AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Elżbieta Smarz, 2018-10-03
Rychwał

Uroczystości, Scenariusze

scenariusz 100 lecie szkoły

- n +

"Przeszłość zachowana w pamięci jest częścią teraźniejszości".

SCENARIUSZ 100-LECIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. MARII KONOPNICKIEJ W DĄBROSZYNIE

Część I
1. Msza święta w kościele św. Rocha w Dąbroszynie w intencji uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły. Za tych, którzy odeszli, za tych, którzy tworzyli przeszłość, za tych, którzy tworzą teraźniejszość.

2. Przemówienie pani dyrektor:
Szanowny księże proboszczu, przyszliśmy dzisiaj do tej Świątyni, aby przed obliczem Boga dziękować za 100 lat istnienia Szkoły Podstawowej w Dąbroszynie. Nasza obecność tutaj wynika z potrzeby przeżywania tego ważnego jubileuszu przed obliczem Boga i z Bożym błogosławieństwem. Dziękuję serdecznie księdzu proboszczowi za sprawowanie tej Mszy świętej, a wszystkim obecnym za wspólną modlitwę. Zapraszam wszystkich do przejścia do parku szkolnego gdzie odbędzie się dalszy ciąg uroczystości.

3. Przejście pod budynek szkolny.

Część II
1.Piosenka pt. ,, I znów jesteśmy razem” – wszyscy uczniowie
2. Powitanie przez prowadzących

Prowadzący I:
„Dar lat to prezent, na który nie można sobie zasłużyć i którego nie można sobie kupić. Nie można go też ukryć. Nie jest on dany wszystkim w równej mierze. Zawiera radość, ale nie jest pozbawiony bólu, zawiera śmiech i łzy, przemijanie i wzrastanie. Dar ten trzeba przyjmować z wdzięcznością, dlatego że jest darem naszego życia”.

Prowadzący II:
Te piękne słowa korespondują z naszą dzisiejszą uroczystością. Obchodzimy bardzo ważny dla nas jubileusz. Nasza Szkoła liczy 100 lat. Ten niezwykły dla naszego środowiska czas mierzyliśmy latami kalendarzowymi i latami szkolnymi.
Prowadzący I:
Przygotowując się do tej uroczystości uświadomiliśmy sobie, że właśnie w tym czasie 100 razy witaliśmy wrześniowy początek roku szkolnego, 100 razy cieszyliśmy się innymi miesiącami, nadchodzącą jesienią, zimą, Bożym Narodzeniem, wiosną, początkiem lata i wakacji.
Prowadzący II:
Wpisani w niepojęty plan wydarzeń obserwowaliśmy barwny pochód dzieci, które przychodziły niepewne i nieśmiałe, a z upływem lat stawały się nastolatkami i opuszczały nasze mury.

Anna Kamieńska, „Co jest za domem?”
Co jest za domem?
Co jest za górą?
Za chmurą?
Co jest za wodą?
Za modrzewiem?
Jestem bardzo małym człowiekiem.
Jeszcze nie wiem.

Prowadzący I
Proszę wszystkich Państwa o powstanie
Baczność!
Poczet sztandarowy wystąp!

(poczet występuje)
Spocznij!
Do hymnu państwowego!
(hymn)
Po hymnie! Można usiąść.

Prowadzący II
W imieniu gospodarzy dzisiejszego spotkania, serdecznie witamy wszystkich obecnych. Cieszymy się że przyjęliście Państwo nasze zaproszenie, i że razem
z nami będziecie świętować tak ważny dla nas jubileusz.

PIOSENKA ,,Szkoła marzeń”-

SERDECZNIE WITAMY:
Panią ………………………..
Witamy:
Panią …………………………….

