AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Dagmara Dymek, 2018-07-03
Strzegowo

Różne, Plany pracy

PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ

- n +

PLAN OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZY ŚWIETLICY SZKOLNEJ
W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Wrzesień
Blok tematyczny: Poznajmy się.
· Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Powitanie nowych członków świetlicy
· Zabawy integracyjne w grupie (poznajemy swoje imiona)
· Zapoznanie najmłodszych uczniów z nowym miejscem jakim jest świetlica

Poznajemy prawa i obowiązki ucznia świetlicy szkolnej.
· Co to są zasady? - próba definicji pojęcia. Ustalenie zasad bezpiecznego zachowania się w świetlicy (plakat).
· Regulamin świetlicy, dyżury i obowiązki uczniów świetlicy.
· Poznajemy obyczaje i tradycje naszej świetlicy.

Wakacyjne wspomnienia.
· Swobodne wypowiedzi uczniów na temat wakacji.
· Wakacyjne pamiątki,
· Malowanie pastelami lub farbami okolicy zapamiętanej z wakacji.
· Gry i zabawy na powietrzu.
· Praca z mapą.
Przestrzegamy zasad ruchu drogowego
· Przypominamy zasady bezpiecznego poruszania się pieszego na drodze.
· Jak bezpiecznie przejść przez jezdnię (prezentacja w terenie).
· Święto Patrona Szkoły św. Stanisława Kostki.
· Tworzymy kodeks pieszego.
· Pogadanka nt. bezpieczeństwa podczas wycieczek rowerowych.
· Znaki drogowe jakie spotykamy po drodze do szkoły-rozmowa.

Pożegnanie lata.
· Moje letnie przygody, luźne wypowiedzi uczniów na temat minionego lata
· Malowanie farbami, kredkami scenki z minionego lata,

Przeciwdziałanie agresji
· Uczymy się żyć w przyjaźni. Jaki powinien być prawdziwy przyjaciel?
· Wyrażanie i nazywanie agresywnych odczuć. Pogadanka na temat „Kiedy jestem zdenerwowany uspokajam się dzięki…”
· Opanowanie i przezwyciężanie złości poprzez ćwiczenia „Kartki złości”.
· Dlaczego warto być miłym? – burza mózgów.
· Uczymy się na błędach Czerwonego Kapturka-przypomnienie treści bajki, rozmowa kierowana na temat zagrożeń czekających na dzieci.

Październik

Zwierzęta wokół nas.
· Wspólna rozmowa na temat zwierząt żyjących w naszej okolicy w lasach i na polach. Rozpoznawanie różnych gatunków ssaków,
· Zwierzęta hodowlane w gospodarstwach,
· Gry i zabawy dramowe; odgłosy zwierząt

Jesienne zmiany w przyrodzie.
· Pogadanka na temat właściwego zachowania się podczas wycieczek i zajęć w terenie.
· Poznajemy i zbieramy liście do szkolnego atlasu liści.
· Pospolite drzewa liściaste, iglaste.
· Rozpoznawanie jesiennych liści, określanie kształty, koloru.
· Wykonanie kompozycji ”jesiennej postaci” – naklejanie liści na dużym kartonie.
· Wykonanie jesiennych bukietów z liści, traw, jarzębiny.
· Co daje nam las? - rozmowa z dziećmi na temat darów lasu, w tym grzybów jadalnych i trujących.

Dzień Edukacji Narodowej.
· Rozmowa uczniów z nauczycielem na temat jego pracy.
· Przypomnienie o formach grzecznościowych i wielkich literach przy pisaniu życzeń.

Jesienne prace w ogrodzie
· Swobodne wypowiedzi uczniów na temat prac wykonywanych jesienią w ogrodzie,
· Rozmowa na temat związków przyczynowo-skutkowych między pracą ogrodnika, rolnika jesienią a plonami w następnym roku,
· Jesienna pogoda. Wypowiedzi uczniów na temat pogody.
· Jesienne skarby. Wspólna rozmowa na temat skarbów z sadu i ogrodu, parku.
· Wiersze o tematyce jesiennej. Słuchanie czytanego przez nauczyciela wiersza „Pomidor” J.Brzechwy. Wspólne zabawy dramowe „odgadnij jakim jestem warzywem”.

Listopad
Czcimy tych, którzy odeszli.
· Listopad miesiącem pamięci o zmarłych.
· Nauka poprawnego zachowania się w miejscach pamięci.
· Obrzędy Halloween w Polsce i na świecie. Praca plastyczna: rysowanie wesołych dyń duszków, czarownic.
· Wysłuchanie opowieści pt.:”Zaduszek”.


