AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Małgorzata Wójcicka, 2018-10-03
Ostrów Mazowiecka

Matematyka, Różne

W matematycznym escape roomie

- n +

W MATEMATYCZNYM ESCAPE ROOMIE
(opis innowacji pedagogicznej)


1. Wstęp

Jako nauczyciel z wieloletnim stażem pracy od lat zmagam się z wyzwaniem, w jaki sposób zachęcić uczniów do podejmowania wysiłku intelektualnego na lekcjach matematyki. We współczesnym świecie, zdominowanym przez nowoczesne technologie, nie jest to łatwe zadanie. Wielu młodych ludzi spędza przed komputerem długie godziny, gdzie potrzebne informacje mają na wyciągnięcie dłoni, bez jakiegokolwiek wysiłku. Specyfika lekcji matematyki sprawia, że nie każde zajęcia są dla uczniów atrakcyjne, a matematyka jest dla wielu z nich zbyt trudna i niepotrzebna.
Coraz powszechniejszym zjawiskiem jest przepisywanie prac domowych z internetu, gdzie wystarczy wpisać treść zadania, by za chwilę otrzymać jego gotowe rozwiązanie. Dodatkowo, z moich obserwacji wynika, że uczniowie mają problemy z rozumieniem poleceń, czasem bardzo prostych. Kiedy na jednej z lekcji przeprowadziłam eksperyment, polegający na tym, iż uczniowie mieli wykonać zadanie konstrukcyjne zgodnie z podawaną przeze mnie instrukcją, okazało się, że dla wielu z nich było to zadanie nie do pokonania.

Pomysł na innowację w nauczaniu matematyki zrodził się w mojej głowie pod wpływem wizyty w escape roomie. Rozwiązywanie zagadek prowadzących do „uwolnienia się” z pokoju zagadek stał się inspiracją do stworzenia matematycznego escape roomu w szkole. W moim zamyśle jednak, to nie samo rozwiązywanie zagadek ma być celem innowacji. Celem jest stworzenie takiego escape roomu przez uczniów poprzez opracowanie od podstaw planu działania, zestawów zadań, przygotowanie potrzebnych rekwizytów i wdrożenie tych działań w życie.
Taki sposób prowadzenia innowacji pozwoli na równoczesne zaangażowanie uczniów na każdym poziomie intelektualnym. Będą oni tworzyć zadania, które sami będą w stanie rozwiązać. Wielokrotne ich rozwiązywanie pozwoli na utrwalenie zagadnień matematycznych.

Innowacja została opracowana na podstawie programu „Matematyka z plusem” i jest powiązana z tematyką obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
Głównym jej założeniem jest zdobywanie wiedzy matematycznej poprzez zabawę i aktywne zaangażowanie uczniów.


2.Warunki realizacji programu innowacyjnego
Działania zaplanowane w innowacji są dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci w wieku szkolnym.
Rodzaj innowacji: metodyczna
Zakres innowacji:
Program innowacji prowadzony będzie w wymiarze 1 godziny tygodniowo dla uczniów klas V i VII
Termin wprowadzenia i czas trwania innowacji;
Data rozpoczęcia: 01.10. 2018r
Data zakończenia: 31.05.2020r
Czas trwania innowacji: 2 lata
Autor: 
Małgorzata Wójcicka–nauczyciel matematyki w Zespole Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II w Wąsewie; absolwentka Wyższej Szkoły Rolniczo – Pedagogicznej w Siedlcach na wydziale chemiczno - matematycznym; nauczyciel dyplomowany.
Miejsce wdrażania działalności innowacyjnej:
Szkoła Podstawowa
im. Stanisława Staszica
w Wąsewie
Zajęcia edukacyjne, które obejmuje innowacja:
Zajęcia będą prowadzone w ramach zajęć pozalekcyjnych w wymiarze 1 godziny tygodniowo.
Koszt i źródła finansowania:
Zajęcia prowadzone w ramach innowacji będą prowadzone nieodpłatnie. Potrzebne materiały będą finansowane ze środków własnych lub szkolnych.
3. Cele innowacji:
Cele ogólne:
• Kształcenie inicjatywy i kreatywności
• Świadome nabywanie i pogłębianie umiejętności matematycznych
• Uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się matematyki,
• Rozwijanie u uczniów poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości,
• Kształcenie umiejętności pracy w zespole .
Cele szczegółowe:
• Doskonalenie znajomości własności liczb i działań,
• Kształcenie sprawności rachunkowej – pamięciowej i pisemnej,
• Utrwalanie wiadomości i umiejętności zdobytych na lekcjach matematyki,
• Kształcenie umiejętności posługiwania się językiem matematycznym,
• Kształcenie nawyku sprawdzania poprawności rozwiązania zadania,
• Kształcenie wyobraźni przestrzennej,
• Utrwalanie znajomości własności figur przestrzennych,
• Utrwalanie wzorów matematycznych,
• Kształcenie umiejętności argumentowania
4.Treści nauczania
Klasa V

1. Liczby i działania
• rachunki pisemne na liczbach naturalnych
• kolejność działań
2. Ułamki zwykłe i dziesiętne
• skracanie i rozszerzanie
• porównywanie
• działania
3. Figury na płaszczyźnie
• własności figur – kąty
• pola i obwody
• jednostki pola
4. Liczby całkowite
• działania
5. Graniastosłupy
• pola powierzchni i objętość
• jednostki objętości
Klasa VII
1. Liczby i działania
• działania na ułamkach
• działania na liczbach całkowitych
• kolejność działań
• oś liczbowa
2. Procenty
• obliczenia procentowe
3. Figury na płaszczyźnie
• własności i pola wielokątów
• jednostki pola
• układ współrzędnych
4. Wyrażenia algebraiczne i równania
• przekształcanie wyrażeń
• wartość liczbowa wyrażenia
• rozwiązywanie równań
• zadania tekstowe
5. Potęgi i pierwiastki
• działania
6. Graniastosłupy
• pola powierzchni i objętość
• jednostki objętości


5.Spodziewane efekty
Dla ucznia:
• bardziej świadome i trwałe nabywanie wiedzy i umiejętności matematycznych
• lepsze wyniki ze sprawdzianów
• zwiększona motywacja do nauki
• poprawa umiejętności komunikacyjnych
• rozbudzenie wiary we własne możliwości
• poprawa relacji między uczniami oraz między uczniami i nauczycielem
• efektywne wykorzystanie czasu wolnego
Dla szkoły:
• wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły dla uczniów klas V i VII
• budowanie pozytywnego wizerunku szkoły, jako placówki dbającej o rozwój intelektualny uczniów,
• podniesienie jakości pracy szkoły.
6. Ewaluacja:
Efektem prowadzonych działań powinny być przede wszystkim:
• zwiększenie zainteresowania uczniów matematyką,
• trwalsze przyswojenie treści zdobytych na lekcjach,
• samodzielność podczas rozwiązywania zadań matematycznych,
• lepsze rozumienie poleceń,
• umiejętność posługiwania się wzorami, definicjami i twierdzeniami do obrony swoich hipotez.
Ewaluacja innowacji odbywać się będzie na bieżąco na podstawie analizy postępów w nauce, a także raz w roku na podstawie ankiety skierowanej do uczniów.
Zaangażowanie oraz inicjatywa uczniów w tworzenie matematycznego escape roomu będzie dla mnie miernikiem, czy podjęte działania innowacyjne miały jakikolwiek sens.


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.