PIOSENKA- ,,Tyle było dni” – KL. VII

Szczególne powitanie kierujemy do emerytowanych dyrektorów, nauczycieli oraz pracowników szkoły:
Witamy Panią …………………

Witamy serdecznie osoby, które nie są bezpośrednio związane z naszą placówką, ale chętnie wspierają nas finansowo i materialnie:
Pana ……………..
Witamy bardzo serdecznie członków społeczności lokalnej
Witamy rodziców
Szczególnie gorąco witam wszystkich przybyłych absolwentów
Witamy przedstawicieli lokalnych mediów
Witamy wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość

PIOSENKA A. Jantar- kl. VII

Prowadzący I
Nie zapominamy również o byłych dyrektorach, nauczycielach, pracownikach niepedagogicznych, rodzicach oraz uczniach naszej szkoły, których nie ma wśród nas, o tych, którzy odeszli już do wieczności. Uczcijmy pamięć o nich.
Prowadzący II
Proszę wszystkich o powstanie
(Melodia CISZA)
Dziękuję, można usiąść

Prowadzący I
Proszę o zabranie głosu Panią……………… dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dąbroszynie.
(przemówienie dyrektora szkoły)

Prowadzący II
Do odsłonięcia pamiątkowej tablicy serdecznie zapraszamy:
Pana ………burmistrza ……………….
Dyrektorów szkoły:
Panią ………………

Pana ………………….. przewodniczącego Rady Rodziców
………………… Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego

Prowadzący I
Prosimy również księdza ……………. proboszcza tutejszej parafii o poświecenie tablicy pamiątkowej

ODSŁONIĘCIE TABLICY
Prowadzący II
Zapraszamy gości do zabrania głosu
(PRZEMÓWIENIA GOŚCI)
PIOSENKA ,,Nie liczę godzin i lat”- A.Rybiński – Julka


Prowadzący I
Szanowni Państwo, długa jest lista osób, które w minionym stuleciu zapisały się na kartach historii dąbroszyńskiej szkoły, którzy ją tworzyli, rozwijali, wspierali, której oddali serce i entuzjazm. Dzięki temu nigdy nie była ona jedynie miejscem czy instytucją publiczna, ale rodziną stworzoną przez pokolenia uczniów i ich rodziców, nauczycieli i pracowników.

Prowadzący II
Dziękujemy wszystkim, którzy tworzyli historię naszej szkoły, to dzięki Wam możemy dzisiaj obchodzić ten wyjątkowy jubileusz.

TANIEC- KLASA IV

Prowadzący I
Poprosimy o przyjęcie podziękowań przez byłych dyrektorów, nauczycieli i pracowników placówki.
Panią …………………….

Prowadzący II
Aby szkoła mogła istnieć , funkcjonować, kształcić i odnosić sukcesy potrzebna jest praca wielu ludzi. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wspierają działania szkoły oraz pomagają w tworzeniu lepszych warunków edukacyjnych i wychowawczo- opiekuńczych.

Prowadzący I
Prosimy o przyjęcie podziękowań przez:
Pana ……………………….
PIOSENKA – kl. III
Prowadzący II
Za wszelką pomoc oraz wspomaganie szkoły w realizacji procesu dydaktycznego i wychowawczego placówki Kierujemy podziękowania dla
Pana ……………dyrektora Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura w Koninie

Prowadzący I
Serdeczne podziękowania kierujemy do księdza ……….proboszcza naszej parafii za to, że zawsze wspiera naszą szkołę modlitwą i błogosławieństwem.

Prowadzący II
Za pomocną dłoń w realizacji zadań szkolnych serdeczne podziękowania składamy również:
1. Panu ……………

Prowadzący I
Pragniemy wyrazić serdeczną wdzięczność wszystkim, którzy wspierali i wspierają finansowo i rzeczowo naszą szkołę . To dla nas radość i przywilej mieć takich sponsorów. Przyjmijcie Państwo podziękowania od całej społeczności szkolnej za okazane serce i dobrą wolę

Każda życzliwie wyciągnięta ręka,
uśmiech na twarzy,
drobny gest hojności,
to przecież tak mało,
a tak wiele znaczy w szarej codzienności

Prowadzący II
Jak powiedział nasz nieodżałowany Ojciec Święty Jan Paweł II „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” Dziękujemy, że zawsze możemy na Was liczyć. Dziękujemy za wsparcie podczas organizacji dzisiejszej uroczystości.

Prowadzący I
Prosimy o wystąpienie i przyjęcie podziękowań przez:
Pana ……………………………
Prowadzący II
Z głębi serca dziękujemy Radzie Rodziców oraz wszystkim rodzicom, których pomocna dłoń, zaangażowanie, nieoceniona i bezinteresowna pomoc oraz współpraca jest kluczem do wspólnego sukcesu. O odebranie podziękowania poproszę przewodniczącego Rady Rodziców Pana …………………………..