W zdrowym ciele zdrowy duch.
· Pamiętamy o zdrowym odżywianiu się jesienią.
· Witaminy z owoców i warzyw.
· Sposoby przechowywania owoców i warzyw.
· Głośne czytanie przepisów na surówki z owoców i warzyw.
· Wspólna rozmowa nt. jaki wpływ ma pogoda na ubiór i zdrowie.Świetlicowe przyjaźnie.
· Swobodne wypowiedzi uczniów o swoich przyjaciołach.
· Praca plastyczna mój przyjaciel.
· Co to jest pomoc koleżeńska? Dyskusja o cechach prawdziwego kolegi/koleżanki.
· Cześć ludziom , którzy oddali życie dla Ojczyzny.Narodowe Święto Niepodległości.
· Opowiadanie nauczyciela o historii Polski połączone z oglądaniem ilustracji, albumów.
· Przedstawienie postaci marszałka J. Piłsudskiego.
· Znaczenie symboli narodowych: hymnu, godła, flagi.
· Poznanie legendy o powstaniu państwa polskiego.Ptasie odloty.
· Żegnamy odlatujące ptaki. Układanie i rozwiązywanie krzyżówek o ptakach.
· Głośne czytanie informacji o wybranym ptaku z encyklopedii.
· Rozpoznawanie ptaków i ich nazw.
· Wspólna rozmowa na temat: Dlaczego ptaki odlatują od nas na zimę?
· Oglądanie książek o ptakach, albumów.
· Wykonanie papierowej składanki ptaka.
· W jaki sposób pomagamy ptakom, które zimują w kraju? - pogadanka.

Katarzynki i Andrzejki.
· Andrzejki i Katarzynki-podobieństwa i różnice.
· Czytanie ciekawostek związanych z Andrzejkami i Katarzynkami.
· Przygotowanie akcesoriów potrzebnych do wróżb. Dekoracja Sali. Zabawa Andrzejkowa.Grudzień

Otrzymujemy i dajemy prezenty.
· Legenda o św. Mikołaju. Poznajemy tradycje I zwyczaje mikołajkowe.
· Pisanie listu do Świętego Mikołaja z prośbą o prezenty.
· Adresowanie koperty. Krótkie wypowiedzi na temat drogi listu od nadawcy do adresata.
· Portret Świętego Mikołaja- praca plastyczna.
· Nauka pakowania prezentu w ozdobny papier.


Przygotowujemy się do świąt.
· Wykonywanie ozdób choinkowych, np. łańcuchy, serduszka.
· Słuchanie opowiadania nauczyciela o symbolach Bożego Narodzenia.
· Słuchanie, nauka i śpiewanie kolęd.
· Wspólna rozmowa nt. przygotowania potraw i elementów dekoracyjnych do nakrycia stołu.
· Swobodne wypowiedzi nt. przygotowań do Wigilii.
· Wypowiedzi dzieci o tym, czego życzymy bliskim.
· Pisanie na kartce życzeń skierowanych do siebie w formie dobrego uczynku, poprawy.

Poznajemy zwyczaje świąteczne i noworoczne.
· Swobodne wypowiedzi uczniów na temat szopek urządzanych w kościołach.
· Omówienie ilustracji przedstawiającej szopki.


Styczeń

Witamy Rok 2015
· “Jak to będzie w Nowym Roku” wiersz H.Zielińskiej. Redagowanie postanowień noworocznych.
· Swobodne wypowiedzi nt. jak witaliśmy Nowy Rok.
· Zabawy zimowe na śniegu.
· Jak zaplanować bal karnawałowy- wspólna rozmowa.
· Konkurs „Pomysł na najciekawszy strój karnawałowy i jego wykonanie”.


Bezpiecznie na śniegu i lodzie
· Swobodne wypowiedzi dzieci dotyczące zabaw i gier zimowych.
· Rozmowa na temat sportów zimowych, olimpiad.
· Gry i zabawy dramowe „odgadnij dyscyplinę sportu”.
· Zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo zabaw zimowych.
· Niebezpieczeństwo zabaw w pobliżu jezdni. Droga hamowania pojazdów- doświadczenie z użyciem zabawek.

Zima, Zima…
· Obserwacja otoczenia wokół szkoły, rozmowa o tym jak rośliny i zwierzęta przygotowują się do zimy.
· Zabawy ruchowe na boisku.
· Zapoznanie ze sposobem przetrwania zimy przez ptaki owady i ssaki.
· Malowanie zimowych drzew różnymi technikami, np. mokre w mokrym, malowanie pastą, świecą. Barwy zimne.
· Giełda pomysłów nt. „Oszczędny las”. Rozpoznawanie szyszek, ustalanie z jakich drzew pochodzą.
· Ćwiczenia ruchowe i naśladowanie kołysania się drzew, pracy drwali, łamania się gałęzi.
· Rysunek kredką „Dokarmiamy ptaki”.


