt. ich zainteresowań;
 Organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy;
 Organizowanie spotkań z przedstawicielami ciekawych zawodów;
 Organizowanie wycieczek do pobliskich zakładów i miejsc pracy np.: apteki, na pocztę,
do sklepu itp.
 Organizowanie konkursów dla dzieci;

3. Uwzględnienie i praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 Realizacja zadań wynikających z rozporządzenia o pomocy psychologiczno- pedagogicznej;
 Obserwacja dzieci, stała kontrola postępów i trudności;
 Kierowanie dzieci wymagających opinii specjalistycznych badań i testów do poradni (dz. z trudnościami, dz. zdolne);
 Pedagogizacja rodziców podczas zebrań.

4. Nawiązanie współpracy z organizacjami wspomagającymi pracę przedszkola.

 Nawiązanie współpracy z:
Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, Komisariatem Policji w Opatówku, OSP
w Godzieszach Wielkich, Biblioteką Publiczną w Godzieszach Wielkich itp.

5. Współpraca z rodzicami.

 Spotkania grupowe i indywidualne z rodzicami;
 Udzielanie wskazówek do pracy z dzieckiem w środowisku domowym;
 Prowadzenie kącika informacyjnego dla rodziców w szatni – systematyczne zamieszczanie informacji dotyczących grupy;
 Zajęcia otwarte dla rodziców;
 Wspólne imprezy i akcje na rzecz dzieci;
 Udział rodziców w akcji „ Cała Polska czyta dzieciom”;
 Zachęcanie rodziców do prezentowania swoich zainteresowań i zawodów;

6. Promowanie placówki i praca na rzecz środowiska lokalnego.

 Promowanie przedszkola na stronie internetowej ;
 Udział w konkursach, festiwalach organizowanych przez inne przedszkola i różne instytucje;
 Udział w akcjach np. „Sprzątanie świata”, „Góra grosza”;
 Udział w ogólnopolskiej akcji „ Cała Polska czyta dzieciom”.1. Wykorzystanie komputera w pracy nauczyciela

 Zamieszczanie zdjęć na stronie internetowej przedszkola;
 Wykorzystanie technologii informacyjnej do opracowania dokumentacji nauczycielskiej: karty obserwacji, plany współpracy, plany pracy;
 Dokumentowanie przebiegu stażu;
 Przygotowanie pomocy dydaktycznych (obrazków, kart pracy, rebusów, ankiet, dyplomów, zaproszeń) itp.;
 Wykorzystywanie portali internetowych do zdobywania informacji i doskonalenia własnej pracy;
 Wymiana doświadczeń z nauczycielami poprzez przekazywanie informacji drogą internetową.

2. Wykorzystanie Internetu i komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego.

 Wykorzystanie Internetu, jako źródła wiedzy w poznawaniu i gromadzeniu wybranych przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli;
 Korzystanie ze stron MEN, awans-zawodowy.org, portaloswiatowy.pl, www.publikacje.edu.pl, www.wychowanieprzedszkolne.pl, www.edux.pl, itp.;
 Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela;
 Komunikowanie się za pomocą poczty elektronicznej z opiekunem stażu i innymi nauczycielami;
 Korzystanie z publikacji nauczycieli odbywających staż.


4. § 7.2.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki:

 Na różnego rodzaju formach doskonalenia;
 Samokształcenie – zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi z w/w dziedzin;
 Wymiana informacji i doświadczeń z innymi nauczycielami.

2. Zapoznanie się z opiniami i orzeczeniami dzieci wydanymi przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, a w szczególności z zaleceniami do pracy z tymi dziećmi, uwzględnienie ich w procesie dydaktycznym i wychowawczym.

3. Pedagogizacja rodziców, rozwiązywanie problemów w rozmowach indywidualnych.


4. Współpraca z psychologiem i logopedą, zatrudnionymi w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów dydaktyczno – wychowawczych.

5. Stosowanie na zajęciach zróżnicowanych metod i form pracy z dziećmi.
5. § 7.2.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w prawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
1. Analiza podstawowych aktów prawnych dotyczących pracy nauczyciela m.in.:
 Karta nauczyciela;
 Ustawa o systemie Oświaty;
 Rozporządzenia MEN;
 Przepisy BHP w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach;
 Przepisy dotyczące zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;
 Przepisy dotyczące organizacji wycieczek szkolnych.

2. Analiza dokumentacji przedszkolnej:
 Statut przedszkola;
 Roczne plany pracy;
 Regulaminy;
 Programy autorskie.

3. Praca w zespołach powoływanych w przedszkolu:
 Praca w zespole ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
 Praca w zespole ds. ewaluacji wewnętrznej.

4. Współpraca z psychologiem oraz pedagogiem szkolnym.

5. Aktywny udział w zebraniach Rady Pedagogicznej.

6. Współpraca z Radą Rodziców.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.