PIOSENKA – Krawczyk- Ania
Prowadzący I
Proszę wszystkich o powstanie
Do hymnu szkolnego!
(hymn)
Po hymnie!
Baczność! Poczet sztandarowy wstąp!
Spocznij! Można usiąść.

Prowadzący II:
Jubileusz 100 lecia szkoły jest okazją do tego, aby przeszłość spotkała się z teraźniejszością. Z jednej strony bowiem zostają obudzone i przywołane wyjątkowe wspomnienia u wszystkich tych, którzy pamiętają jeszcze początki jej powstawania. Z drugiej natomiast, młodym pokoleniom można przybliżyć jej bogatą historię. Trudno bowiem pozostać obojętnym wobec miejsca, w którym zostawia się część swojego życia.
Prowadzący I
Dzisiaj zapraszamy Państwa w niezwykłą podróż w czasie. Przebiegnijmy szkolne lata, przypominając sobie jej początki i najnowsze dzieje. Pójdźmy ścieżką szkolnych lat… od roku 1918…

Prowadzący II
Rok 1918 – ROZPOCZYNA SIĘ HISTORIA NASZEJ SZKOŁY.
Prowadzący I
Postanowienie z grudnia 1917r. brzmi: Zebrani sołtysi w obecności wójta gminy Dąbroszyn i inspektora szkół ludowych na powiat koniński i słupecki postanowili zaprowadzić powszechne nauczanie w gminie i z nowym rokiem otworzyć szkoły w Grochowach, Zlotkowach, Białej Panieńskiej, Kucharach Kościelnych, Kucharach Borowych, Wielolęce i w Dąbroszynie. Szkoły otworzyć w domach wynajętych do czasu wybudowania takowych. Podpisali sołtysi: ……………………………………………..

Prowadzący II
Pierwszym nauczycielem szkoły zostaje pan ……., który po roku zostaje przeniesiony i stanowisko nauczyciela przejmuje pani …….., następnie pan ……., a po nim pan …….

,,KTO TY JESTEŚ….”- WIERSZ

Prowadzący I
Przez kolejne lata szkoła jednoklasowa, następnie dwu a dalej czteroklasowa mieściła się w domach prywatnych. Dotarliśmy do dokumentów, z których wynika, że w roku szkolnym 1930/1931 do szkoły powszechnej w Dąbroszynie uczęszczało 64 uczniów, a zajęcia odbywały się w domu pana ……... Czynsz wynosił 181zł 98groszy. W szkole uczy w tym czasie pani ………. W roku 1934/1935 kierownikiem jest …... Szkoła mieści się w domu państwa ……...

Prowadzący II
Ówcześni uczniowie nie mieli komputerów i kolorowych podręczników, ale uczyli się chętnie i doceniali fakt, że mogą uczyć się w wolnym kraju.

PIOSENKA ,, Dostał Jacek elementarz”- Dawid

Prowadzący I
Rok 1939 to kolejna wojna, ponowna walka o polskość. W latach II wojny światowej z powodu różnych problemów organizacyjnych zajęcia w szkole zawieszono Nauka w szkole rozpoczęła się 14 lutego 1945r. . Posadę nauczyciela objął ……. Szkoła mieściła się nadal w lokalu wynajętym u p. …. i zajmowała nadal tylko jedną izbę. Dyrektorem szkoły zostaje pan ……...


Prowadzący II
Po II wojnie światowej w 1946r. szkoła zostaje umieszczona w pałacu dworskim. Przez kilka lat jest to szkoła czteroklasowa, ale warunki pozwalają na jej rozwój i w 1960r. jest już 7 klas. Każda z klas ma do dyspozycji oddzielną izbę lekcyjną. . Uczniowie mają do dyspozycji również piękną salę balową, którą wykorzystuje się do zajęć wychowania fizycznego oraz choinek noworocznych tj. zabaw z poczęstunkiem dla dzieci i rodziców.

