AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Elżbieta Smarz, 2018-10-03
Rychwał

Język angielski, Karty pracy

Test sprawdzający umiejętnośći uczniów klasy V z języka angielskiego

- n +

Test sprawdzający umiejętnośći uczniów klasy V
z języka angielskiego


I .Zakreśl właściwe słowo:

a) Is / Are they eleven?
b) I is / am from Poland.
c) This is my sister’s / sisters’ cat.
d) How / What old are you?
e) There are / is many students in our school.
f) She has got / have got blue eyes.
g) This is Ann and his / her sister.
h) Where / When is your mum?
i) The book is in / on the computer.
j) I can / see play the piano.
k) She visit / visits her aunt every week.
l) Does / Do your father like football?
m) Do / Don’t drop litter in the park!
n) It’s five time / o’clock.
o) We do / don’t go to school on Sunday.
Points 15/………

II Zakreśl niepasujące słowo:

1. Small, Big, Old, Glass
2. Cup, Can, Plate, Water
3. Tired, Worried, Thirsty, Happy
4. I, She, Him, We
5. This, They, That, These
6. Jam, chips, Eggs, Winter
7. River, Lake, Jungle, Sea
8. Homework, Test, Lesson, Tea
9. Watch, Go, Meet, Friends
10. Eyes, Face, Legs, Girl

Points 10/………
III Zaznacz właściwą odpowiedź.
1 My sister isn’t a footballer. She ………. play football at all.
a) isn’t b) can c) can’t

2 Can you play ……….?
a) a guitar b) the guitar c) guitar

3 I …………… go to school on Sundays.
a) doesn’t b) don’t c) am

4 Susannah …………….. tennis every Saturday.
a) play b) plays c) is playing

5 I wash and brush the dog ……….. Fridays.
a) on b) in c) at

6 We ……………. a house in China.
a) hasn’t got b) haven’t got c) aren’t

7 ………… is that ? It’s a robot.
a) What b) Who c) Where

8 …………… is that? It’s Ania.
a)Where b) Who c) What

9 Where is your teacher ………….?
a) at b) in c) from

10 Has she got a bike?
a) Yes, she is b) Yes. She has c) Yes, he is

11 What’s her name?
a) It’s Zuza b) Her name’s Zuza c) She is Zuza

12 My favourite animal is………..
a) jacket b) parrot c) shoes

13 The London Eye is in …………….
a) London b) Oxford c) Cambridge

14 The Sun is ………………..
a) green b) blue c) yellow

15 I get up ………. seven o’clock.
a) in b) on c) at

Points 15/………

IV Odpowiedz na pytania .
1 Have you got an animal?
………………………………………………………

2 Are you from Spain?
………………………………………………………

3 Do you like pizza?
………………………………………………………

4 Are you twelve?
………………………………………………………….

5 Can you dance ?
………………………………………………………….

6 Do you go to school?
………………………………………………………………

7 Does your mum play the piano?
………………………………………………………………….

8 What is your favourite animal?
……………………………………………………………………..
9 Are you reading a book now ?
………………………………………………………………….
10 Does your friend play volleyball in school team ?
…………………………………………………………………..

Points 10/………

V Utwórz liczbę mnoga rzeczownika:
Apple- woman-
Box- duck-
Class- child-
Watch- baby-
Chair- man-
Points 5/………
VI Przeczytaj zdania i zaznacz jak byś na nie odpowiedział (a).
1.Are you Ok?
a. I’m fine thanks
b. Yes, it is.

2. Where are you from?
a. In the classroom.
b. France.

3. What is the time?
a. At nine
b. It’s half past eight.

4.Why are you scared?
a. I want something to drink.
b. Because it is dark.

5. I’m Susan.
a. Hello.
b. Nice to meet you.

6. I’m thirsty.
a, Have some salad.
b. Drink some water.7. ……….The baby is sleeping.
a. Be quiet!!
b. Don’t be late.

8. Why are you scared?
a. I’m lost.
b. I’m cold.

9. Does Sam swim every day ?
a. Yes, he is.
b. Yes he does.

10. Have you got a big nose?
a. No I hasn’t.
b. No I haven’t.

Points 10/………

VII Przeczytaj tekst i napisz czy zdania są prawdziwe (T) czy fałszywe (F).
Ola lives in a big village with her mum and three brothers. She is twelve years old and goes to the primary school.. Their house is quite big. There are four bedrooms, a small living room and a kitchen next to the bathroom. At the back of the house there is a garden with a lot of flowers, trees and her favourite fruit – strawberries. Ola has got a pet. Its name is Suzi. The dog is black and white. It has got a short tail.
Today it is Saturday , so Ola isn’t going to school. She is sitting in her garden and playing with her dog. It is sunny and hot outside.

Ola lives in a small village ……….
She lives with her parents ……
Ola isn’t 12 years old ……….
There are 3 bedrooms in her house ……….
The bathroom is near the kitchen ……….
She doesn’t like strawberries ……….
Ola’s cat’s name is Suzi ……….
The dog’s tail is long ……….
Ola doesn’t have lessons on Saturday……….
The weather is nice today ……….
Points 10/ ……..

All points 75 / ……………
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.