AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Anna Wawrzyniak, 2018-07-05
Żelazków

Język niemiecki, Scenariusze

lekcja otwarta z języka niemieckiego na podstawie krótkiego filmu, 3 kl. gimnazjum,

- n +

Imię i nazwisko nauczyciela: mgr
Przedmiot (zajęcia edukacyjne): Język niemiecki
Data: 25.05.2017r. Klasa: IIIb
Temat:
Unterwegs. - Hörverstehen und Sprechen aufgrund des kurzen Films.
W drodze. – rozumienie ze słuchu i ćwiczenia w mówieniu na podstawie krótkiego filmu.

Ogólna charakterystyka klasy:
• łatwość w ogólnym rozumieniu poleceń w języku niemieckim;
• łatwość w wypowiadaniu się w j. niemieckim,
• trudność w poprawnym konstruowaniu wypowiedzi ustnych; trudność w wymowie;
Obudowa dydaktyczna przedmiotu:
Realizowany program:
Program nauczania języka niemieckiego w gimnazjum. Kurs podstawowy dla początkujących.
Autor: Paweł Piszczatowski Wydawnictwo: WSiP
Treści nauczania wynikające z podstawy programowej:
• Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, or-tograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych.
• Uczeń rozumie ze słuchu (reaguje na polecenia; określa główną myśl tekstu; znajduje w tekście okre-ślone informacje).
• Uczeń tworzy krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne (opowiada o środkach transportu; infor-muje o atrakcjach turystycznych w Kaliszu; orientuje się w terenie, potrafi wyjaśnić drogę do domu)
• Uczeń wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem
• Uczeń współdziała w grupie.
• Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kon¬¬te¬kstu, rozumienie tekstu zawierającego nieznane słowa i zwroty) i strategie kompensacyjne (np. zastąpienie innym wyrazem, opis, środki niewerbalne) w przy¬pa¬dku, gdy nie zna lub nie pamięta wyrazu.
Powiązanie z wcześniejszą wiedzą.
• Uczniowie znają słownictwo dotyczące orientacji w terenie. Znają strukturę czasu teraźniejszego oraz nazwy środków transportu.
Cele lekcji (spójne z podstawą programową):
• utrwalenie słownictwa związanego z orientacją w terenie
• kształtowanie umiejętności komunikowania się w sytuacjach życiowych (objaśnianie drogi, podawanie informacji turystycznej),
• rozwijanie strategii komunikacyjnych.
• rozwijanie sprawności słuchania ze zrozumieniem
Cele sformułowane w języku ucznia:
Po lekcji:
• potrafię udzielić informacji nt. środków transportu w moim mieście;
• tworzę krótką wypowiedź dotyczącą zabytków w moim mieście;
• utrwalę słownictwo związane z orientacją w mieście;
Metody i formy pracy:
• metoda komunikatywna;
• pytania i odpowiedzi;
• praca w parach;
Pomoce dydaktyczne:
• multibook;
• karty pracy przygotowane przez nauczyciela;
• słownik internetowy www.pons.de ;
• film;
• prezentacja multimedialna przygotowana przez uczennicę;
Przebieg lekcji:
 faza początkowa: (5 min)
Czynności wstępne (3 minuty):
• przywitanie klasy,
• sprawdzenie obecności,
• zapisanie tematu lekcji na tablicy,
• podanie celów lekcji w języku ucznia,
Pytanie motywujące (2 minuty):
• Nauczyciel pyta się, w jaki sposób uczniowie dotarli dzisiaj do szkoły? Wohnt ihr in der Nähe? in
Brzeziny oder weiter? Wie seid ihr heute zur Schule gekommen? Mit dem Auto? Mit dem Bus oder einfach zu Fuβ?
• Powtórzenie słownictwa związanego z orientacją w mieście
Nauczyciel wyświetla na tablicy interaktywnej poszczególne obrazki nt. „Orientierung in der Stadt”, zachęca uczniów aby po kolei czytali po jednym przykładzie i przetłumaczyli na j. polski.
 faza zasadnicza: (32 minut)
Zadanie 1 (4 minuty)
Nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy z zadaniem 1. Uczniowie dobierają odpowiednie definicje do podanych słówek. N-l prosi uczniów, aby dodatkowo, swoimi słowami wyjaśnili podane pojęcia np. Wozu braucht man den Stadtplan? Was kann man da finden? Was beduetet eigentlich für euch „die öffentlichen Verkehrsmittels”? Wer möchte das erklären?
Zadanie 2 (4 minuty)
Uczniowie pracują w parach. Zadają sobie pytania i odpowiadają na nie. Następnie zamieniają się rolami. z.B. Welche Verkehrsmittels gibt es in deiner Stadt? Womit fährst du zur Schule? Wie kommst du von deiner Schule nach Hause?
Zadanie 3 (5 minut)
Uczniowie oglądają krótki film pt. „Unterwegs” Ich zadanie polega na dopasowaniu do siebie podanych części zdań. Następnie nauczyciel prosi uczniów, aby przeczytali rozwiązania na głos.
Zadanie 4 (6 minut)
Uczniowie oglądają ostatnią scenę filmu i na jej podstawie uporządkowują dialog pomiędzy Tomkiem i turystką, numerując poszczególne wypowiedzi.
Zadanie 5 (3 minuty)
Po obejrzeniu filmu uczniowie odpowiadają na pytania, co Paul, Lina, Marie i Tomek robią w weekend. W razie kłopotów nauczyciel próbuje naprowadzić ich na trop lub ponownie włącza fragment filmu, w którym podane są te informacje.
Zadanie 6 (10 minut)
Uczniowie pracują w parach. Kai i Marie - goście z Niemiec - przyjeżdżają na weekend. do Waszego miasta. Zadaniem uczniów jest zaplanować ich pobyt, uwzględniając następujące kwestie:
- co można zwiedzić w waszym mieście
- co może być interesujące dla Marie (lubi muzykę) a co dla Kai (lubi sport).
- jak można dotrzeć do tych miejsc
Uczniowie mogą korzystać podczas tego ćwiczenia ze słownika internetowego www.pons.de
Jeśli uczniowie mają problemy z podaniem atrakcji turystycznych w Kaliszu, nauczyciel pomaga im i pokazuje w internecie najciekawsze miejsca do zwiedzania w Kaliszu.
 faza końcowa: (5 min)
Prezentacja multimedialna przygotowana przez uczennicę (jeśli starczy czasu)
Praca domowa: (1 min) Uzasadnij pisemnie swoje zdanie na temat: Welche touristische Attraktionen gibt es in Kalisz? Gib ein paar Beispiele.
Uwagi dodatkowe:
Elementy lekcji podlegającej ocenie:
aktywność na lekcji, kartkówka z bieżącej lekcji
Ewaluacja celów: (3 min)
Uczniowie piszą krótką kartkówkę z bieżącej lekcji.
Czytelny podpis nauczyciela
_______________________