PIOSENKA ,,Ale to już było” M. Rodowicz

Prowadzący I
W 1958 dyrektorem szkoły przez jeden rok jest Pani ……., od 1958 do 1964 Pan ……
W roku 1964 stanowisko dyrektora obejmuje pan ……. W tym też roku do szkoły zostaje zakupiony pierwszy telewizor. Szkoła jest szkołą rozwojową.

Prowadzący II
W roku 1973 uczy się w niej 160 uczniów. Uczniowie biorą udział w uroczystościach gminnych, przygotowują część artystyczną na dożynki gminne. Każdego roku organizowane są również studniówki klas kończących szkołę. Każdy taki bal to doskonała okazja do pielęgnowania tradycji, nauki tańców narodowych, integracji.

TANIEC ,,POLONEZ”

Prowadzący I
We wrześniu 1991 dyrektorem szkoły zostaje Pani ……, w październiku tegoż samego roku szkoła z pałacu zostaje przeniesiona do wyremontowanego budynku dworskiego znajdującego się obok. Szkoła się rozwija zgodnie z następującymi reformami szkolnictwa zmienia swe oblicze.

Prowadzący II
W 2003 r stanowisko dyrektora obejmuje pan ….., który podjął starania o nadanie szkole miana. Po wielomiesięcznej ciężkiej i mozolnej pracy, Rada Miasta w Rychwale uchwałą z dnia 3 lutego 2005 roku nadała Szkole Podstawowej w Dąbroszynie imię Marii Konopnickiej. O wyborze patrona zadecydowali uczniowie, rodzice oraz społeczność lokalna.

SCENKA – PATRON

Prowadzący I
Współczesna szkoła jest niewątpliwie inna. Obiektywnie musimy przyznać, że wiele zmieniło się przez ten czas. Ale nadal najważniejszy jest młody człowiek, który pełen ufności wkracza w mury „starej podstawówki”. Staramy się sprawić, aby uwierzył w swoje siły, nie bał się marzyć i sięgał po sukcesy.

Prowadzący II
Wychowankowie szkoły, którzy opuścili i nadal opuszczają mury, niejednokrotnie napawali dumą i dzisiaj są największym prezentem, jaki otrzymuje nasza Jubilatka.

Prowadzący I
Na uwagę zasługują również ci absolwenci, którzy będąc uczniami tej szkoły, powrócili do niej już jako nauczyciele. Dzisiejszy dzień przypomina, że w szkole najważniejszy jest uczeń, duszą szkoły – nauczycie i wychowawca, wsparciem – rodzice, a dumą – absolwenci.
Prowadzący II
Szanowni Absolwenci!
Tak naprawdę historię szkoły tworzycie Wy.
Wy stanowicie jej dorobek.

To Wasze Kariery zawodowe, drogi Waszego życia zaświadczają o jej prestiżu, o jej uznaniu.

Prowadzący I

Dzisiejsza Wasza tutaj obecność jest potwierdzeniem waszego szacunku dla tej szkoły, jej nauczycieli, a także przywiązania do Dąbroszyna. Przybyliście tu z różnych stron Polski, aby wrócić pamięcią do czasów młodości, do czasów pobytu w murach tej szkoły. Jesteśmy głęboko przekonani, że był to okres szczególnie ważny w Waszym życiu - czas dojrzewania intelektualnego, emocjonalnego, czas kształtowania postaw i charakterów, czas podejmowania pierwszych, życiowych decyzji.


PIOSENKA - Absolwentka

Recytator - przedszkolak
Taki już los szkoły, wciąż odpłaca sercem
Za niewielkie dary - oddaje nam więcej
Że się źle staramy - to przykład nienowy
Na szczęście coś jeszcze mamy życzenia dla szkoły!

Recytator - II
Życzymy ci szkoło w dniu święta twojego,
By nikt nie żałował czasu spędzonego,
Bo każdy po latach wniosku się doczeka,
Że to najpiękniejszy czas w życiu człowieka.
Abyś zawsze była życzliwa i szczera
Tak, jak wyciągnięta ręka przyjaciela.
Recytator- III
Byśmy pamiętali nawet przez lat wiele,
Czego nas uczyli tu nauczyciele
I to ziarno wiedzy teraz w nas zasiane,
Było kiedyś plonem obfitym zebrane.
Recytator- IV

Życzymy ci szkoło, abyś długo żyła,
Jeszcze dzieciom naszym i wnukom służyła.

