AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Katarzyna Jarząb, 2018-07-03
Ostrów Wielkopolski

Plastyka, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.

- n +


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA STAŻYSTY
Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr sztuki Katarzyna Jarząb
Nazwa szkoły: Zespół Szkół Nr 9 ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24, 62-800 Kalisz
Stanowisko: nauczyciel plastyki
Data rozpoczęcia stażu: 04.09.2017
Długość stażu: 9 miesięcy
Opiekun stażu: mgr Aneta Wawrzyniak


Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Cele szczegółowe:
• poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły,
• poznanie przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły,
• poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i zasad jej prowadzenia
• poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć,
• uczestniczenie jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym,
• prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły i omawianie ich przebiegu,
• uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego: wewnątrzszkolnych, pozaszkolnych oraz samokształcenie,
• wspieranie aktywności twórczej dzieci,
• pogłębianie współpracy z rodzicami.PLAN DZIAŁANIA

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły
(§6 ust.2 pkt 1)

Lp.
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
TERMIN
1.
Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego.
Analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (Rozporządzenie MEN z 1.03.2013 w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego nauczycieli) oraz śledzenie informacji w internecie i prasie poświęconej oświacie.
Napisanie planu rozwoju zawodowego
Wrzesień 2017r.
2.
Zapoznanie się z oświatowymi aktami prawnymi tj. ustawa o systemie oświaty, Karta Nauczyciela, Rozporządzenia MEN
Analiza dokumentacji.
Notatki własne.
Wrzesień/ październik 2017r.
3.
Poznanie organizacji i zasad funkcjonowania szkoły oraz obowiązującej dokumentacji.
Zapoznanie się z następującą dokumentacją:
- Statut Szkoły
-Program Wychowawczo-Profilaktyczny
- Koncepcja pracy szkoły
-Regulamin pracy
- inne wewnętrzne regulaminy
.

Notatki własne z analizy dokumentacji.
Wrzesień 2017r. – maj 2018r.
4.
Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole.
Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej (dziennik elektroniczny, dziennik nauczania indywidualnego)
Prawidłowo prowadzona dokumentacja.
Wrzesień 2017r. oraz na bieżąco
5.
Zapoznanie z tygodniowym rozkładem zajęć, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami.
Obserwacja, udział w spotkaniach rady pedagogicznej.
Prawidłowa organizacja własnych zajęć, udział w lekcjach i spotkaniach.
Wrzesień 2017r.
6.
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
Zawarcie kontraktu pomiędzy stażystą a opiekunem stażu w celu określenia zakresu obowiązków obu stron. Pomoc w napisaniu planu rozwoju, opracowanie harmonogramu obserwacji zajęć oraz zajęć prowadzonych przez nauczyciela stażystę obserwowanych przez opiekuna stażu
Plan rozwoju zawodowego, harmonogram obserwacji.
Kontrakt
Wrzesień 2017r.
7.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
Gromadzenie dokumentów, działań, scenariuszy, konspektów lekcji.
Analiza własnych działań i ocena ich skuteczności.
Wspomniane uprzednio dokumenty
Cały okres stażu
8.
Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Wnioski, autorefleksja, analiza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego.
Sprawozdanie z realizacji stażu.
Maj 2018r.
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły
(§6 ust.2 pkt 2)
Lp.
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
TERMIN
1.
Opracowanie i wdrożenie rozkładów materiałów i planów nauczania.
Opracowanie i realizowanie rozkładów materiału i planów nauczania na r.szk. 2017/2018
Rozkłady materiału i plany wynikowe z plastyki
Wrzesień 2017 oraz cały okres stażu
2.
Ocena własnych umiejętności.
Autorefleksja, samoocena, dokumentacja efektów własnej pracy.
Arkusze obserwacji lekcji.
Notatki własne, wnioski, refleksje.
Na bieżąco.
3.
Rozwijanie umiejętności interpersonalnych.
Współpraca z innymi nauczycielami, pedagogiem szkolnym, wymiana spostrzeżeń i doświadczeń.
Kontakty interpersonalne, rozmowy, wymiana poglądów.
Cały okres stażu
4.
Wspomaganie aktywności twórczej dzieci.
Udział dzieci w konkursach i turniejach plastycznych dla klas IV i VII szkoły podstawowej oraz III gimnazjum.
Zapoznanie się z literaturą opisującą nowatorskie metody aktywizacji uczniów
Udział uczniów w konkursach i turniejach.
Doświadczenie w pracy z wykorzystaniem nowych metod aktywizacji ucznia.
Na bieżąco.
5.
Rozwijanie i doskonalenie własnego warsztatu pracy.
Zdobywanie, ale także tworzenie własnych pomocy dydaktycznych. Przygotowywanie materiałów uatrakcyjniających prowadzone zajęcia oraz dbanie o estetykę i funkcjonalność sali lekcyjnej.
Czytanie literatury fachowej, artykułów i stron internetowych poświęconych danej tematyce.
Dekorowanie szkoły, wykonywanie scenografii na imprezy i uroczystości szkolne.