VOR DEM FILM
Aufgabe 1
Ordne den Wörtern die richtigen Definitionen.
Dobierz do słówek ich właściwe definicje.


1. der Stadtplan A. alle Metro-Linien
2. das U-Bahn-Netz B. eine Karte von einer Stadt
3. die öffentlichen Verkehrsmittels C. Bus, U-Bahn, S-Bahn und Tram
1. 2. 3.

Aufgabe 2
Arbeitet zu zweit. Stellt einander Fragen und beantwortet sie. Wechselt dann die Rollen.
Pracujcie w parach. Zadawajcie pytania i odpowiadajcie na nie. Następnie zamieńcie się rolami.

Welche Verkehrsmittels gibt es in deiner Stadt?
Womit fährst du zur Schule?
Wie kommst du von deiner Schule nach Hause?
WÄHREND DES FILMS
Aufgabe 3
Ordne die Satzteile zusammen.
Dopasuj do siebie podane części zdań.

1. Das Technische Museum… A. sind U-Bahnstationen in Berlin
2. Das Nikolai- Viertel und Kreuzberg … B. sind Stadtteile von Berlin.
3. Kottbusser Tor und Görlitzer Bahnhof ….. C. ist mit der U-Bahn gut erreichbar.
1. 2. 3.

Aufgabe 4
Sieh dir die letzte Szene des Films an. Ordne den Dialog zwischen Tomek und einer Touristin. Nummeriere die Aussagen.
Obejrzyj ostatnią scenę filmu. Uporządkuj fragmenty dialogu pomiędzy Tomkiem i turystką, numerując poszczególne wypowiedzi.

Nein, ich komme aus Warschau. Aber das ist nicht so schlimm. Wir schaffen das schon.
Entschuldigung, wie komme ich zur U-Bahnstation?
Da will ich auch hin! Geradeaus bis zur Kreuzung. Dann links. Nein, rechts.
Du bist auch nicht von hier?


NACH DEM FILM
Aufgabe 5
Was machen Paul, Lina, Marie, Kai und Tomek am Wochenende? Erzähle davon.
Opowiedz, co Paul, Lina, Marie, Kai i Tomek robią w weekend.

Paul und Lina machen …
Kai ist auf einer …
Marie …
Tomek möchte …

Aufgabe 6
Arbeitet zu zweit. Kai und Marie kommen zu euch zu Besuch für ein Wochenende. Plant zusammen ihren Ausflug. Besprecht folgende Themen.
Pracujcie w parach. Kai und Marie przyjeżdżają na weekend do Waszego miasta. Zaplanujcie ich pobyt. Omówcie następujące kwesite.

Welche Sehenswürdigkeiten gibt es in eurer Stadt?
Was kann Marie interessieren und was Kai?
Wie sind die Orte erreichbar?


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.