AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Anna Wawrzyniak, 2018-07-05
Żelazków

Język niemiecki, Scenariusze

lekcja otwarta z języka niemieckiego, kl. 3 gimnazjum

- n +

Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Anna …………………………
Przedmiot (zajęcia edukacyjne): Język niemiecki
Data: 15.10.2013r. Klasa: III a d
Temat:
Steh auf, wenn du am Boden bist! – Hörverstehen.
Wstań, kiedy jesteś na dnie! – rozumienie tekstu słuchanego

Ogólna charakterystyka klasy:
• łatwość w ogólnym rozumieniu poleceń w języku niemieckim;
• łatwość w wypowiadaniu się w j. niemieckim,
• trudność w poprawnym konstruowaniu wypowiedzi ustnych;
Obudowa dydaktyczna przedmiotu:
Realizowany program:
Program nauczania języka niemieckiego w gimnazjum. Kurs podstawowy dla początkujących.
Autor: Paweł Piszczatowski
Wydawnictwo: WSiP

Treści nauczania wynikające z podstawy programowej:
• Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację po-zostałych wymagań ogólnych.
• Uczeń rozumie ze słuchu:
 reaguje na polecenia
 określa główną myśl tekstu
 znajduje w tekście określone informacje.
• Uczeń tworzy krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne.
 opowiada o wydarzeniach życia codziennego
 przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości
 wyraża swoje opinie i uczucia
• Uczeń wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem
• Uczeń reaguje ustnie w sposób zrozumiały w typowych sytuacjach.
• Uczeń przetwarza tekst ustnie.
• Uczeń współdziała w grupie, np. w grze z podziałem na role.
• Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kon¬-te¬kstu, rozumienie tekstu zawierającego nieznane słowa i zwroty) i strategie kompensacyjne (np. zastąpienie innym wyrazem, opis, środki niewerbalne) w przy¬pa-dku, gdy nie zna lub nie pamięta wyrazu.

Powiązanie z wcześniejszą wiedzą.
• Uczniowie znają słownictwo dotyczące uczuć i emocji. Znają strukturę czasu prze-szłego Perfekt oraz trybu rozkazującego.

Cele lekcji (spójne z podstawą programową):
• utrwalenie słownictwa związanego z uczuciami i emocjami,
• kształtowanie umiejętności komunikowania się w sytuacjach życiowych (udzielanie i uzyskiwanie rad),
• rozwijanie strategii komunikacyjnych.
• rozwijanie sprawności słuchania ze zrozumieniem
Cele sformułowane w języku ucznia:
Po lekcji:
• będę potrafił udzielić rady koledze/koleżance;
• utrwalę zastosowanie trybu rozkazującego i czasu przeszłego Perfekt;
• utrwalę słownictwo określające uczucia i emocje;
• potrafię wyszukać najważniejsze informacje w tekście słuchanym;
Metody i formy pracy:
• metoda komunikatywna;
• pytania i odpowiedzi;
• odgrywanie ról / symulacje;
• praca w grupach;
Pomoce dydaktyczne:
• karteczki z przydzielonymi rolami;
• karty pracy;
• słowniki;
• teledysk;
Przebieg lekcji:
 faza początkowa: (5 min)
Czynności wstępne (3 minuty):
• przywitanie klasy,
• sprawdzenie obecności,
• zapisanie tematu lekcji na tablicy,
• podanie celów lekcji w języku ucznia,
• losowanie grup,
Pytanie motywujące (2 minuty):
Nauczyciel pyta się, czy uczniowie znają zespół „Die Toten Hosen” i czy potrafią wymienić ich utwory. Jeśli nie, to prosi o podanie znanych uczniom niemieckim piosenkarzy, zespołów itd.
• Kennt ihr die deutsche Gruppe „Die Toten Hosen”?Welche Lieder hat sie? Gebt mir bitte die Titel von ihren Liedern.
• Und vielleicht kennt ihr andere deutschen Musikgruppen oder Sänger? z.B. Xavier Naidoo oder Tic Tac Toe?
 faza zasadnicza: (33 minut)

Zadanie 1 (4 minuty)
Uczniowie wybierają 9 słów spośród 20 słów i wpisują je do tabelki. Następnie słuchają tekstu piosenki i zakreślają słówka, które wcześniej wybrali. Gdy zakreślą wszystkie 9 słów, krzyczą głośno BINGO. Grupa, która pierwsza powie BINGO, zdobywa punkt.


Zadanie 2 (4 minuty)
Zadanie polega na przyporządkowaniu wyrażeń w języku niemieckim polskim odpowiednikom. Uczniowie stosują strategie komunikacyjne – domyślają się znaczenia wyrazów z kontekstu. Następnie grupy wymieniają się między sobą kartkami i razem z nauczycielem sprawdzają, czy wszystkie wyrażenia zostały poprawnie połączone.Za to zadanie każda grupa może otrzymać 1 punkt.

Zadanie 3 (5 minut)
Uczniowie dwukrotnie słuchają tekstu piosenki i podkreślają słówka, które podane zostały dodatkowo i nie znajdują się w oryginalnym nagraniu. Tak jak i w poprzednim zadaniu, grupy wymieniają się między sobą kartkami i razem z nauczycielem sprawdzają, czy odnalezione zostały wszystkie słowa. Grupa, która wysłucha najwięcej słówek, zdobywa 1 punkt.

Zadanie 4 (6 minut)
Grupy podchodzą kolejno do stolika i losują po 5 przymiotników opisujących uczucia i emocje. Zadanie polega na umieszczeniu karteczek w odpowiedniej kolumnie (pozytywne i negatywne uczucia). Pozostali uczniowie obserwują, czy grupa poprawnie wykonuje to ćwiczenie. Gdy mają jakieś wątpliwości, zgłaszają je. Grupa, która nie popełniła żadnego błędu, otrzymuje 1 punkt.

Zadanie 5 (8 minut +6 minut)
Uczniowie przygotowują się do odegrania scenki. Wcielają się w rolę innych osób – są zatem aktorami. Uczeń A opisuje swój problem, natomiast uczeń B udziela porady. Wspólnie próbują znaleźć wyjście z sytuacji. Uczniowie stosują tryb rozkazujący i czas przeszły Perfekt oraz przymiotniki określające uczucia i emocje (patrz zad. 4) Do dyspozycji uczniów są również słowniki. W razie potrzeby mogą poprosić o pomoc nauczyciela. Na przygotowanie się uczniowie mają 6 minut.
Po odpowiednim przygotowaniu się uczniowie odgrywają scenkę. Oceniana będzie komunikatywność i poprawność wypowiedzi w skali od 1 do 3 punktów.
 faza końcowa: (4 min)
Podliczenie punktów: (2 min)
Uczniowie wraz z nauczycielem podliczają uzyskane przez siebie punkty. Grupa, która zdobyła najwięcej punktów, otrzymuje ocenę bardzo dobrą.

Praca domowa: (2 min)
Uczniowie na podstawie tekstu piosenki mają rozwiązać zadanie prawda-fałsz oraz poszukać synonimów do podanych słówek.
Uwagi dodatkowe:
Elementy lekcji podlegającej ocenie:
Za każde zadanie grupa będzie mogła zdobyć jeden punkt. Grupa, która zdobędzie największą ilość punktów, otrzymuje ocenę bardzo dobrą.
Ewaluacja celów: (3 min)
Uczniowie wypełniają ankietę ewaluacyjną.
Czytelny podpis nauczyciela:
_______________________
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.