Byś wciąż dla nas dobre, wielkie serce miała
Abyś dnia każdego śmiechem rozbrzmiewała.
Recytator - V
Ile razem dróg przebytych
Ile ścieżek przedeptanych
Ile w trudzie nieustannym
Wspólnych zmartwień, wspólnych dążeń.
Chciałbym wszystkie takie chwile
Ocalić od zapomnienia.
Chciałbym tu kiedyś wrócić,
Chciałbym tu wpaść na chwilę,
Czas upłynie – ja dorosnę,
Przejdę pewnie życia milę.
Recytator- VI
Chcielibyśmy tutaj wrócić
Ale tak to urządzono
Że ty pójdziesz borem..., lasem...,
A ja inną stroną
Nikt nam przecież nie zabroni
Wrócić tutaj wspomnieniami,
Po cichutku, tak znienacka
Znów będziemy RAZEM Z WAMI.

Recytator VII
Nasza szkoła to miejsce najdziwniejsze
Które z lat upływem staje się coraz piękniejsze,
I najcudowniejszą mają ją w pamięci
Nie ci co tu chodzą, ale absolwenci!

Wiersz (L. Staff- Most)
Nie wierzyłem
Stojąc nad brzegiem rzeki,
Która była szeroka i rwista,
Że przejdę ten most,
Spleciony z cienkiej, kruchej trzciny
Powiązanej łykiem
Szedłem lekko jak motyl
I ciężko jak słoń,
Szedłem pewnie jak tancerz
I chwiejnie jak słoń,
Nie wierzyłem, że przejdę ten most,
I gdy stoję już na drugim brzegu,
Nie wierzę, że przeszedłem.

WIERSZ ,,Absolwenci”

PIOSENKA - (absolwentka)

Recytator-
Skoro dziś jej święto tak tu obchodzimy
Że jej wyprawiamy prawie urodziny,
To tradycja daje już pomysł gotowy:
Wszyscy: Koniecznie być musi tort urodzinowy!

Recytator – kl.0
Tort jest bardzo duży, bo wiele w nim tego,
Co możemy z siebie dać wartościowego.
Tort jest bardzo słodki, bo w nim jest zawarte,
Wszystko, co w nas dobre i miłości warte.

Prowadzący I
Nieodłącznym elementem każdych urodzin, oprócz zaproszonych gości, życzeń prezentów jest tort urodzinowy a jubileusz szkoły można przyrównać do urodzin.

Prowadzący II
My również mamy taki tort, jest to tort niezwykły gdyż jest w kształcie otwartej księgi , a księga ta symbolizuje wiedzę, którą uczniowie zdobywali w murach naszej szkoły przez 100 lat.
Prowadzący I
Jeśli tort urodzinowy to koniecznie życzenie a jakie… wiemy wszyscy, czy się ono spełni czas pokaże. Proszę wszystkich dyrektorów naszej szkoły oraz przewodniczącego samorządu uczniowskiego o wspólne zdmuchnięcie świeczek.

Prowadzący II
Szanowni Państwo serdecznie dziękujemy, że zaszczyciliście nas swoją obecnością w tak ważnym dniu. Zapraszamy Państwa na symboliczny kawałek tortu urodzinowego.
Prowadzący I
W związku z dzisiejszym świętem życzymy społeczności nauczycielskiej satysfakcji z pracy zawodowej oraz uznania i szacunku wychowanków. Wszystkim, którzy są związani z oświatą życzymy wytrwałości w pełnieniu swojej misji, sukcesów oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.
Prowadzący II
Zachęcamy również do obejrzenia wystawy okolicznościowej ,,W starym obiektywie”, która znajduje się w szkole, na pewno odnajdziecie tam Państwo wiele miłych wspomnień.
Prowadzący I
Na korytarzu szkolnym znajduje się księga pamiątkowa, serdecznie zachęcamy do składania w niej wpisów, które będą piękną pamiątką dzisiejszego święta.

PROWADZĄCY I i II
Dziękujemy Państwu z wspólną podróż!

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.