Luty

Tropimy ślady na śniegu
· Tropienie i rozpoznawanie śladów zostawionych przez kolegów.
· Analiza kształtu śladów zwierząt na podstawie ilustracji, rozpoznawanie zwierząt po śladach innych niż tropy, np. ptasie pióra.
· Praca plastyczna: „fantastyczne zwierzaki i ich ślady”.
· Układanie i rozwiązywanie rebusów i krzyżówek o tematyce zimowej.

Dokarmiamy zwierzęta zimą
· Rozmowa nt. sposobu dokarmiania zwierząt zimą.
· Pogadanka – jak należy się zachować na zajęciach terenowych.
· Praca plastyczna „Zwierzęta zimą”.


Poznajemy kraje wiecznego śniegu i lodu.
· Eskimosi – mieszkańcy Arktyki – odnalezienie Arktyki na globusie, wypisanie informacji kojarzących się z Eskimosami. Rozwiązywanie krzyżówki tematycznej.
· Poszukiwanie informacji o zwierzętach polarnych w czasopismach dziecięcych.
· Słuchanie fragmentu lektury „Zaczarowana zagroda”, Wypowiedzi dzieci o pingwinach.


Marzec

Pory dnia i roku
· Rozmowa nt. dobowego ruchu Ziemi: dzień, noc.
· Praca z globusem.
· Uświadomienie dzieciom, w jaki sposób rozwój cywilizacji i lekkomyślność zagraża ziemi.
· Swobodne wypowiedzi nt. zmiany pogody w ciągu roku. Zjawiska jakie obserwujemy przy tych zmianach.
· Warunki życia roślin i zwierząt w różnych porach roku.


Święto wszystkich kobiet.
· Poznanie wierszy tematycznych D. Gellnerowej „W święto kobiet”, J. Kerna „Wiersz na dzień kobiet”. Rozmowa nt. „Dlaczego obchodzimy to święto?”
· Zawody wykonywane przez kobiety.
· Sylwetki sławnych kobiet – dopasowanie nazwisk do imion.
· Kto jest dżentelmenom, a kto damą – zasady dobrego zachowania wobec kobiety.
· Czytanie ze zrozumieniem ze „Świerszczyka”


Powitanie wiosny
· Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie.
· Swobodne wypowiedzi nt. zwiastunów wiosny.
· Układanie haseł witających wiosnę.
· Rozmowa na temat wiosennych kwiatów i ich ochronie.
· Nowalijki – pierwsze wiosenne warzywa. Jakie są ich wartości odżywcze? Wspólne układanie krzyżówek o nowalijkach.
· Rozmowa o zwyczaju topienia Marzanny – znaczenie tego obrzędu. Kolorowanie obrazka. Utrwalenie piosenki „Idzie wiosna”.


Moja miejscowość – Strzegowo.
· Zapoznanie z zabytkami Strzegowa na podstawie fotografii i starych zdjęć.
· Praca w zespołach – przedstawiamy naszą gminę innym – reklama Strzegowa. Wykonanie plakatu reklamowego – technika dowolna.
· Rozwiązywanie krzyżówki dotyczącej Strzegowa. Wykonanie godła naszej gminy.
· „Prima Aprilis – wesołe żarty”.
· Rozwiązywanie rebusów pod kierunkiem nauczyciela na temat „Jakie to drzewa?”. Układanie zdań z poznanymi wyrazami.
· Jakie zwierzęta ukryły się w słowach? – rebusy.

Malujemy pisanki.
· Święta tuż, tuż... tradycje świąteczne w naszym regionie , kraju I na świeie.
· Swobodne, wynikające z doświadczeń dzieci wypowiedzi nt. zwyczajów wielkanocnych.
· Malowanie pisanek.
· Ustne wypowiedzi opisujące własną pisankę marzeń.
· Rozmowa na temat zwyczajów wielkanocnych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na śmigus – dyngus.
· Własne doświadczenia związane z tym świętem – rozmowa.

Kwiecień

Wiosenne prace.
· Swobodne wypowiedzi uczniów o wiosennych pracach w ogródku.
· Rozmowa z dziećmi o wyglądzie najbliższej okolicy .
· Wiosna – kolorowa pora roku – określanie cech charakterystycznych, mapa roślin chronionych.

Światowy Dzień Ziemi.
· Swobodna rozmowa dotycząca ochrony Ziemi.
· Jak mogę pomóc Ziemi? – swobodne wypowiedzi.
· Zapoznanie z fundacjami i klubami pomocy: Przyjaciele Ziemi, Pokojowy Ruch „Zielonych”. Praca z przygotowanymi materiałami.
· Mali ekolodzy – formułowanie zasad postępowania przyjaciela Ziemi na podstawie tekstu W.Szydłowskiej “Zawiniła butelka”.