Pomoce dydaktyczne, gazetki ścienne, wystawki prac, notatki własne.
Cały okres stażu
6.


Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym.
Udział w pracach zespołu przedmiotowego, w różnych formach doskonalenia zawodowego – kursach, szkoleniach, warsztatach.

Zaświadczenia o ukończeniu danej formy doskonalenia.
Notatki własne.
Cały okres stażu
7.
Doskonalenie multimedialnych technik pracy.
Opublikowanie w internecie planu rozwoju zawodowego, przygotowanie dokumentacji stażu w formie komputerowej. Wykonywanie zaproszeń i dyplomów dla dzieci, konstruowanie tekstów, kart pracy dla uczniów.
Scenariusze, pomoce naukowe, karty pracy.
Na bieżąco.
Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów
(§6 ust.2 pkt 3)

Lp.
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
TERMIN
1.
Nawiązanie współpracy z wychowawcami i nauczycielami.
Rozmowy z wychowawcami i nauczycielami dotyczące zaistniałych problemów wychowawczych.
Umiejętność korzystania z rad w sytuacjach problematycznych.
Cały okres stażu
2.
Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów
Bieżąca obserwacja uczniów, indywidualne rozmowy, diagnoza potrzeb i umiejętności uczniów, współpraca z rodzicami.
Arkusze obserwacji, diagnozy.
Na bieżąco.
3.
Organizacja imprez i uroczystości okolicznościowych.
Organizowanie i współorganizowanie okolicznościowych uroczystości i imprez szkolnych, udział w szkolnych wycieczkach, przygotowywanie uczniów do konkursów i turniejów.
Zapisy w dziennikach, dokumentacja imprez.
Na bieżąco.Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
(§6 ust.2 pkt 4)


Lp.
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
TERMIN
1.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela.
Obserwacja według wcześniej opracowanych narzędzi (arkusze obserwacji lekcji),omówienie i zapisanie jej wyników.
Arkusze obserwacji lekcji

Na bieżąco raz w miesiącu.
2.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, dyrektora szkoły lub innego nauczyciela.
Opracowanie scenariusza zajęć, konsultacja, analiza.
Scenariusze zajęć, arkusze obserwacji.
Na bieżąco raz w miesiącu.
3.
Analiza i samoocena własnych działań.
Analiza własnych lekcji, notatek i rozmów pohospitacyjnych.
Udoskonalenie prowadzonych zajęć.
Cały okres stażu.
4.
Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego.
Samoocena.
Ewaluacja zajęć.
Teczka stażysty
Sprawozdanie z okresu stażu.
Maj 2018

Plan ma formę otwartą z możliwością nanoszenia zmian.


Podstawa prawna
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r., poz. 191, z późn. zm.)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013r. poz. 393, z późn.zm.……………………………………… ………………………………………
miejscowość, data podpis

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.