Książka nasz przyjaciel.
· Jak zachęcić innych do czytania książek- rozmowa.
· Moja ulubiona bajka, baśń, wiersz, uczniowie prezentują swoje ulubione książki.
· Rozmowa nt. Zachowania się w bibliotece, poszanowania wypożyczonych książek.
· Czytanie wybranego opowiadania z podziałem na role.
· Wykonanie ilustracji do czytanego opowiadania.
· Piszemy własne opowiadanie, bajkę, wiersz. Odczytanie najciekawszych prac.
· Opowiadamy i czytamy baśnie.


Maj

Majowe święta.
· Oglądanie materiałów związanych z Konstytucją 3 Maja, np. reprodukcji obrazu Jana Matejki „Konstytucja 3 maja.
· Opowiadanie nauczyciela o Konstytucji i czasach w których powstała.
· Nasze symbole narodowe – godło i flaga. Wykonanie płaskorzeźby godła – wyklejanie plasteliną. Dekoracja korytarza.
· Gołąb – symbol pokoju. Odrysowanie od szablonu, wycięcie i łączenie elementów ptaka. Słuchanie piosenek patriotycznych.

Wiosenna pogoda.
· Wypowiedzi uczniów na temat pogody i zmian w przyrodzie w maju.
· Majowe kwiaty. Poznajemy nazwy kwiatów i roślin zielonych w naszej okolicy.
· Praca plastyczna „Polne kwiatki”.
· Poznajemy różne gatunki chwastów.
· Wzajemne prezentowanie chwastów zebranych w drodze do szkoły.
· Próba nazwania roślin na podstawie własnych wiadomości.
· Swobodne wypowiedzi o przyczynach i sposobach zwalczania chwastów, praca na szkolnym klombie.
· Czy zioła to chwasty? – wspólne wyjaśnienie, kiedy roślina zielona może być uznana za szkodliwy chwast.


Moja rodzina
· Wypowiedzi uczniów na temat swojej rodziny.
· Przytaczanie rodzinnych anegdot.
· Prezentowanie przyniesionych zdjęć i pamiątek rodzinnych.
· Praca plastyczno – literacka; wykonanie kartki z rodzinnego albumu.
· Zabawa pantomimiczna: „Czyj to portret”.Moja mama, mój tata.
· Swobodne wypowiedzi dzieci na temat swojej mamy.
· Układanie i zapisywanie krótkiego opisu wyglądu zewnętrznego mamy i taty.
· Moi rodzice – praca plastyczna.


Nasze zdrowie
· Sprawdzamy swoją aktywność fizyczną, zajęcia na boisku szkolnym.
· Swobodna rozmowa o tym, co jest niezbędne aby być zdrowym i sprawnym: sport, higiena osobista, zdrowe odżywianie.
· Zabawy ruchowe, które lubimy – rozmowa. Praca plastyczna – „Mój ulubiony sport na świeżym powietrzu”.
· Czy codziennie ćwiczę? Czy jestem aktywny na zajęciach wf?
· Próba zastanowienia się, refleksja: czy mam kondycję?


Czerwiec

Dzień dziecka. Poznajemy prawa dziecka.
· Wspólne oglądanie zdjęć przedstawiających charakterystyczne typy mieszkańców różnych części świata.
· Praca z mapą. Odnajdywanie na mapie świata regionów, które zamieszkują poznani na fotografii ludzie.
· Próba odpowiedzi na pytanie: co łączy, a co różni dzieci na całym świecie?
· Uważne, wyraziste odczytanie Praw Dziecka i dokładne ich omówienie, wyjaśnienie.
· Zapoznanie dzieci z jedynym odznaczeniem nadawanym dorosłym przez dzieci.
· Order Uśmiechu.
· Projektujemy własny order i nadajemy mu nazwę.
· Każdy z nas ma swoje prawa – spotkanie z panią pedagog.

Poznajemy bohaterów “Dawno temu w trawie”.
· Poznajemy zwyczaje owadów.
· W gromadzie siła.( zajęcia promujące wartości moralne)
· Owady z materiałów przyrodniczych.
· Liszka czy pliszka – zajęcia umuzykalniające
· Cyrk owadów – zabawa animacyjna.

Lato, lato…
· Rozwiązywanie i układanie zagadek i rebusów związanych z nadchodzącym latem.
· Mój przepis na lato – pisemna praca w grupach.
· Przypominamy letnie i wakacyjne piosenki.
· Swobodne wypowiedzi na temat lata i bezpiecznego sposobu spędzania wolnego czasu.
· Praca plastyczna pt. „Lato”
· Praca z mapą Polski, przewodnikami turystycznymi – szukamy odpowiedniego miejsca na wakacje.
· Jestem bezpieczny podczas zabawy - niebezpieczne sytuacje podczas zabawy na podwórku, na ulicy -pogadanka.
Dagmara Dymek
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.